п/п

Дата

Номінальна
сума процента
(2 000 х 20 %)

Сума
процента
за ставкою 25 %

Сума амортизації премії
(гр. 3 – гр. 4)

Амортизована
вартість облігацій

1

2

3

4

5

6

1

Січень 2014 року

2 100

2

31.12.14 р.

400

525
(2 100 х 25 %)

–125

2 225
[2 100 – (–125)]

3

31.12.15 р

400

556,25

–156,25

2 381,25

4

31.12.16 р.

400

595,31

–195,31

2 576,56

5

31.12.17 р

400

644,14

–244,14

2 820,7

6

31.12.18 р.

400

705,18

–305,18

3 125,88

Усього

2 000

3 025,88