з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Придбано автомобільні вогнегасники

Накладна, акт приймання-передачі

153

631

322,50

2

Придбано пересувний вогнегасник

152

631

6 325,00

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641

631

1 329,50

4

Сплачено вартість вогнегасників

Виписка банку

631

311

7 977,00

5

Уведено в експлуатацію:
– автомобільні вогнегасники

Акт приймання-передачі  основних засобів
(форма № ОЗ-1)*

112

153

322,50

6

– пересувний вогнегасник

106

152

6 325,00

7

Нараховано амортизацію:
– за автомобільними вогнегасниками в повній сумі

Розрахунок амортизації основних засобів
(форма № ОЗ-14)*

93

132

322,50

8

– за пересувним вогнегасником у щомісячній сумі

92

131

52,71

9

Проведено техдіагностику вогнегасника ПТОВ

Акт виконаних робіт

92

631

25,00

10

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

5,00

11

Оплачено виконані роботи

Виписка банку

631

311

30,00

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.