• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Доплати працівникам закладів охорони здоров’я

Карантин

03.08.2020 5557 4 1

Гаряча лінія «Антивірус»: як працювати на карантині


Із 1 вересня до 31 грудні 2020 року відповідно до постанови КМУ від 19.06.20 р. № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» установлено доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ). Про джерела фінансування та розміри доплати розповімо у статті.


Фінансове підгрунтя

На сьогодні вже майже всі лікарі працюють не в ЗОЗ, як раніше, а в структурах, якими надаються медичні послуги населенню, – на комерційних неприбуткових підприємствах (далі – КНП).

Хоча за своїм статусом КНП належать до підприємств, кошти на їх функціонування виділяються з бюджету. Це випливає з постулатів нещодавно запровадженої реформи медичної галузі, що передбачає, зокрема, надання держгарантій на медичне обслуговування населення нашої країни.

Нагадаємо: Законом від 14.11.19 р. № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (далі – Закон № 294) установлено граничні обсяги видатків за бюджетною програмою КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення».

Водночас Законом № 294 призупинено на 2020 рік дію абзацу першого ч. 5 ст. 4 Закону від 19.10.17 р. № 2168-VІІІ «Про державні фінансовї гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон № 2168), згідно з якою програму медичних гарантій у складі закону про Держбюджет на відповідний рік мала затверджувати Верховна Рада.

Щоправда, дотепер діють норми Закону № 2168 щодо застосування в порядку та розмірах, установлених Кабміном, обсягів коштів бюджету, що спрямовуються на реалізацію програм медичних гарантій.

Реалізацію державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення згідно з постановою КМУ від 27.12.17 р. № 1101 покладено на Національну службу здоров’я України (далі – НСЗУ).

Як саме мають функціонувати складові цієї програми цьогоріч на всіх ланках, тобто екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована), паліативна меддопомога та медична реабілітація, визначено постановою КМУ від 05.02.20 р. № 65.

Договори про надання медпослуг закладами укладаються із НСЗУ. Звісно, для укладення таких договорів ЗОЗ мають відповідати законодавчо визначеним вимогам щодо умов закупівлі та специфікацій на конкретні медпослуги.

Отже, закладам, які уклали договори з НСЗУ, надаються кошти за новою моделлю фінансування (включаючи видатки на виплату зарплати медперсоналу), запровадженою під час реформування медичної галузі.

Окрім того, у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених МОЗу, за постановою КМУ від 25.03.20 р. № 250 окремим ЗОЗ для їх підтримки передбачено надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

Виділення додаткових коштів на оплату праці

У цей непростий пандемійний період для додаткового стимулювання працівників медичних закладів прийнято постанову КМУ від 22.07.20 р. № 623 «Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення» (далі – Постанова № 623), яка набула чинності з 23.07.20 р.

Насамперед зауважимо, що джерелом доплат до заробітку персоналу медзакладів слугуватиме Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі – Фонд). Цей Фонд згідно із ст. 28 Закону № 294 створено у складі держбюджету на період дії карантину, установленого Кабміном, та протягом 30 днів із дня скасування цього карантину.

Тож Постановою № 623 затверджено Порядок використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення.

Головним розпорядником коштів визначено МОЗ, а розпорядниками є:

 • ЗОЗ, що належать до сфери управління МОЗ;
 • НСЗУ.

Ідеться про такі категорії медичних та інших працівників:

 • ЗОЗ, що належать до сфери управління МОЗ;
 • ЗОЗ комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надають медпослуги за програмою медичних гарантій.

Звертаємо увагу: перелік посад медичних та інших працівників, для яких установлюватимуться згадані доплати, має затвердити МОЗ.

Ще одним документом, затвердженим Постановою № 623, є Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі – Порядок № 623).

Отже, для отримання бюджетних коштів із Фонду управління відділи охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій мають подати не пізніше 5-го числа кожного місяця письмову заяву про надання субвенції, а також відомості про кількість медичних та інших працівників ЗОЗ комунальної форми власності, яким планується провадити доплати до заробітку (форму таких відомостей має затвердити МОЗ).

Після надходження субвенції МОЗ подає Казначейству розподіл відкритих асигнувань у розрізі відповідних місцевих бюджетів для подальшого її перерахування на рахунки розпорядників та одержувачів субвенції за місцевими бюджетами, визначені рішенням відповідної ради.

Згідно з Порядком № 623 обласні, Київська міська держадміністрації зобов’язані не пізніше 2-го числа кожного місяця звітувати до МОЗ щодо використання субвенції.

Отже, виходячи з положень Бюджетного кодексу, Мінфіном згідно з Постановою № 623 здійснено такий перерозподіл видатків:

 • зменшено обсяг видатків споживання за програмою 3511350 «Обслуговування державного боргу» на суму понад 2,6 млрд грн;
 • збільшено обсяг видатків за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму понад 2,6 млрд грн.

Крім того, на виконання вимог ст. 28 Закону № 294 відбулося зменшення обсягу видатків споживання за такими бюджетними програмами:

 • 1201120 «Фінансова допомога Фонду загально­обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, для виплати по частковому безробіттю» на суму 1 млрд грн;
 • 2501520 «Виплата допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 500 тис. грн.

Водночас за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» збільшено видатки на суму 1,5 млрд грн.

Відповідно до п. 4 Постанови № 623 МОЗу виділено з Фонду біля 6 млрд грн саме для здійснення доплат до заробітку медперсоналу тих ЗОЗ, що надають допомогу «коронавірусним» пацієнтам.

Підвищення оплати праці

Вище ми розглянули фінансовий бік питання додаткового стимулювання працівників КНП та ЗОЗ.

Отже, кошти бюджету мають бути спрямовані на здійснення в період з 1 вересня до 31 грудня поточного року доплат, установлених постановою КМУ від 19.06.20 р. № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» (далі – Постанова № 610).

Звертаємо увагу: лікарям та/або командам первинної медичної допомоги ці доплати не належать.

Нагадаємо: оплата праці працівників КНП, створених шляхом перетворення з бюджетних ЗОЗ, здійснюється на засадах договірного регулювання, тобто згідно зі ст. 97 КЗпП.

Це означає, що конкретизація умов та розмірів посадових окладів, інших складових заробітку (зокрема, доплат, надбавок, матеріальної допомоги тощо) фіксується в локальному документі КНП – колективному договорі, укладеному з дотриманням вимог трудового законодавства.

Водночас на сьогодні деякі з доплат працівникам цих підприємств установлюються на підставі урядових рішень.

Тож після набуття чинності з 17.07.20 р. Постанови № 610 у період з 01.09.20 р. до 31.12.20 р. працівникам залежно від категорії персоналу здійснюватимуться доплати в таких розмірах:

 • лікарям (незалежно від посад) – 70 % посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки (постанова КМУ від 30.08.02 р. № 1298), тобто 3 561 грн (2 102 грн х 2,42 х 70 %);
 • фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, – у розмірі 50 % МЗП (мінімальної зарплати, установленої у ст. 8 Закону № 294), тобто 2 361 грн (4 723 грн х 50 %);
 • молодшим медичним сестрам – у розмірі 25 % МЗП, тобто 1 181 грн (4 723 грн х 25 %).

Увага! Вищезгадані доплати не мають враховуватися під час установлення доплат медичним та іншим працівникам, визначеним постановою КМУ від 23.03.20 р. № 246 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та під час обчислення розміру заробітку працівника для забезпечення його мінімального розміру.

Це означає, що в разі здійснення доплати в розмірі до 300 % заробітку працівників за безпосереднє лікування хворих на COVID-19 передбачені Постановою № 610 доплати не мають ураховуватися, тобто ці доплати двох видів слід провадити незалежно одна від одної.

Крім того, передбачені Постановою № 610 доплати мають установлюватися працівникам, посадові оклади яких менші за розмір МЗП, понад МЗП (а саме: 4 723 грн + доплата).

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 4

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали