Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Визнання витрат у фінансовій звітності

Інна Панченко

20.10.2014 3652 0 0

З цієї статті ви дізнаєтесь: - які принципи визнання витрат у звітності;

  • коли витрати визнаються на нетто- або брутто-основі.

Що можна зробити на практиці: при понесенні витрат визначте, чи потрібно їх визнавати (керуючись вказаними нами принципами), та чи передбачено їх згортання з доходами.

Коли витрати відображаються у звітності

Концептуальна основа визначає випадки, в яких витрати визнаються та відображаються у фінансовій звітності, зокрема у Звіті про прибутки та збитки (у вітчизняній практиці в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід)). До них віднесено наступні випадки визнання витрат:

  • у випадку зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язання, які можна достовірно оцінити (§ 4.49 Концептуальної основи);
  • витрати визнаються на основі безпосереднього зв'язку між понесеними витратами та отриманим доходом від конкретних статей (§ 4.50 Концептуальної основи);
  • у випадку якщо виникнення економічних вигід очікується протягом кількох облікових періодів і їхній зв'язок з доходом можна визначити лише в широких межах або непрямо, витрати визнаються на основі систематичного і раціонального розподілу, що має на меті визнання витрат у тих облікових періодах, у яких були спожиті або вичерпані економічні вигоди, пов'язані з цими статтями(§ 4.51 Концептуальної основи);
  • витрати визнаються, коли видатки або активи не приносять майбутніх економічних вигід або окремі об’єкти перестають відповідати критеріям визнання активів(§ 4.52 Концептуальної основи);
  • витрати визнаються в тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу(§ 4.53 Концептуальної основи).

Чи передбачено згортання статей витрат згідно з МСФЗ

Підходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про витрати, які визначені МСБО 1 „Подання фінансової звітності” (далі – МСБО 1), передбачають необхідність окремого розкриття статей доходів і витрат та неприпустимість їх згортання, за виключенням випадків коли цього вимагає або дозволяє МСФЗ. Наприклад, дозволеним МСФЗ є згортання статей доходів та витрат за групами подібних операцій, зокрема операції з купівлі-продажу валюти, операції з визнання курсових різниць тощо.

Згортання доходів та витрат є можливим за умови, коли таке згортання відображає сутність господарської операції. У цьому випадку суб’єкт господарювання розкриває на нетто-основі прибутки або збитки від групи подібних операцій шляхом зменшення доходу на суму пов’язаних з ними витрат, які виникають при здійсненні тієї самої операції.

Відображення на нетто-основі передбачає включення до звітності результату групи подібних операцій, отриманого шляхом віднімання від доходів сум витрат, брутто-основа передбачає окреме представлення в звітності доходів та витрат за групами операцій.

В МСБО 1 наведені наступні випадки відображення прибутків (збитків) від групи подібних операцій на нетто-основі:

  • представлення прибутків та збитки, які виникають при вибутті необоротних активів, шляхом вирахування з доходу від вибуття активу його балансової вартості та пов’язаних з ним витрат на продаж (§ 34 МСБО 1);
  • прибутки та збитки від курсових різниць(§ 35 МСБО 1);
  • прибутки та збитки від фінансових інструментів, утримуваних для продажу тощо(§ 35 МСБО 1).

Наприклад, за звітний період дохід від операційної курсової різниці становить 135 000 грн., а витрати від операційної курсової різниці 96 000 грн., відповідно з врахуванням того, що ці операції є групою подібних операцій, в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) необхідно відобразити дохід від операційних курсових різниць на нетто-основі на суму 39 000 грн. (135 000 – 96 000).

Висновки.

Основне правило для визнання витрат: це зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язання, які можна достовірно оцінити. При їх визнанні треба враховувати, що МСФЗ передбачено згортання деяких статей доходів та витрат (наприклад, прибуток та збиток від операційної курсової різниці).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали