п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Доход

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано послуги для використання під час надання готельних послуг

Акт приймання-передачі послуг

23

631

14 800

2

Оплачено отримані послуги

Виписка банку

631

311

14 800

3

Відображено цільове використання коштів в розмірі використання вивільнених коштів

Бухгалтерська
довідка

481

69

14 800

4

Надано готельні послуги

Акт приймання-передачі послуг

361

703

495 000

495 000

5

Віднесено на фінансові результати дохід від наданих послуг

Бухгалтерська
довідка

703

791

495 000

6

Віднесено на собівартість реалізації собівартість наданих послуг

Бухгалтерська
довідка

903

23

420 000

420 000

7

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізації

791

903

420 000

8

Визнано дохід від використаних вивільнених коштів

Бухгалтерська
довідка

69

719

14 800

14 800

9

Нараховано податок на прибуток:

– який підлягає сплаті до бюджету

Бухгалтерська
довідка


981


641


8 100– від пільгованої діяльності

981

641

7 200

10

Відображено цільове фінансування
в розмірі вивільнених коштів

Бухгалтерська
довідка

641

481

7 200