Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Фінансова звітність: навіщо банки вимагають її, розглядаючи фінансування агропідприємців

19.07.2023 631 0 1

За 2023 рік через сервіс «Ютека.Агробізнес» було подано заявок на отримання фінансування на суму більш як 270 000 000 грн. Одна зі складностей, з якими стикнулися агропідприємці, стосується фінансової звітності. 

Фінансова звітність — важливе джерело інформації про діяльність, фінансовий стан, ефективність і перспективи розвитку підприємств. Її подання – один із головних чинників отримання зовнішніх джерел фінансування, зокрема і банківських кредитів.

Для агропідприємців, які відіграють ключову роль в економіці України, отримання кредитів є особливо важливим. Однак, звертаючись до банків, вони часто стикаються із проблемами, пов’язаними не лише з бюрократичною процедурою самого банку, а й фінансовою звітністю підприємства.

Тож розглянемо, що таке фінансова звітність, які види та порядок її складання й подання, яку роль вона відіграє в процесі кредитування агропідприємств. 

Фінансова звітність: поняття, нормативна база, види

Фінансова звітність — набір документів, що містять інформацію про те, як підприємство заробило гроші за певний період часу. В Україні вона регулюється низкою нормативно-правових актів, які визначають її склад, форму, порядок і строки складання та подання. Основними з них є:

 1. Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Визначає категорії підприємств, які зобов'язані складати та подавати фінансову звітність.
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.03.2013 № 73. Визначає мету, основні положення, структуру та зміст фінансової звітності.

У більш як 140 країнах світу, включно з Україною, застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Вони є загальновизнаними й авторитетними правилами складання та подання фінзвітності.

Залежно від цілей і потреб фінансову звітність можна поділити на два основні види:

 1. Консолідована. Звіт про фінансовий стан і результативність групи підприємств, які контролюються одне одним або мають значний вплив одне на одного. Дозволяє отримати повну інформацію про господарську діяльність групи компаній, не враховуючи операції та борги між ними. 
 2. Індивідуальна. Звіт про фінанси та успіхи одного бізнесу без урахування зв'язків з іншими компаніями. Індивідуальну звітність подають податковим органам, статистичним органам, аудиторським організаціям та іншим зацікавленим особам.

Обидва види складаються відповідно до МСФЗ або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) залежно від типу компанії та потреб користувачів. 

Роль фінансової звітності у процесі кредитування агропідприємців

Фінансова звітність надає банкам правдиву та повну інформацію про фінансовий стан, результативність та перспективи розвитку агропідприємств. Банки використовують її для аналізу кредитоспроможності та ризиків позичальників, а також для визначення параметрів кредитного договору (сума, строк, ставка, погашення та забезпечення). 

На підставі аналізу банки приймають рішення про надання або про відмову в наданні фінансування агропідприємцям. Для цього використовують різні критерії:

 • мінімальний рівень капіталізації підприємства (наприклад, відношення власного капіталу до активів не менше 30%);
 • максимальний рівень заборгованості підприємства (наприклад, коефіцієнт загальної заборгованості до власного капіталу не більше 3);
 • мінімальний рівень рентабельності підприємства (наприклад, співвідношення чистого прибутку до виторгу не менше 10%);
 • максимальний рівень ризику неплатежів за кредитами (наприклад, відношення простроченої заборгованості за кредитами до загальної заборгованості за кредитами не більше 5%).

Якщо підприємство відповідає всім необхідним критеріям, банк може надати йому кредит на вигідних умовах. В іншому разі він може відмовити у фінансуванні або запропонувати більш жорсткі умови.

Ми розробили сервіс із розшифровки фінансової звітності агропідприємства, і ви можете скористатися ним на сайті. Перевір свою фінансову звітність, перш ніж подавати дані до банку. 

Реалізація проєкту стала можлива завдяки підтримці американського уряду, наданій через USAID у межах Програми АГРО.

Особливості фінансової звітності агропідприємств

Специфіка діяльності агропідприємств впливає на складання фінансової звітності. Так, до особливостей роботи фермерства можна віднести:

 1. Сезонність — в окремі періоди року доходи та витрати агропідприємств значно коливаються. Це впливає на ліквідність, платоспроможність, рентабельність та оборотність.
 2. Циклічність — залежність від тривалості та характеру виробничого циклу. Впливає на рентабельність, оборотність, фінансовий леверидж і обслуговування боргу.
 3. Залежність від природних умов. Може призвести до зниження кількості та якості продукції, а також збільшення витрат на виробництво. Впливає на активи, зобов'язання, доходи, витрати, прибуток і збиток.

Нарешті, біологічні активи (живі тварини або рослини, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції або є її джерелом) та сільськогосподарська продукція (урожай культур або продукти тваринництва на момент збирання чи народження). Оцінювання, облік і відображення цих аспектів у фінансовій звітності регулюються стандартами бухгалтерського обліку, такими як НП(С)БО 30 «Біологічні активи» і МСФЗ 41 «Сільське господарство».

Висновки та рекомендації

Щоб поліпшити якість фінансової звітності агропідприємств, а також підвищити довіру до них та зміцнити їхню співпрацю з банками, рекомендуємо таке.

 1. Агропідприємства повинні дотримуватися встановлених в Україні правил бухгалтерської звітності та використовувати МСФЗ або НП(С)БО залежно від потреб користувачів.
 2. Аграрні компанії мають складати фінансову звітність, враховуючи особливості своєї діяльності, та використовувати спеціалізовані стандарти бухгалтерського обліку для біологічних активів і сільськогосподарської продукції. Ці стандарти (НП(С)БО 30, МСФЗ 41) дають змогу враховувати зміни в кількості, якості та вартості продукції.
 3. Аграрні компанії повинні надавати банкам повні, точні та своєчасні фінансові звіти та відповідати на будь-які запитання, пов'язані з їхнім змістом і значенням.
 4. Користуйтеся сервісами Uteka.Agribusiness для розшифровки вашої фінзвітності, аналізу її показників та отримання рекомендацій щодо їх покращення з метою залучення зовнішнього фінансування.

Сподіваємося, що наші рекомендації допоможуть поліпшити якість і правдивість фінансової звітності агропідприємств, а також підвищити довіру до них та зміцнити співпрацю між ними та банками. 

Діяльність проєкту Uteka.Agribusiness стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), яка виконується компанією Chemonics International.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали