ФРАГМЕНТ 1

Додаток ПЗ
до рядка 09 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємства

<...>

Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у тому числі:

09

40 000

на підставі «А» (рядок А1 – рядок А2 – рядок А3)

09.1

40 000

Доходи, які не оподатковуються на підставі «А»

А1

280 000

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності «А»

А2

240 000

Інші витрати, які відносяться до діяльності «А»

А3

<...>

Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

Підстава

Норма Податкового кодексу України

Підпункт (частина)

Пункт

Стаття

1

2

3

4

5

«А»

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «п'ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки»

«а»

17

Підрозд. 4
розд. ХХ

<...>