• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Продаж основних засобів

У консультації розглянемо порядок оподаткування та обліку операцій, пов'язаних із продажем об'єктів основних засобів (далі – ОЗ) у різних ситуаціях: нерезиденту, за ціною нижчою від їх балансової вартості, невиробничих ОЗ.

Згідно з П(С)БО 27 перед продажем об'єкт ОЗ потрібно перевести до складу запасів та обліковувати до моменту продажу за дебетом субрахунка 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Зазначимо, що об'єкт уважається таким, що утримується для продажу, при дотриманні умов, передбачених п. 1 розд. II П(С)БО 27:

  • очікується, що від продажу об'єкта підприємство отримає більшу економічну вигоду, ніж від його використання;
  • об'єкт готовий для продажу і не потребує будь-якої доробки;
  • є ймовірність, що об'єкт буде реалізований досить швидко – протягом року з моменту переведення до складу запасів. Як правило, до моменту такого переведення підприємство вже укладає договір із покупцем. Однак строк продажу об'єкта може перевищувати рік, якщо це передбачено планом підприємства і ситуація знаходиться під контролем підприємства;
  • умови продажу відповідають звичайним умовам продажу подібних об'єктів.

Якщо хоча б одна з перелічених умов не виконується (наприклад, об'єкт перед продажем необхідно модернізувати), ОЗ не може бути переведений до складу запасів.

Об'єкти ОЗ, утримувані для продажу, на дату балансу оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку і фінзвітності за найменшою з величин (п. 9 розд. II П(С)БО 27):

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали