• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Бюджет прямих витрат на оплату праці

19.08.2019 911 0 0

Управлінський облік: бюджетування, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, прогнозний баланс


Бюджет прямих витрат на оплату праці дуже важливий для підприємства, оскільки ці витрати займають значну питому вагу у витратах виробництва. Як скласти такий бюджет, розповімо в консультації.


Структура бюджету

Нагадаємо, що:

  • пряма заробітна плата – це плата за час, витрачений працівником на безпосереднє виготовлення продукції, надання послуги;
  • непряма заробітна плата – це плата за час, витрачений на виконання операцій, які є необхідною та невід’ємною частиною виробничого процесу (не будучи операціями з безпосереднього виробництва продукції). Непряма зарплата може бути включена до виробничих накладних витрат та розподілена пропорційно до кількості випущеної продукції, включена до собівартості реалізованої продукції або вартості запасів.

У бюджеті прямих витрат на оплату праці враховуються:

  • витрати на оплату праці тільки виробничих робітників. Зазначимо, що ці витрати вважаються змінними, оскільки змінюються пропорційно до зміни обсягу виробництва;
  • зарплата інженерів, начальників дільниць, ремонтного (цехового) персоналу, якщо вони працюють позмінно. При цьому зарплата чергового персоналу, що обслуговує всі зміни, незалежно від обсягів виробництва, відноситься до умовно-постійних витрат і враховується в бюджеті загальновиробничих накладних витрат.

Крім прямих витрат на зарплату можна виділити загальні витрати на оплату праці, куди входить ЄСВ, який нараховується на зарплату, різні виплати та компенсації. Сюди ж можна віднести додаткові затрати, наприклад на додаткове страхування персоналу.

До відома: загальні витрати на оплату праці розподіляють між видами продукції тільки в тих випадках, коли їх не можна віднести на вироби прямо. Це відноситься головним чином до почасової та додаткової зарплати, непрямих виплат, відрахувань на страхування, доплат та ін. Зазвичай вони розподіляються між об’єктами калькулювання пропорційно до прямої зарплати основних виробничих робітників.

При підготовці бюджету прямих витрат на оплату праці необхідно пам’ятати, що:

  • такий бюджет складається виходячи з бюджету виробництва, даних про продуктивність праці та ставок оплати праці основного виробничого персоналу;
  • у ньому виділяють фіксовану та відрядну частину оплати праці.

Формування бюджету витрат на оплату праці

Бюджет прямих витрат на оплату праці базується на даних бюджету виробництва, який визначає загальний час використання праці основних робітників. Величина таких витрат залежить від трудомісткості вироблюваної продукції та системи оплати праці, прийнятої в організації.

Сума прямих витрат на оплату праці основного виробничого персоналу визначається за формулою

Прямі витрати на оплату праці (грн) =
= Плановий обсяг виробництва продукції поточного періоду в натуральному вираженні (шт. або кг, м та ін.) х

х Вартість працезатрат на виробництво одиниці продукції (грн).

Плановий обсяг виробництва продукції визначається на підставі даних бюджету виробництва. Вартість працезатрат на виробництво одиниці продукції розраховується виходячи з вартості 1 чол-год., затрачуваного на виробництво даного виду продукції, і норм використання часу на виготовлення продукції. Для розрахунку цього показника використовується формула

Вартість працезатрат на виробництво одиниці продукції (грн) =
= Вартість 1 люд-год. (грн) х Норма затрат праці для виробництва продукції (люд-год.).

Якщо для виробництва продукції необхідно виконати декілька операцій, то норми часу й вартість людино-години можна встановлювати окремо на кожну операцію. Тоді загальну вартість працезатрат на виробництво одиниці продукції потрібно визначати шляхом підсумовування вартості працезатрат за кожною операцією.

На кожному підприємстві зарплату виплачують у поточному звітному періоді за минулий місяць. Тому витрати на оплату праці необхідно включати до бюджету таких витрат за поточний місяць, щоб вони відносилися саме до того періоду, у якому були здійснені.

Розглянемо на прикладі порядок розрахунку бюджету прямих витрат на оплату праці.

Приклад

Нагадаємо, що наше підприємство виробляє два види продукції: сумки та папки. Дані про бюджет виробництва див. у матеріалі «Бюджет виробництва».

Припустимо, що для виробництва нашої продукції потрібно виконати два види операцій. Дані про норми використання часу на одиницю продукції кожного виду, які встановлені на бюджетний рік, і вартості за одиницю праці (поквартально) подамо в таблиці. Тут же наведено розрахунок вартості працезатрат на виробництво одиниці продукції.

Вид продукції

Операція 1

Операція 2

Усього

Норма використання праці, люд-год.

Вартість 1 люд-год., грн

Норма використання праці, люд-год.

Вартість 1 люд-год, грн

Норма використання праці, люд-год.

Вартість працезатрат на виробництво одиниці продукції, грн

I, II квартали

III, IV квартали*

I, II квартали

III, IV квартали*

I, II квартали

III, IV квар­тали*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сумки

3

20

24

1

30

36

4

90
(3 х 20 + 1 х 30)

108
(3 х 24 + 1 х 36)

Папки

2

15

18

1

25

30

3

55
(2 х 15 + 1 х 25)

66
(2 х 18 + 1 х 30)

* Передбачається, що вартість людино-години в другому півріччі (III і IV квартали) підвищиться на 20 %.

Таким чином, бюджет прямих витрат на оплату праці за умовами нашого прикладу має такий вигляд:

(грн)

Показник

Дані бюджетного року з розбивкою за періодами (кварталами)

Усього за рік

І квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

Обсяг виробництва в поточному періоді (шт.)
(це
вихідні дані, які беремо з бюджету виробництва)

Сумки

1 280

1 370

1 980

1 830

6 460

Папки

1 540

1 590

2 380

2 230

7 740

Прямі витрати на оплату праці в поточному періоді (кварталі)

Сумки

115 200
(1 280 х 90)

123 300
(1 370 х 90)

213 840
(1 980 х 108)

197 640
(1 830 х 108)

649 980

Папки

84 700
(1 540 х 55)

87 450
(1 590 х 55)

157 080
(2 380 х 66)

147 180
(2 230 х 66)

476 410

Усього

199 900

210 750

370 920

344 820

1 126 390

Бюджет прямих витрат на оплату праці.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали