Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Формування фінансового результату

21.12.2023 1493 0 3

Закриття бухгалтерського року: згадати все!

Окремих правил для визначення фінансового результату чинним законодавством не передбачено, оскільки вони є похідними від правил (принципів) обліку доходів і витрат. Методологія формування інформації про доходи і витрати в бухгалтерському обліку та її розкриття у фінансовій звітності встановлена стандартами бухобліку. Так, підприємства, які ведуть облік:

Дохід. Для визначення фінрезультату враховується тільки визнаний дохід (п. 8 П(С)БО 15). Так, суми надходжень, які збільшують активи підприємства, але не приводять до збільшення власного капіталу, не вважаються доходом. До них, зокрема, відносяться: податки та збори, що підлягають перерахуванню до бюджету, суми за договорами комісії, доручення, суми передоплат за продукцію (товари, роботи, послуги), а також кошти, помилково зараховані на банківський рахунок підприємства (п. 6 П(С)БО 15).

Не слід забувати і про особливість визнання доходів від цільового фінансування. Вони визнаються в тих періодах і тих величинах, у яких визнаються витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 16–19 П(С)БО 15).

Витрати. Витрати визнаються витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені (п. 7 П(С)БО 16). Крім того, у процесі провадження господарської діяльності виникають витрати, які безпосередньо не можуть бути віднесені до певного виду доходу. Ці витрати класифікуються за видами і включаються до адміністративних та збутових. Їх облік ведеться на спеціально передбачених для цього рахунках 92 та 93 відповідно. Такі витрати списуються в періоді їх виникнення за рахунок зменшення загального отриманого доходу від операційної діяльності.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали