Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Готелі залишилися без пільги з податку на прибуток: що в обліку та звітності?

Із цієї статті ви дізнаєтеся: про нюанси заповнення суб’єктами готельної діяльності (далі – СГД) звітності у зв’язку зі скасуванням дії пільги з податку на прибуток із 3 серпня 2014 року.

Що можна зробити на практиці: починаючи із 3 серпня 2014 року СГД можуть припинити відображати в окремому обліку доходи і витрати від такої діяльності і бути готовими платити збільшений податок на прибуток уже за результатами трьох кварталів поточного року (для квартальних платників).

До 3 серпня 2014 року прибуток СГД від надання готельних послуг у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки» звільнявся від обкладення податком на прибуток – згідно з пп. «а» п. 17 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу (далі – ПК). Але з названої дати ця пільга скасована Законом від 31.07.14 р. № 1621-VII, який уніс зміни в ПК. Тому в готелів, які користувалися даною пільгою, виникають запитання, яким чином слід відображати в обліку і звітності «готельні» доходи та витрати в перехідний період та визначати податок на прибуток.

Відповімо на ці запитання. Але спочатку нагадаємо «технологію» готельної пільги. Це знадобиться готелям під час заповнення звітності за 2014 рік.

Пільга для готелів: що було в обліку до 3 серпня 2014 року

Готельні послуги – це розміщення гостей у номерах для тимчасового проживання. Прибуток від надання таких послуг у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки» звільнявся від обкладення податком на прибуток за однієї умови. А саме: якщо дохід від реалізації готельних послуг складав не менше 50 % сукупного доходу готелю за звітний період (пп. «а» п. 17 підрозд. 4 розд. ХХ Податкового кодексу, далі – ПК).

Порядок застосування пільги було встановлено п. 152.11 і п. 21 підрозд. 4 розд. ХХ ПК, зокрема:

 • СГД повинні були вести окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування;
 • суми податку, які внаслідок застосування пільги не були сплачені до бюджету та залишалися в розпорядженні платника податку, уважалися сумами вивільнених коштів. У бухобліку така сума відображається записом Дт 641 «Розрахунки за податками» (податок на прибуток) – Кт 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування»;
 • такі вивільнені кошти могли бути спрямовані готелями тільки на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу надання послуг, запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними;
 • зазначені напрями використання коштів мали були пов’язані з готельною діяльністю, а порядок цільового використання сум вивільнених коштів був затверджений постановою КМУ від 28.02.11 р. № 299. Використання цих коштів – це їх перерахування за цільовим призначенням, наприклад третім особам за послуги, що збільшують обсяг надання готельних послуг.

У бухобліку використання вивільнених коштів відображається записом Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (685 тощо) – Кт 31 «Рахунки в банках». Одночасно на цю саму суму відображається використання цільового фінансування Дт 481 – Кт 69 «Доходи майбутніх періодів»;

 • якщо вивільнені кошти не було використано на зазначені цілі протягом 1 095 днів після закінчення звітного періоду, за результатами якого СГД залишив такі кошти у своєму розпорядженні, слід було збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами поточного податкового періоду, а також нарахувати та сплатити пеню;
 • одночасно з визнанням податкових витрат, понесених за рахунок вивільнених коштів, слід було визнати податкові доходи у такому самому розмірі. Наприклад, за рахунок вивільнених коштів оплачено послуги, які включено до складу собівартості готельних послуг. Тоді в момент відображення доходу від надання таких послуг згідно з п. 138.4 ПК треба відобразити й витрати в розмірі собівартості готельних послуг. І оскільки в цій собівартості міститься вартість послуг, оплачених за рахунок вивільнених коштів, то в цей самий момент слід визнати і доходи в розмірі таких коштів. У бухобліку: Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» – Кт 23 «Виробництво», Дт 69 – Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

СГД відображають:

 • суми звільненого від оподаткування прибутку – у додатку ПЗ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (форму затверджено наказом Міндоходів від 30.12.13 р. № 872, далі – декларація);
 • використання вивільнених коштів – у Звіті про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів (форму затверджено наказом Мінфіну від 21.12.11 р. № 1685, далі – Звіт). Звіт подається разом з декларацією;
 • суми податкової пільги – у Звіті про суми податкових пільг (форму затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233, далі – Звіт про пільги).

Пільгу скасовано в серпні: як заповняти звітність у 2014 році

Починаючи із 3 серпня 2014 року «готельна» пільга вже не працює. Це означає, що з цієї дати:

 • прибуток від готельної діяльності оподатковується в загальному порядку;
 • доходи і пов’язані з ними витрати від готельної діяльності у складі загальних доходів і витрат готелю включаються до відповідних рядків декларації. А от в додатку ПЗ їм вже не місце.

Далі:

 • у Звіті, який подаватиметься разом з податковою декларацією за три квартали 2014 року та/чи за 2014 рік, у рядку 1 «Сума коштів, вивільнених від оподаткування за звітний (податковий) період» будуть зазначені тільки кошти, вивільнені до 3 серпня 2014 року. Після цієї дати кошти вже не вивільняються, тому й відображатися у Звіті не можуть. Усі інші рядки Звіту заповнюються в загальному порядку. Зверніть увагу: Звіт подаватиметься доти, доки підприємство не використає всі кошти, вивільнені до 03.08.14 р., указані у Звіті за три квартали 2014 року (чи за 2014 рік) або поки не сплине строк 1 095 днів з дати закінчення періоду, за результатами якого підприємство залишило такі кошти у своєму розпорядженні;
 • у Звіті про пільги за три квартали 2014 року та за 2014 рік у відповідному рядку щодо скасованої пільги буде зазначена ії сума, отримана в 2014 році до 03.08.14 р.

Таким чином, для заповнення цих форм звітності 2014 звітний рік слід умовно розділити на два періоди:

 • до 03.08.14 р. – за показниками готельної діяльності (доходи і витрати) формується прибуток, звільнений від оподаткування. Пільгу обліковуємо так, як описано вище;
 • з 03.08.14 р. – прибуток від готельної діяльності окремо не формується. Якщо і далі залишаються невикористаними вивільнені кошти, то облік їх використання ведеться так само, як це зазначено вище.

Приклад

СГД (готель) протягом 2014 звітного року отримав:

 • загальний дохід – 530 000 грн., без ПДВ., у тому числі дохід від надання готельних послуг – 495 000 грн. (до 03.08.14 р. – 280 000 грн.), інші доходи – 35 000 грн.;
 • загальні витрати – 445 000 грн., у тому числі собівартість наданих готельних послуг – 420 000 грн. (до 03.08.14 р. – 240 000 грн.), інші витрати – 25 000 грн.

Залишок невикористаних вивільнених коштів на початок 2014 року – 13 000 грн. Протягом року на придбання товарів, робіт, послуг (без ПДВ) для використання у діяльності з надання готельних послуг використано 14 800 грн.

Готель заповнює декларацію з податку на прибуток і подає до ДПІ раз на рік, за наслідками звітного року.

Сума звільненого від оподаткування прибутку, отриманого за пільговий період з 01.01.14 р. до 03.08.14 р., становить 40 000 грн. (280 000 грн. – 240 000 грн.).

Сума вивільнених коштів за наслідками року – 7 200 грн. (40 000 грн. х 18 %).

Особливості бухгалтерського і податкового обліку готельних послуг, наданих за 2014 рік (без урахування ПДВ)

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Доход

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано послуги для використання під час надання готельних послуг

Акт приймання-передачі послуг

23

631

14 800

2

Оплачено отримані послуги

Виписка банку

631

311

14 800

3

Відображено цільове використання коштів в розмірі використання вивільнених коштів

Бухгалтерська
довідка

481

69

14 800

4

Надано готельні послуги

Акт приймання-передачі послуг

361

703

495 000

495 000

5

Віднесено на фінансові результати дохід від наданих послуг

Бухгалтерська
довідка

703

791

495 000

6

Віднесено на собівартість реалізації собівартість наданих послуг

Бухгалтерська
довідка

903

23

420 000

420 000

7

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізації

791

903

420 000

8

Визнано дохід від використаних вивільнених коштів

Бухгалтерська
довідка

69

719

14 800

14 800

9

Нараховано податок на прибуток:

– який підлягає сплаті до бюджету

Бухгалтерська
довідка


981


641


8 100– від пільгованої діяльності

981

641

7 200

10

Відображено цільове фінансування
в розмірі вивільнених коштів

Бухгалтерська
довідка

641

481

7 200

Як заповнити додаток ПЗ, декларацію, Звіт та Звіт про пільги показано на с. 16 (див. відповідно фрагменти 14).

ВИСНОВКИ

Починаючи з 3 серпня 2014 року не працює пільга з податку на прибуток для готелів (до цієї дати від оподаткування звільнявся прибуток від надання готельних послуг).

Для зручності заповнення звітності радимо готелям – платникам податку на прибуток звітний 2014 рік умовно поділити на два періоди (до і після 3 серпня):

 • операції, здійснені до 3 серпня, підпадають під пільгу, тому результати цих операцій відображаються в податковій звітності в рядках, призначених для заповнення в разі застосування пільги;
 • операції, здійснені починаючи з 3 серпня, залишились без пільги, тому результати таких операцій відображаються в загальному порядку.

Додаток ПЗ

У додатку ПЗ до декларації відображається сума прибутку, звільненого від оподаткування. Розраховується ця сума як дохід від пільговуваної (готельної) діяльності мінус пов’язані з нею витрати.

У додатку ПЗ слід заповнити дві таблиці.

У таблиці 1 окремо записують такі показники:

 • прибуток (збиток) від пільговуваної діяльності (пільгові доходи мінус витрати). Надалі суму прибутку від пільговуваної діяльності (ряд. 09 додатку ПЗ) переносять у рядок 09 декла­рації;
 • пільгові доходи;
 • витрати, пов’язані з отриманням пільгових доходів (собівартість товарів (робіт, послуг) та інші витрати – адміністративні, на збут).

У таблиці 2 вказуються підстави для застосування пільги – зміст та пункти пільгової норми ПК.

Декларація

У загальних рядках декларації, де відображаються оподатковувані доходи й витрати, показуємо всі суми таких доходів і витрат, уключаючи ті, які звільнені від оподаткування і зазначені в додатку ПЗ. Загальний об’єкт оподаткування (доходи мінус витрати), уключаючи звільнений від оподаткування, відображається в рядку 07 декларації.

Далі, як зазначалося вище, у рядок 09 переноситься звільнений від оподаткування прибуток з додатка ПЗ. А в рядку 11 декларації записуємо податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню. Його знаходимо як значення (ряд. 07 – ряд. 08 – ряд. 09 – ряд. 10), помножене на ставку податку на прибуток – 18 %.

ФРАГМЕНТ 1

Додаток ПЗ
до рядка 09 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємства

<...>

Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у тому числі:

09

40 000

на підставі «А» (рядок А1 – рядок А2 – рядок А3)

09.1

40 000

Доходи, які не оподатковуються на підставі «А»

А1

280 000

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності «А»

А2

240 000

Інші витрати, які відносяться до діяльності «А»

А3

<...>

Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

Підстава

Норма Податкового кодексу України

Підпункт (частина)

Пункт

Стаття

1

2

3

4

5

«А»

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «п'ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки»

«а»

17

Підрозд. 4
розд. ХХ

<...>


ФРАГМЕНТ 2

<...>

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

<...>

(грн.)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

(рядок 02 + рядок 03):

01

530 000

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:

02

495 000

винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування

02.1

винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній

02.2

винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів

02.3

комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами

02.4

Інші доходи

03 ІД

35 000

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

(рядок 05 + рядок 06)

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали