Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Засоби пожежогасіння на підприємстві: облік

Юлія Гужел

24.10.2016 33567 0 5


Із цієї статті ви дізнаєтеся: про те, що кожний об'єкт нерухомості (а також споруди та деякі установки) відповідно до законодавства повинен бути обладнаний первинними засобами пожежогасіння.

Що можна зробити на практиці:

 • придбані вогнегасники та інші первинні засоби пожежогасіння прибуткуйте на баланс згідно з критеріями, передбаченими вашою обліковою політикою;
 • ведіть облік вогнегасників у журналі, де наводиться інформація про типи вогнегасників і про дати та результати проведення техдіагностики і тех­обслуговування.

Пожежна безпека на підприємстві

Напевно кожний суб'єкт господарювання знає із власного досвіду або хоча б багато чув про те, що без узгодження з органами державної пожежної охорони введення в експлуатацію будь-якої будівлі (виробничого цеху, торговельного комплексу тощо) неможливе. Причина в тому, що в Україні існують певні вимоги до пожежної безпеки об'єктів – будівель, споруд, території, на якій знаходиться підприємство. Крім того, правила пожежної безпеки стосуються й виконання певних видів робіт, наприклад зварювальних.

Такі вимоги встановлені гл. 13 Кодексу цивільного захисту (далі – КЦЗ) і підзаконними актами. Так, ч. 2 ст. 57 КЦЗ передбачено, що початок роботи новостворених підприємств, початок використання об'єктів нерухомості можливий на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. А для суб'єктів з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами експертизи протипожежного стану об'єкта.

На підставі норм КЦЗ прийнято Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.14 р. № 1417 (далі – Правила № 1417). Відповідно до цих правил до засобів протипожежного захисту належать:

 • автоматична або автономна системы пожежогасіння (установки пожежної сигналізації);
 • засоби зв'язку;
 • система протипожежного водопроводу;
 • протипожежна техніка (автомобілі);
 • первинні засоби пожежогасіння.

Територія підприємства, будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, іншим пожежним інструментом (п. 3.6 розд. V Правил № 1417). Саме про такі первинні засоби пожежогасіння ми й поговоримо сьогодні.

Первинні засоби пожежогасіння

Абсолютно очевидно, що придбані засоби пожежної безпеки є виробничими об'єктами. Адже, згідно з вимогами законодавства, без їх наявності неможливо експлуатувати будівлі й установки. Але питання в тому, як їх прибуткувати в бухгалтерському обліку в момент придбання. Розглянемо на прикладі вогнегасників.

Вартість вогнегасників варіюється від 100 грн. (аерозолі та переносні вогнегасники) до 10–12 тис. грн. (пересувні) за штуку залежно від ємкості, маси вогнегасної речовини та вогнегасної здатності. Строк експлуатації встановлюється виробниками і зазвичай становить:

 • до 10 років – для вогнегасників, які в подальшому перезаряджаються;
 • до 1 року – для вогнегасників, що не підлягають перезарядці.

Тому залежно від вартості та строку експлуатації вогнегасники можуть класифікуватися підприємством як основні засоби, як малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА) або як запаси. Рівною мірою ці правила застосовні і для інших засобів пожежогасіння.

Експлуатація вогнегасників складається з декількох стадій: початок експлуатації, зберігання, транспортування, очікування застосування за призначенням, застосування за призначенням, техобслуговування і завершення експлуатації (пп. 1.5.5 Правил, затверджених наказом МНС від 02.04.04 р. № 152, далі – Правила № 152). При цьому початком експлуатації вважається календарна дата, проставлена відділом технічного контролю виробника в паспорті та маркуванні вогнегасника (пп. 1.5.7 Правил № 152). Тому зверніть увагу на цю дату, коли будете придбавати вогнегасники, зараховувати на баланс і визначати строк їх експлуатації.

Бухгалтерський облік

Розглянемо облік вогнегасників залежно від їх класифікації згідно з критеріями, передбаченими обліковою політикою підприємства.

1. Вогнегасники як основні засоби

Вогнегасник, визнаний основним засобом, доцільно вважати господарським інвентарем та обліковувати на субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар» або 109 «Інші основні засоби». Надалі вогнегасник амортизується методом, вибраним підприємством, протягом строку експлуатації. Нарахована сума амортизації включається до складу відповідних витрат. Наприклад, якщо вогнегасник використовується (чекає застосування за призначенням) в офісних приміщеннях, то суму його амортизації треба включати до складу адміністративних витрат.

2. Вогнегасники як малоцінка

Якщо строк експлуатації вогнегасника більше року, але вартість не перевищує вартісний критерій для МНМА, тоді його потрібно обліковувати у складі МНМА на однойменному субрахунку 112. Амортизація таких вогнегасників здійснюється згідно з вибраним підприємством методом: нараховується або у 100%-вому розмірі амортизовуваної вартості в перший же місяць використання вогнегасника, або 50 % на 50 % (згідно з п. 27 П(С)БО 7).

3. Вогнегасники як запаси

Коли строк експлуатації вогнегасника становить менше 1 року або операційного циклу, його слід обліковувати як малоцінний і швидкозношуваний предмет (МШП) на рахунку 22. При передачі в експлуатацію вартість таких вогнегасників слід списати до складу витрат, що відповідають напряму використання. Після передачі вогнегасників в експлуатацію і списання з балансу на підприємстві потрібно організувати їх оперативний кількісний облік. Такий оперативний облік переданих в експлуатацію МШП ведуть у кількісному вираженні протягом строку їх фактичного використання в розрізі місць експлуатації та відповідальних осіб.

4. Витрати на техобслуговування вогнегасників

Техобслуговування вогнегасників здійснюється у випадках, передбачених пп. 3.20.1 Правил № 152 (наприклад, після їх застосування або при незадовільних результатах періодичного огляду, що проводиться відповідальним співробітником підприємства).

Техобслуговування становить собою комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника і забезпечення його працездатності на стадії очікування його застосування за призначенням, зберігання, при транспортуванні. Також за результатами техогляду приймається рішення про списання вогнегасника в разі його непридатності до подальшого застосування.

Згідно з пп. 3.18.1 Правил № 152, техобслуговування здійснює пункт технічного обслуговування вогнегасників (далі – ПТОВ). ПТОВ – це суб'єкт господарювання, що має ліцензію, видану Держдепартаментом пожежної безпеки МНС, який засвідчує справність вогнегасників. У процесі техобслуговування вогнегасників проводиться їх технічна діагностика, випробування, перевірка, перезарядка тощо.

Технічна діагностика вогнегасників здійснюється не рідше одного разу на рік (пп. 3.20.2 Правил № 152). Такі роботи також виконуються ПТОВ.

Усі ці роботи не безплатні, свої витрати підприємство зазвичай включає до складу тих самих витрат, що й витрати на обслуговування об'єктів, на яких вогнегасники знаходяться.

Податок на прибуток

У податковому обліку ніяких особливих правил у разі придбання і використання вогнегасників та інших засобів пожежогасіння немає.

При використанні вогнегасників як основних засобів підприємство з річним доходом більше 20 млн грн. керується нормами ст. 138 Податкового кодексу (далі – ПК). Зокрема, фінрезультат до оподаткування, отриманий у бухгалтерському обліку:

 • збільшує на суму амортизації, дооцінки, зменшення корисності та залишкової вартості вогнегасників у разі їх вибуття за даними бухобліку (згідно з п. 138.1 ПК);
 • зменшує на визначені в податковому обліку суми (п. 138.2 ПК).

Вогнегасники, що не використовуються в господарській діяльності підприємства, є невиробничими основними засобами. Амортизація за ними в податковому обліку не нараховується згідно з пп. 138.3.2 ПК (до таких можна віднести вогнегасники, що використовуються в невиробничих підрозділах підприємства).

Якщо вогнегасники визнані МНМА, тоді підприємству треба взяти до уваги, що є дві думки ДФС із цього приводу:

 • перша думка (лист від 18.11.15 р. № 25655/10-28-06-11) заснована на тому, що МНМА – такі самі основні засоби для цілей податкового обліку, як і інші групи, і до них застосовуються вимоги п. 138.1 та 138.2 ПК;
 • згідно з другою думкою (лист від 05.02.16 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15) МНМА не є основними засобами в розумінні ПК, і до них не застосовуються вимоги про коригування на різниці для основних засобів.

Тому підприємство може або самостійно вирішити, яку із цих думок узяти або ж звернутися до органу ДФС за індивідуальною податковою консультацією.

Якщо вогнегасники визнані МШП, то різниці при розрахунку податку на прибуток нормами ПК не передбачені.

Витрати на техдіагностику та техобслуговування вогнегасників формують об'єкт оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку без відображення різниць (це саме правило працює й стосовно невиробничих вогнегасників).

ПДВ

Суми ПДВ, сплачені при придбанні вогнегасників, при їх техдіагностиці та техобслуговуванні, підприємство має право включити до складу податкового кредиту – за наявності податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 201.10 ПК).

При придбанні вогнегасників для використання у негосподарській діяльності або при переведенні їх до складу невиробничих активів підприємству слід нарахувати податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ПК (з огляду на вимоги п. 189.1 ПК).

Наведемо приклад відображення в обліку витрат на придбання і подальше обслуговування вогнегасників.

Приклад
Підприємство придбало 3 автомобільних вогнегасники ВП-1 за ціною 129 грн/шт. (у т. ч. ПДВ – 21,5 грн.) і 1 вогнегасник пересувний ВП-90 за ціною 7 590 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 265 грн.). Строк експлуатації кожного вогнегасника – 10 років. Автомобільні вогнегасники використовуються в автотранспорті для перевезення товарів, пересувний вогнегасник – у будівлі офісу. Надалі була проведена техдіагностика пересувного вогнегасника. Згідно з актом виконаних робіт вартість техдіагностики становить 30 грн. (у т. ч. ПДВ – 5 грн.).

Вартісний критерій, установлений для МНМА обліковою політикою підприємства, дорівнює 6 000 грн. Метод амортизації, вибраний для основних засобів, – прямолінійний, для МНМА – 100 % у першому місяці використання.

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Придбано автомобільні вогнегасники

Накладна, акт приймання-передачі

153

631

322,50

2

Придбано пересувний вогнегасник

152

631

6 325,00

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641

631

1 329,50

4

Сплачено вартість вогнегасників

Виписка банку

631

311

7 977,00

5

Уведено в експлуатацію:
– автомобільні вогнегасники

Акт приймання-передачі  основних засобів
(форма № ОЗ-1)*

112

153

322,50

6

– пересувний вогнегасник

106

152

6 325,00

7

Нараховано амортизацію:
– за автомобільними вогнегасниками в повній сумі

Розрахунок амортизації основних засобів
(форма № ОЗ-14)*

93

132

322,50

8

– за пересувним вогнегасником у щомісячній сумі

92

131

52,71

9

Проведено техдіагностику вогнегасника ПТОВ

Акт виконаних робіт

92

631

25,00

10

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

5,00

11

Оплачено виконані роботи

Виписка банку

631

311

30,00

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Облік вогнегасників у журналі

Працівник, відповідальний за пожежну безпеку на підприємстві, повинен обліковувати вогнегасники в журналі обліку вогнегасників (п. 3.5 Правил № 152). Форма цього журналу наведена в додатку 2 до Правил № 152.

У журналі наводиться така інформація:

 • тип та обліковий номер кожного вогнегасника, його розміщення на об'єкті;
 • дати проведення періодичних оглядів і прізвище того, хто проводив їх;
 • результати періодичних оглядів вогнегасників;
 • дати проведення техобслуговування (або діагностики) і прізвище того, хто проводив їх (або номер посвідчення), а також дати проведення наступного техобслуговування;
 • інформація про направлення вогнегасників на техобслуговування до ПТОВ і про їх повернення на місце розміщення.

Висновки

Уведення в експлуатацію об'єктів нерухомості, споруд та обладнання неможливе без забезпечення пожежної безпеки. На підприємствах для цього використовуються первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати, інші пожежні інструменти.

У бухгалтерському обліку такі засоби, і зокрема вогнегасники, обліковуються:

 • як основні засоби (якщо їх вартість перевищує встановлений для МНМА вартісний критерій і строк корисного використання більше року) – на субрахунку 106 або 109;
 • МНМА (якщо вартість низька, а строк експлуатації тривалий) – на субрахунку 112;
 • МШП (якщо строк експлуатації менше року) – на рахунку 22.

Витрати на техдіагностику, техобслуговування, перезарядку вогнегасників у бухгалтерському обліку включаються до складу тих самих витрат, що й витрати на обслуговування об'єктів, у яких знаходяться ці вогнегасники.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали