• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

РК при зміні номенклатури товару або послуги

11.02.2020 49446 0 12

ПДВ: податкова накладна та розрахунок коригування в різних ситуаціях


Під зміною номенклатури слід розуміти ситуацію, коли після перерахування передоплати або відвантаження товарів на підставі додугоди відбувається заміна (повністю або частково) одного товару (послуги) на інший або на декілька інших товарів (послуг). Наприклад, передоплата була отримана за холодильники, а за фактом замість холодильників будуть поставлені телевізори та мікрохвильові печі. Розглянемо, які нюанси потрібно врахувати при складанні розрахунку коригування (далі – РК) з метою зміни номенклатури, а також з’ясуємо, чим коригування з кодом причини «104 – зміна номенклатури» відрізняється від коригувань із кодами причини «101», «102» і «103».


Правила складання РК

У загальному випадку при зміні номенклатури товарів або послуг складається РК із типом причини «104 – зміна номенклатури». Однак може застосовуватися й інший код причини – потрібно дивитися по ситуації.

Наприклад, якщо номенклатура змінюється після передоплати (тобто в межах суми раніше отриманої передоплати один товар або послуга замінюється на один або декілька інших), то завжди оформляється РК із кодом причини «104».

Але якщо, припустимо, змінюється номенклатура відвантаженого, але неоплаченого товару (наприклад, замість неоплаченого верстата 1, що не підійшов за технічними характеристиками, поставляється верстат 2), і це відбувається в один день, тоді можна застосувати два варіанти:

 • варіант 1 – скласти РК з умовним кодом причини «104», у якому верстат 1 замінити на верстат 2;
 • варіант 2 – за верстатом 1 скласти РК з умовним кодом причини «103», а за верстатом 2 – податкову накладну (далі – ПН) на дату його відвантаження. Уважаємо цей варіант більш правильним, оскільки за фактом відбувається саме повернення раніше поставленого верстата 1 і нове постачання верстата 2.

Більше того, саме варіант 2 буде єдино правильним, якщо повернення верстата 1 і відвантаження верстата 2 відбудуться в різні дні.

Які загальні правила виписування РК з умовним кодом причини коригування «104 – зміна номенклатури» згідно з п. 23 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.15 р. № 1307 (далі - Порядок № 1307)?

На кожну товарну позицію, за якою змінюється номенклатура, мають бути заповнені два або більше рядки:

 • перший «мінусовий» – у ньому мінусується (виводиться в «0») рядок із ПН, за якою змінюється номенклатура товару;
 • другий (а можливо, і третій і т. д.) «плюсовий» – у ньому вказуються нові товари, які будуть поставлені замість старого. По суті, таким чином до ПН вносяться додаткові рядки замість кориговуваного рядка.

На замітку! Особливістю оформлення коригування при зміні номенклатури (з кодом причини «104») є те, що до одного «мінусового» рядка може бути заповнено декілька «плюсових».

Усі рядки РК, що змінюють номенклатуру за одним рядком ПН, становлять одну групу коригування, тому для них у графі 2.2 розділу Б РК повинен бути зазначений однаковий порядковий номер коригування.

Запам’ятайте, що при коригуванні з умовним кодом причини «104»:

 • кількість товарних позицій із ПН, за якими проводяться коригування в тому ж РК, не обмежена (тобто груп коригувань у РК може бути декілька і кожній групі присвоюється один порядковий номер) (п. 23 Порядку № 1307, п. 4.5 листа ДФС від 27.11.18 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17, далі - Лист № 36942);
 • кожному «мінусовому» рядку повинен відповідати один або декілька «плюсових»;
 • кожна група коригування може не тільки збільшувати або зменшувати суму компенсації (і суму ПДВ) за кориговуваною товарною позицією, але й бути з нульовим підсумком.

Порядок заповнення розділу Б РК при даному коригуванні такий (п. 23 Порядку № 1307, п. 4.1, 4.5 Листа № 36942):

 • у графі 1.1 указується порядковий номер рядка РК (нумерація починається з 1 і ведеться в наскрізному порядку). При цьому якщо в «мінусового» рядка був порядковий номер 1, то в «плюсових» будуть порядкові номери 2, 3 і т. д.;
 • графі 1.2 наводяться: в «мінусовому» рядку – номер рядка із ПН, яка коригується (наприклад, якщо в ПН було всього 5 рядків і при цьому змінюється номенклатура товару в ряд. 3, то й у гр. 1.2 потрібно вказати 3), у «плюсових» рядках – номери додаткових рядків, які вносяться до ПН замість кориговуваного рядка (наприклад, якщо в ПН було всього 5 рядків, то в гр. 1.2 першого «плюсового» рядка потрібно вказати 6 і т. д.);
 • у графи 3, 4.1–4.3, 5, 6, 11, 12, 15 «мінусового» рядка переноситься інформація із граф 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 8, 9, 12 рядка ПН, яка коригується (якщо будь-які із цих граф не були заповнені в ПН, то вони не заповнюються й у РК). У «плюсових» рядках у цих графах указуються відомості про новий товар (товари) або послугу (послуги);
 • заповнюються графи 7 і 8, а графи 9 і 10 залишаються порожніми. При цьому в графах 7 і 8 «мінусового» рядка наводиться кількість старого товару зі знаком «–» і його ціна без мінуса, а в «плюсових» рядках – кількість і ціна нових товарів без мінуса;
 • у графах 13 і 14 автоматичним підсумком розраховуються обсяги постачання без урахування ПДВ і сума ПДВ за операціями, оподатковуваними за ставками 7 % і 20 % відповідно. Звичайно, у «мінусовому» рядку ці графи будуть заповнені зі знаком «–», а в «плюсовому» значення граф будуть додатними (без мінуса).

Розглянемо порядок заповнення РК у випадку зміни номенклатури товару після передоплати (найменування товарів і коди УКТЗЕД наведено умовно).

Ситуація

За договором постачання, укладеним між платниками ПДВ, відбулися такі операції:

 • 17.12.19 р. постачальник отримав передоплату за товари українського виробництва: 15 шт. товару 1 (код УКТЗЕД – 1111) за ціною 10 200 грн/шт. (у т. ч. ПДВ – 1 700 грн) і 20 шт. товару 2 (код УКТЗЕД – 2222) за ціною 9 000 грн/шт. (у т. ч. ПДВ – 1 500 грн). На дату отримання передоплати була складена ПН, у якій товар 1 був зазначений у рядку 1, а товар 2 – у рядку 2;
 • 08.01.20 р. сторони підписали додугоду, згідно з якою замість 20 шт. товару 2 буде поставлено 10 шт. товару 2, 50 шт. товару 3 (код УКТЗЕД – 3333) вартістю 840 грн (у т. ч. ПДВ – 140 грн) і 40 шт. товару 4 (код УКТЗЕД – 4444) вартістю 1 200 грн (у т. ч. ПДВ – 200 грн). Загальна вартість товарів не змінилася;
 • 05.02.20 р. товари 1, 2, 3 і 4 були відвантажені покупцеві.

Аналіз ситуації

Дата складання РК. Хоча сума компенсації не змінилася, виписувати РК усе-таки потрібно. Адже фактично був поставлений не той товар, який планувався первісно на дату передоплати та був зазначений у ПН від 17.12.19 р. Необхідність оформлення РК випливає і з роз’яснень ЗІР (категорія 101.15). Датою складання РК буде дата фактичного відвантаження товарів 2, 3 і 4 замість первісно запланованої кількості товару 2, тобто 05.02.20 р. Дата додугоди подією для цілей оформлення РК у нашому випадку не є. Такий порядок коригування при зміні номенклатури рекомендується як у ЗІР (категорія 101.15), так і в листі ДФС від 22.06.18 р. № 18983/7/99-99-15-03-02-17.

Порядок складання РК. У даній ситуації змінюється номенклатура товару 2. Тому в графі 2.1 розділу Б РК буде одна група коригування з типом причини «104 – зміна номенклатури». Розділ Б буде містити три рядки:

 • перший із порядковим номером 1, який повністю змінусує рядок 2 ПН, де був зазначений товар 2 у кількості, запланованій на дату перерахування передоплати;
 • другий із порядковим номером 2, за допомогою якого до ПН вноситься додатковий рядок 3 із товаром 2 у новій зменшеній кількості;
 • третій із порядковим номером 3, за допомогою якого до ПН вноситься додатковий рядок 4 із товаром 3;
 • четвертий із порядковим номером 4, за допомогою якого до ПН вноситься додатковий рядок 5 із товаром 4.

Зауважимо, що при зміні номенклатури в нашому випадку товар 2 змінюється на товари 2, 3 і 4. Тобто товар 2 теж буде поставлений, але в меншій кількості. Однак за ним усе одно потрібно застосовувати коригування з кодом причини «104», а не «102 – зміна кількості». Адже коригування з кодом причини «102» передбачає наявність тільки одного «плюсового» рядка до одного «мінусового». А в нашому випадку до одного «мінусового» рядка за товаром 2 необхідно додати декілька «плюсових» (з товарами 2, 3 і 4). Саме такий порядок коригування в аналогічній ситуації пропонує ДПС (див. ЗІР, категорія 101.15).

А чи можна відкоригувати товар 2 із типом причини «102», а потім додати «плюсові» рядки за товарами 3 і 4 з типом причини «104»? Ні, не можна, оскільки коригування, що передбачає наявність «плюсового» рядка (рядків) без «мінусового», що відповідає йому, у РК не допускається.

Покажемо, як заповнити розділ Б РК у даній ситуації (див. фрагмент).

1 из 1

Оскільки РК буде нульовим, розділ А не заповнюється.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали