Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Приклад обліку гібридних фінансових інструментів

29.10.2015 488 0 0

З цієї статті ви дізнаєтесь:

  • як розрахувати облікову вартість гібридного фінансового інструменту (далі - ГФІ); 
  • які особливості бухгалтерського обліку ГФІ.

У попередніх публікаціях ми розглянули сутність і особливості оцінки ГФІ відповідно до МСФЗ 9 (див. Оцінка гібридних фінансових інструментів, Що таке гібридний фінансовий інструмент). Тут представимо різні варіанти бухгалтерського обліку операцій з гібридними фінансовими активами, виходячи з різних підходів до формування ефективної ставки.

Приклад

У січні 2012 року ПАТ «Радість» оголосило статутний капітал у сумі 20 000 000 грн., номінальна вартість акції – 1 грн. Протягом року після оголошення статутний капітал був повністю сформований. Основний вид діяльності товариства – виробництво меблів.

У лютому 2013 року ПАТ «Радість» придбало за кошти з метою утримання 35 % акцій ПАТ «Щастя» загальною номінальною вартістю 900 000 грн. За умовами придбання дивіденди виплачуються дочірньою компанією коштами. У 2013 році чистий прибуток ПАТ «Щастя» становив 500 000 грн. Із цієї суми на виплату дивідендів спрямовано 200 000 грн., але дивіденди акціонерам не виплатили. У 2014 році чистий прибуток ПАТ «Щастя» становив 900 000 грн., на виплату дивідендів спрямовано 400 000 грн. У січні 2015 року ПАТ «Радість» отримало дивіденди за 2013 та 2014 роки в сумі 210 000 грн.

Зверніть увагу: за зазначеними умовами володіння і погашення ці цінні папери ПАТ «Щастя» визначити як ГФІ не можна. Придбані акції слід визнати інструментами власного капіталу (§11 МСБО 32) та обліковувати за методом участі в капіталі.

З метою освоєння нового виду діяльності керівництво ПАТ «Радість» у листопаді 2013 року прийняло рішення випустити облігації номіналом 20 грн. на суму 2 000 000 грн. зі строком погашення 5 років, купонна ставка – 20 %. Облігації розміщені протягом січня 2014 року на суму 2 100 000 грн., тобто вище за номінал. Проценти виплачуються в кінці кожного року в сумі 400 000 грн.

Припустимо, що через п'ять років, у січні 2019 року, ефективна ставка на момент погашення облігації становитиме 25 %. За умовами Положення про емісію, затвердженого та зареєстрованого на щорічних зборах засновників ПАТ «Радість», у разі виникнення різниці між купонною ставкою облігації (20 %) та ефективною ставкою (25 %) у момент погашення облігацій ця різниця може бути виплачена привілейованими акціями того ж товариства.

1. Розрахуємо реальну наведену на січень 2014 року вартість облігацій із часовою поправкою 5 років та ефективною ставкою 25 %. Для цього спочатку визначимо сумарний ануїтет строком 5 років. Згідно з таблицею чинників наведеної вартості він становитиме

2,38 (0,800 + 0,640 + 0,512 + 0,410 + 0,328).

А зараз обчислимо наведену вартість облігацій, виходячи зі ставки 25 % і коефіцієнта дисконтування для 5-го року (0,328):

400 000 грн. х 2,69 + 2 000 000 грн. х 0,328 = 1 732 000 грн.

Зверніть увагу: наведена вартість облігацій нижча за вартість продажу.

2. Розрахуємо вартість облігацій на дату погашення, прийнявши, що ефективна ставка дорівнює 25 % (див. табл. 1).

Таблиця 1. Розрахунок амортизації премії за випущеними облігаціями при ставці 25 %

(тис. грн.)


п/п

Дата

Номінальна
сума процента
(2 000 х 20 %)

Сума
процента
за ставкою 25 %

Сума амортизації премії
(гр. 3 – гр. 4)

Амортизована
вартість облігацій

1

2

3

4

5

6

1

Січень 2014 року

2 100

2

31.12.14 р.

400

525
(2 100 х 25 %)

–125

2 225
[2 100 – (–125)]

3

31.12.15 р

400

556,25

–156,25

2 381,25

4

31.12.16 р.

400

595,31

–195,31

2 576,56

5

31.12.17 р

400

644,14

–244,14

2 820,7

6

31.12.18 р.

400

705,18

–305,18

3 125,88

Усього

2 000

3 025,88

Станом на дату погашення облігацій амортизована вартість за завданих умов становитиме 3 125 880 грн., що перевищує вартість погашення 2 000 000 грн. У цьому випадку різниця 1 125 900 грн. буде виплачена привілейованими акціями.

Якщо в січні 2019 року банківська ставка буде нижча за купонну і становитиме, наприклад, 15 %, то ПАТ «Радість» не погашатиме привілейованими акціями різницю між сумою погашення облігацій та амортизовуваною вартістю на кінець 2018 року (див. табл. 2).

Таблиця 2. Розрахунок амортизації премії за випущеними облігаціями при ставці 15 %

(тис. грн.)


п/п

Дата

Номінальна сума
процента

Сума
процента за ставкою 15 %

Сума амортизації премії
(гр. 3 – гр. 4)

Амортизована
вартість облігацій

1

2

3

4

5

6

1

Січень 2014 року

2 100,00

2

31.12.14 р.

400

315,00

85,00

2 015,00
(2 100,00 – 85,00)

3

31.12.15 р.

400

302,25

97,75

1 917,25

4

31.12.16 р.

400

287,59

112,41

1 804,84

5

31.12.17 р.

400

270,73

129,27

1 675,57

6

 

31.12.18 р.

400

251,33

148,67

1 526,90

Усього

2 000

1 426,90

Покажемо, як відображаються в бухгалтерському обліку операції з фінансовими інструментами при банківській ставці 25 %.

(тис. грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

2012 рік.
Оголошено і сформовано статутний капітал

Статутні документи,
бухгалтерська довідка

46

40/прості акції

20 000

виписка банку

311

46

20 000

2

Лютий 2013 року.
Придбано акції ПАТ «Щастя»

Виписка банку, виписка
з Реєстру власників цінних паперів, акт приймання-передачі цінних паперів

141

311

900

3

Липень 2013 року.
Розміщено облігації ПАТ «Радість»

Виписки банку

311

521

2 000

311

522

100

4

Грудень 2013 року.
Отриманий ПАТ «Щастя» прибуток за результатами року (500 х 35 %)

Фінансова звітність, повідомлення
від ПАТ «Щастя»,
бухгалтерська довідка

141

721

175

Нараховано дивіденди від володіння акціями ПАТ «Щастя» (за методом участі в капіталі) (200 х 35 %)

373

141

70

5

Грудень 2014 року.
ПАТ «Щастя» отримало прибуток за результатами року (900 х 35 %)

Фінансова звітність,
повідомлення
від ПАТ «Щастя»,
бухгалтерська довідка


141


721


315

Нараховано дивіденди від володіння акціями ПАТ «Щастя» (за методом участі в капіталі) (400 х 35 %)

373

141

140

Отримано дивіденди від ПАТ «Щастя»

Виписка банку

311

373

210

Нараховано та виплачено проценти за облігаціями

Бухгалтерська довідка

952

684

400

Виписка банку

684

311

400

Нараховано амортизацію премії

Бухгалтерська довідка

952

522

125

6

Грудень 2015–2018 років.
Нараховано сумарну амортизацію премії


Бухгалтерська довідка


952


522


900,9

Випущено привілейовані акції

Виписка з Реєстру
власників цінних паперів

46

40/привілейовані акції

1 125,9

Бухгалтерська довідка

522

684

1 125,9

Відображено погашення заборгованості за облігаціями привілейованими акціями

Акт приймання-передачі
 цінних паперів

684

46

1 125,9

Виписка банку

521

311

2 000

Таким чином, при ставці 25 % зобов'язання перед утримувачами облігацій ПАТ «Радість» перетворилися на статутний капітал шляхом погашення амортизаційної премії привілейованими акціями (виникли ГФІ).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали