• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Новації від Фонду соціального страхування: ще більше контролю за призначенням і витрачанням грошей Фонду

27.09.2018 4973 1 2

День 19 липня 2018 року виявився для Фонду соціального страхування (далі – ФСС) дуже плідним на постанови. Ми розповімо про три постанови, і почнемо зі змін у Протоколі комісії із соцстрахування, які почали діяти 27 липня. А потім хочемо заздалегідь ознайомити вас із новим механізмом фінансування та новим порядком призначення, перерахування і проведення страхових виплат (затверджено постановою правління ФСС від 19.07.18 р. № 11), які почнуть діяти з 10 жовтня 2018 року.

Оновлено Протокол комісії (уповноваженого) із соціального страхування на підприємстві (Положення № 13)

27 липня 2018 року на офіційному сайті ФСС було оприлюднене (розділ «Нормативно-правова база»/«Постанови правління Фонду»/«Постанови правління Фонду за 2018 рік»), а значить, і набуло чинності Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування у зв'язку із втратою працездатності, затверджене постановою ФСС від 19.07.18 р. № 13 (далі – Положення № 13).

Колишнє Положення, затверджене постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.08 р. № 25, втратило чинність.

Мета прийняття Положення № 13: привести у відповідність із діючим законодавством Протокол комісії (уповноваженого) із соціального страхування (далі – Протокол).

Так, із Протоколу повністю прибрали розд. III, присвячений путівкам за рахунок ФСС. Справа в тому, що з 01.01.15 р. комісія (уповноважений) із соцстрахування не приймає рішення щодо придбання дитячих новорічних подарунків і путівок до ДОТ і санаторіїв. Адже фінансування таких витрат роботодавця за рахунок грошей Фонду законодавчо не передбачене.

Для довідки. На сьогодні путівки до санаторіїв (санаторіїв-профілакторіїв) за рахунок Фонду можуть отримати тільки особи, які направляються на лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. Причому від­повідальність за видачу таких путівок несуть заклади охорони здоров’я згідно з поста­но­вою правління ФСС від 13.07.17 р. № 39.

Нагадаємо норми, що регулюють роботу комісії, які із прийняттям нового Положення № 13 залишилися незмінними:

 • комісія із соціального страхування підприємства (зверніть увагу: у Положенні № 13 йдеться про підприємства, а не про роботодавців!) створюється, якщо чисельність застрахованих осіб, які працюють за найманням на підприємстві, становить більше 15 чоловік. Якщо таких осіб на підприємстві – 15 чоловік або менше, тоді обирається уповноважений із соцстрахування, який також виконує свої обов'язки відповідно до Положення № 13;
 • члени комісії делегуються кожною стороною (роботодавцем і застрахованими особами) самостійно в рівній кількості від кожної сторони;
 • строк повноваження членів комісії та їх кількість від кожної зі сторін установлюються спільним рішенням сторін. Рішення про делегування членів комісії оформляються: зі сторони роботодавця – наказом (розпорядженням) керівника підприємства; зі сторони застрахованих осіб – постановою профспілкової організації або відповідним рішенням іншого вповноваженого органу (наприклад, представника трудового колективу).

Зробіть усе правильно! На підприємствах, які мають структурні підрозділи, де нара­ху­вання та виплата зарплати і матеріального забезпечення здійснюються окремо в кожному підрозділі, необхідно створювати стільки комісій із соціального страхування, скільки є таких підрозділів. Якщо ж нарахування та виплата зарплати і матеріального забезпечення здійс­ню­ються централізовано, тоді потрібно створювати єдину комісію із соціального страху­вання.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування має право:

 • отримувати від роботодавця відомості щодо сум фінансування ФСС;
 • безплатно отримувати консультації від робочого органу виконавчої дирекції ФСС або його відділень;
 • ініціювати перевірку робочими органами виконавчої дирекції ФСС правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;
 • звертатися до робочих органів виконавчої дирекції ФСС та його відділень у випадку спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування та роботодавцем із питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування зобов'язана:

 • приймати рішення щодо призначення або про відмову в призначенні матеріального забезпечення, а також про припинення його виплати (повністю або частково);
 • розглядати підстави і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, що є підставою для надання матеріального забезпечення;
 • контролювати правильність нарахування та своєчасність виплати роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів ФСС – як за власною ініціативою, так і у зв'язку зі зверненням застрахованих осіб;
 • брати участь у перевірках, здійснюваних ФСС із питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення, що виникають у процесі перевірок;
 • усувати порушення, виявлені ФСС у ході перевірок.

Крім того, до повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування відноситься:

 • контроль над своєчасністю направлення до відділення робочого органу виконавчої дирекції ФСС заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення;
 • щоквартальний аналіз використання коштів ФСС на підприємстві.

Наведемо приклад заповнення Протоколу комісії (уповноваженого) із соціального страхування за новою формою (див. зразок 1). 

1 из 2

Підкориговано порядок фінансування страхових виплат (Порядок № 12)

Унесено зміни до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФСС України, затвердженого постановою ФСС від 19.07.18 р. № 12 (далі – Порядок № 12). Тепер алгоритм дій як роботодавця, так і ФСС дещо зміниться. Зміни почнуть діяти із 1 жовтня 2018 року (дата набуття чинності Положення № 12). Із цієї дати колишній Порядок, затверджений постановою правління ФСС від 22.12.10 р. № 26, втратить чинність.

Проаналізуємо, що ж змінилося в порядку дій роботодавця та органу ФСС у порівнянні зі старими правилами. Згідно з Порядком № 12 алгоритм дій роботодавця та ФСС буде таким:

Крок 1. Працівник подає на розгляд комісії (уповноваженому) із соціального страхування листок непрацездатності. Комісія приймає рішення щодо призначення матеріального забезпечення застрахованій особі. Рішення оформляється протоколом, складеним за новою формою (так було і раніше)!

Крок 2. Як і раніше, листок непрацездатності передається до бухгалтерії для нарахування суми матеріального забезпечення (цей крок також не зазнав змін).

Крок 3. У бухгалтерії оформляється заява-розрахунок (із 01.10.18 р. за новою формою) і подається до робочого органу виконавчої дирекції ФСС у строк не пізніше 5 робочих днів із дати прийняття комісією (уповноваженим) рішення на кроці 1.

Нове! Страхувальник тепер зможе подавати заяву-розрахунок до ФСС за своїм міс­цем знаходження або проживання (для підприємців) не тільки на паперовому носії (у цьому випадку необхідно підготувати два примірники такої заяви-розрахунку), але й засобами електронного зв’язку в електронному вигляді з накладенням ЕЦП.

У випадку подання документа в електронному вигляді з накладенням ЕЦП роботодавець зобов'язаний зберігати роздрукований варіант поданої заяви-розрахунку із доданими до неї листками непрацездатності та іншими документами, на підставі яких було призначене матеріальне забезпечення.

Крок 4. Робочий орган виконавчої дирекції ФСС або його відділення протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку перевіряє інформацію, наведену в ній, правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в держреєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним ЄСВ, наявність у ФСС зареєстрованого нещасного випадку або факту профзахворювання.

ФСС має право обмінюватися інформацією зі страхувальником шляхом направлення йому запиту, щоб уточнити інформацію. У випадку виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення. Як бачимо, тут нічого не змінилося.

Крок 5. Безпосереднє фінансування страхувальника за виплатами матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві на підставі наданої роботодавцем і перевіреної ФСС заяви-розрахунку.

Нове! Фінансування лікарняних і виплат потерпілим при нещасних випадках буде про­водитися за однією загальною заявкою (раніше треба було подавати дві заявки, оскільки було два окремих фонди).

Крок 6. Після отримання фінансування від ФСС страхувальник зобов'язаний виплатити матеріальне забезпечення в найближчий день виплати зарплати (у т. ч. і за першу половину місяця).

Крок 7. Роботодавець виплачує застрахованим особам належні їм від ФСС суми матеріального забезпечення та направляє ФСС повідомлення про виплати застрахованим особам. Таке повідомлення можна надіслати в електронному вигляді з накладенням ЕЦП або поштою з повідомленням про вручення, або безпосередньо подати до ФСС.

Нова норма! Із 01.10.18 р. уводиться обов’язок страхувальника повідомляти Фонд після проведення виплат. Форму повідомлення наведено в додатку 2 до Порядку № 12. У ньому потрібно буде вказувати за кожною застрахованою особою дані листка не­праце­здатності, дату виплати та суму виплачених за рахунок Фонду коштів.

Строк подання такого повідомлення – 1 місяць із дня виплати.

Хочемо попередити! Якщо протягом 3 місяців із дня отримання фінансування від ФСС страхувальник не направляє повідомлень Фонду, робочі органи виконавчої дирекції ФСС здійснюють перевірку страхувальника щодо цільового використання ним коштів ФСС.

Затверджено нову форму заяви-розрахунку на отримання фінансування у зв'язку з нещасним випадком (Порядок № 11)

Постановою правління ФСС від 19.07.18 р. № 11 затверджено Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат внаслідок нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

У зв'язку з об'єднанням ФСС із ТВП і ФСС від нещасних випадків на виробництві в єдиний ФСС і з появою Порядка № 12, з 01.10.18 р. втратить чинність постанова правління ФСС від нещасних випадків від 27.04.07 р. № 24 «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» (далі – Постанова № 24).

Основна зміна – нова форма заяви-розрахунку, про яку ми говорили вище. Тепер і за виплатами, пов'язаними з нещасним випадком на виробництві або його наслідками, роботодавець зможе подати уніфіковану форму заяви-розрахунку як на паперовому носії, так і в електронній формі.

Сама процедура отримання фінансування не змінилася: формулювання плавно перетекли з Постанови № 24 до Порядку № 11. Приклади заповнення заяви-розрахунку наводимо нижче (див. зразки 2 і 3).

Із новацій так само можна виділити наступне:

 • максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам у зв’язку з втратою годувальника не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатного населення;
 • в разі надходження рекомендацій Мінфіну щодо наслідків проведеної верифікації страхових виплат нарахування страхових виплат припиняється до завершення перевірки правомірності призначення страхової виплати. У разі підтвердження інформації щодо неправомірності її призначення видається постанова про відмову у страховій виплаті. Якщо інформація Мінфіну підтверджена не буде, то нарахування виплат буде відновлено з моменту їх припинення;
 • якщо потерпілому буде встановлено відсоток втрати професійної працездатності нижче 30, то за його бажанням на підставі заяви щомісячна страхова виплата може бути замінена ФСС виплатою разової допомоги, яку призначають на загальних підставах.
1 из 4

Зверніть увагу: при заповненні додатка 1 до заяви-розрахунку необхідно окремо виділяти дні та суми за лікарняними чорнобильців, так як це пов’язано зі специфікою оплати листків непрацездатності такої категорії працівників, вказувати дату направлення на МСЕК, а так же страховий стаж у повні місяці (як загальний, так і за останні 12 місяців до настання страхового випадку).

Заява-розрахунок має 5 додатків. Виходячи з нашого зразка заповнення додаток 1.4 і додаток 1.5 не повинні бути заповнені, так як відсутні ситуації, пов’язані з виплатою в разі переведення потерпілого на легшу і менш оплачувану роботу, а також відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних із цим ритуальних послуг. Ми припускаємо, що порожні додатки подавати не доведеться, тому інформаційно наводимо їх для ознайомлення

1 из 1

Змінено перелік документів, що подаються для отримання фінансування добровільно застрахованим особам, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві. Із 01.10.18 р. цей перелік буде складатися із двох пунктів:

1) листок непрацездатності;

2) копія договору про добровільне страхування.

А в разі виплати допомоги добровільно застрахованій особі не за місцем реєстрації страхового випадку доведеться додати ще й копію акта розслідування нещасного випадку або акта розслідування хронічного захворювання за раніше затвердженими формами. Копії цих актів повинні бути завірені працівником управління ФСС при пред'явленні оригіналу документа.

Поки ще діє Постанова № 24, згідно з якою у подібній ситуації необхідно подати такий пакет документів:

1) листок непрацездатності;

2) акт розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом за формою Н-1 або акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії) за формою Н-5 або акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою Н-4;

3) розрахункові документи про сплату страхових внесків за розрахунковий період добровільно застрахованої особи (потерпілого).

Усі ці документи на сьогодні формують справу потерпілого та зберігаються в робочому органі виконавчої дирекції ФСС.

Зміни в поданні документів для фінансування торкнулися не тільки виплат добровільно застрахованим особам, але й виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Будемо вірити, що дані зміни спростять взаємовідносини між ФСС і роботодавцем або добровільно застрахованою особою та прискорять процес отримання фінансування від Фонду.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали