ЗРАЗОК 2

Акт
приймання-здачі виконаних робіт
за договором на ремонтно-обробні роботи від 14.03.14 р. № 15

м. Дніпропетровськ 14.04.14 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» в особі генерального директора Бондаренко Володимира Віталійовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується Замовник), з одного боку, і громадянин Пасічник Василь Леонтійович, паспорт серії АН № 286523, виданий 01.07.01 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДГУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області (надалі іменується Виконавець), з іншого боку, склали цей акт про нижченаведене:

1. Виконавець виконав роботи зі шпаклівки і фарбування стін якісно, у повному обсязі і у строк, встановлений вищезгаданим договором.

2. Замовник претензій до виконаної роботи не має.

3. За виконану роботу Замовник виплачує Виконавцеві винагороду у розмірі 6 500 грн. (з урахуванням утриманих податків і зборів).

Від Замовника (підпис)

Від Виконавця (підпис)

14.04.14 р.

14.04.14 р.