Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Цивільно-правовий і трудовий договори: схожість і відмінності

Трудовий договір слід відрізняти від цивільно-правового договору (далі – ЦПД). Розмежування цих договорів на практиці має велике значення, оскільки неправильна їх класифікація може спричинити негативні наслідки для обох сторін. Знання основних відмінностей ЦПД від трудового договору допоможе правильно оформити договірні відносини між сторонами й уникнути спорів як між сторонами, так і з контролюючими органами. Про це і йтиметься в консультації.

Загальні положення


Перш за все звернемося до законодавчого визначення цих договорів. Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець – платити працівникові зарплату і забезпечувати необхідні для роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Що стосується ЦПД, то на відміну від трудових вони укладаються для виконання певної роботи (надання певних послуг), метою якої є отримання кінцевого результату. ЦПД застосовується найчастіше для разових робіт. При цьому сторонами такого договору можуть бути замовник і підрядник (виконавець), а не працівник і роботодавець. Цей момент має важливе значення для правильної класифікації договору, оскільки в іншому випадку у контролюючих органів можуть виникнути на цьому ґрунті запитання. Отже, рекомендуємо правильно вказувати сторони в договорі.

Один із найпоширеніших видів ЦПД – договір підряду – може укладатись на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або виконання іншої роботи з передачею її результату замовникові. При цьому для виконання окремих видів робіт, установлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов’язаний отримати спеціальний дозвіл, наприклад ліцензію.

Таким чином, якщо роботодавця цікавить кінцевий результат роботи, слід обрати ЦПД, а якщо сам процес, тобто щоденне виконання посадових обов’язків, тоді з працівником треба укласти трудовий договір.

Що потрібно знати при оформленні договору


При оформленні будь-якого договору треба пам’ятати, що його суть не в назві, а у змісті. Так, якщо укладається ЦПД, у ньому не повинно бути положень, властивих трудовому договору. Наприклад, іноді в ЦПД зазначають умови про оплату праці згідно зі штатним розписом. Подібних формулювань у ЦПД слід уникати, інакше договір у судовому порядку можуть визнати трудовим (рішення Апеляційного суду Рівненськой області від 30.04.13 р., ЄДРСР, реєстр. № 31033556).

Рекомендуємо в першу чергу чітко визначити предмет договору (вказати результат праці), вид ЦПД (договір підряду чи договір про надання послуг), строк договору і строки виконання конкретної роботи або послуги (див. зразок 1 у кінці консультації).

Чим же відрізняється трудовий договір від ЦПД?

Основні відмінності між трудовим договором і ЦПД

Характеризуючі
ознаки

Трудовий договір

ЦПД

1

2

3

Чим регламентується

Норми трудового права, перш за все КЗпП

Норми цивільного права, передусім ЦК

Суть відносин

Угода між роботодавцем і працівником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник або уповноважений ним орган – виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати необхідні умови праці

За договором підряду (ЦПД) підрядник (виконавець) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник – прийняти й оплатити виконану роботу

Сторони договору

Роботодавець і працівник.

Робота, обумовлена трудовим договором, повинна виконуватися працівником особисто

Замовник і підрядник (виконавець). При цьому умовами договору може бути передбачена можливість залучення субпідрядників

Предмет договору

Виконання роботи з певної трудової функції (спеціальності, кваліфікації або посади), тобто йдеться про процес праці

Конкретна робота або послуга (має значення результат роботи, а не сам процес праці)

Порядок оформлення договору

Договір укладається, як правило, письмово. Дотримання письмової форми є обов’язковим у випадках, передбачених ст. 24 КЗпП. Також можлива і усна форма договору.

Порядок оформлення такий: на підставі поданої працівником заяви роботодавець видає наказ про прийняття на роботу. Працівник приймається на посаду згідно зі штатним розписом

Договір укладається у письмовій формі.

Заява не пишеться і наказ не видається.

У штатному розписі роботи, що виконуються за ЦПД, не зазначаються

Запис
у трудовій книжці

Вноситься на підставі наказу про прийняття на роботу

Записи про виконання робіт на підставі ЦПД до трудової книжки не вносяться

Строк договору

Може бути як строковим,
так і безстроковим

Укладається на певний строк або до моменту досягнення певного результату

Режим роботи

Працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку

Виконавець не підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку, здійснює свою діяльність самостійно, у визначений ним час (якщо інше не зазначено в договорі)

Право на відпочинок

Надається щорічна оплачувана основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів і додаткові відпустки

(ст. 75, 76 КЗпП)

Відпустка не надається

Оплата праці

Працівник отримує зарплату, яка виплачується не рідше двох разів на місяць. При визначенні її розміру використовують тарифні ставки (оклади). Зарплата повинна бути не нижче встановленого законодавством мінімуму і виплачуватися регулярно в строки, визначені Законом від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. Підставою для нарахування зарплати є табель обліку робочого часу

Виконавцеві виплачується винагорода за виконані роботи (надані послуги). Розмір і строки виплати визначаються сторонами.

Підставою для оплати праці є акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підписаний сторонами (див. зразок 2 в кінці консультації). Законодавством не встановлені обмеження розміру винагороди

Трудові
і соціальні
гарантії

Працівникові надаються:

1) всі гарантії, передбачені трудовим законодавством:

– при використанні відпусток (збереження місця роботи, виплата відпусткових);

– поєднанні роботи з навчанням (збереження місця роботи, відпустки);

– розірванні договору (виплата вихідної допомоги, переважне право залишитися працювати на підприємстві);

2) гарантії, передбачені соцстрахуванням (виплата лікарняних, допомоги з безробіття)

На виконавця (підрядника) не поширюються гарантії, передбачені трудовим законодавством. Виконавцеві надаються тільки ті гарантії, які зазначені в договорі. Соціальні гарантії поширюються на виконавця тільки частково (при сплаті мінімального страхового внеску) – це пенсійне страхування і страхування на випадок безробіття

Відповідальність
сторін

Роботодавець має право притягати працівника до дисциплінарної (у вигляді догани або звільнення) і матеріальної відповідальності

Підрядник (виконавець) притягується до цивільно-правової відповідальності, установленої гл. 51 ЦК, а саме:

– сплата неустойки, передбаченої договором;

– відшкодування збитків і моральної шкоди

Порядок
розірвання
договору

Підстави для припинення трудових відносин встановлені ст. 36 КЗпП

ЦПД припиняє свою дію:

– після виконання підрядником (виконавцем) передбачених договором робіт (надання послуг) і оплати виконаних робіт (послуг) замовником;

– за угодою сторін;

– за рішенням суду

Оподаткування

ПДФО. Ставка 15 % з суми в межах 10 розмірів мінімальної зарплати (далі – МЗП) і 17 % із суми перевищення цієї величини (п. 167.1 ПК).

До зарплати може застосовуватися ПСП (пп. 169.4.1 ПК)

ПДФО. Ставка 15 % з доходу в межах 10 розмірів МЗП і 17 %
із суми, що перевищує цю величину (п. 167.1 ПК).

До цього виду доходів ПСП не застосовується (пп. 169.4.1 ПК)

ЄСВ. Ставка для нарахування – від 36,76 до 49,7 % залежно від класу професійного ризику, до якого віднесено підприємство; ставка для утримання – 3,6 % (ч. 5, 7 ст. 8 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI).

Базою обкладення є сума зарплати

ЄСВ. Ставка для нарахування – 34,7 %, для утримання – 2,6 % (ч. 5, 8 ст. 8 Закону № 2464).

Базою оподаткування є сума винагороди

Правові наслідки неправильного складання договору


Неграмотно складений договір і неправильна його класифікація загрожують негативними наслідками. Так, неправильна класифікація договору може призвести до недонарахування і несплати ЄСВ суб’єктом господарювання, що, у свою чергу, спричинить штрафні санкції. Адже ставка ЄСВ для нарахування й утримання з доходів, що виплачуються за трудовим договором, вища, ніж для доходів, отриманих за ЦПД.

А фізособа за підприємницьку діяльність без держреєстрації ризикує бути такою, що притягається до адміністративної або кримінальної відповідальності. Пояснення просте: якщо виконання робіт (надання послуг) на підставі ЦПД має систематичний характер, то згідно зі ст. 42 ГК така робота може бути визнана підприємницькою діяльністю, якою мають право займатися тільки суб’єкти господарювання, зареєстровані як підприємці.

Зверніть увагу: якщо на підприємстві багато вакансій, а оформляються ЦПД, у контролюючих органів це може викликати підозру, хоча законодавчих обмежень на кількість укладених ЦПД немає (Лист Мінпраці і соцполітики України від 14.10.10 р. № 208/06/186-10). Тому рекомендуємо діяти таким чином:

  • якщо вас цікавить кінцевий результат роботи, укладайте ЦПД;
  • якщо сам процес (щоденне виконання обов’язків), то трудовий договір.

Щоб ЦПД не було визнано трудовим договором, потрібно:

  • позначити в договорі сторони як замовник (за його завданням виконуватиметься певна робота) і підрядник (виконавець);
  • чітко прописати предмет договору (яка робота повинна бути виконана або які послуги надані) і в які строки;
  • зазначити, що оплата проводитиметься у вигляді винагороди за виконану роботу або надану послугу.

На завершення ще раз нагадаємо про необхідність уникати формулювань, властивих трудовим правовідносинам.

ВИСНОВКИ

Як бачимо, трудовий договір і ЦПД у значній мірі відрізняються в частині оформлення правовідносин та оподаткування. Тому в кожній конкретній ситуації сторони повинні зважити всі плюси і мінуси цих договорів. Для суб’єкта господарювання вигідніше укласти з фізособою ЦПД, ніж трудовий договір. Адже виконавець (підрядник) самостійно забезпечує собі необхідні умови праці: визначає місце і час роботи тощо. Для фізособи вигіднішим є трудовий договір (надаються гарантії, передбачені трудовим законодавством, соціальні гарантії). Пам’ятайте, що неправильна класифікація договорів може призвести до штрафних санкцій за недонарахування і несплату ЄСВ і до судових спорів між сторонами.

ЗРАЗОК 1

Договір
на ремонтно-обробні роботи № 15

м. Дніпропетровськ 14.03.14 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» в особі генерального директора Бондаренко Володимира Віталійовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується Замовник), з одного боку, і громадянин Пасічник Василь Леонтійович, паспорт серії АН № 286523, виданий 01.07.01 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДГУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області (надалі іменується Виконавець), з іншого боку, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання у встановлений Договором строк провести ремонтно-обробні роботи в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. П. Мирного, 14, каб. 112, зокрема: шпаклівку і фарбування стін згідно із затвердженим кошторисом (додаток 1* до договору).

1.2. За дорученням Замовника Виконавець зобов’язується на власний ризик виконати певну роботу за Договором, а Замовник зобов’язується прийняти й оплатити її.

1.3. Робота за Договором виконується за рахунок коштів і матеріалів Замовника.

1.4. Замовник зобов’язується надати Виконавцеві всі необхідні для роботи матеріали згідно з додатком 1 до Договору.

2. Строк виконання робіт

2.1. Замовник зобов’язується протягом двох днів із дня підписання Договору забезпечити Виконавця матеріалами й інструментами, необхідними для початку ремонтно-обробних робіт.

2.2. Виконавець зобов’язується почати виконання робіт із моменту надання Замовником матеріалів та інструментів.

2.3. Роботи повинні бути завершені протягом 30 днів із дати, зазначеної в п. 2.2 Договору.

3. Порядок оплати робіт

3.1. Робота визнається виконаною Виконавцем, а також прийнятою Замовником до оплати після підписання сторонами акта приймання-здачі виконаних робіт.

3.2. За виконану роботу Замовник зобов’язаний виплатити Виконавцеві винагороду в розмірі 6 500 грн. протягом 3 днів із дня підписання сторонами акта приймання-здачі виконаних робіт.

3.3. Сума винагороди виплачується готівкою в касі Замовника за видатковим касовим ордером.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі невиконання Виконавцем належним чином своїх зобов’язань у строки, передбачені Договором, Виконавець сплачує штраф у розмірі 3 % вартості робіт за кожен день прострочення робіт.

4.2. За порушення строків оплати за договором Замовник несе відповідальність у вигляді сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який сплачується пеня.

4.3. Кожна із сторін Договору несе відповідальність за завдання збитку іншій стороні відповідно до чинного законодавства України.

5. Строк дії Договору та інші умови

5.1. Договір набуває юридичної сили з дня його підписання Замовником і Виконавцем.

5.2. Договір може бути розірваний достроково за угодою сторін.

5.3. Договір складений у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

5.4. Усі спори з приводу Договору розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Додаток до Договору

6.1. Додаток 1 «Кошторис» на трьох сторінках.*

6.2. Додаток до Договору є його невід’ємною частиною.

7. Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін

<...>

* Не публікується.

ЗРАЗОК 2

Акт
приймання-здачі виконаних робіт
за договором на ремонтно-обробні роботи від 14.03.14 р. № 15

м. Дніпропетровськ 14.04.14 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» в особі генерального директора Бондаренко Володимира Віталійовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується Замовник), з одного боку, і громадянин Пасічник Василь Леонтійович, паспорт серії АН № 286523, виданий 01.07.01 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДГУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області (надалі іменується Виконавець), з іншого боку, склали цей акт про нижченаведене:

1. Виконавець виконав роботи зі шпаклівки і фарбування стін якісно, у повному обсязі і у строк, встановлений вищезгаданим договором.

2. Замовник претензій до виконаної роботи не має.

3. За виконану роботу Замовник виплачує Виконавцеві винагороду у розмірі 6 500 грн. (з урахуванням утриманих податків і зборів).

Від Замовника (підпис)

Від Виконавця (підпис)

14.04.14 р.

14.04.14 р.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали