Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Подарунки до новорічних свят від підприємства: оподаткування та облік


Скоро Новий рік, і кожний роботодавець задумується про подарунки для своїх працівників та їх дітей. Як документально оформити придбання та видачу таких подарунків за рахунок підприємства, а також як провести їх в обліку та обкласти податками?


Документальне оформлення придбання та видачі подарунків

Для закупівлі подарунків, як працівникам підприємства, так і їх дітям оформляється наказ керівника по підприємству. У наказі прописуються всі вимоги та критерії до подарунків (наприклад, вартість до певної суми; торговельне підприємство, на якому буде здійснюватися закупівля; порядок видачі подарунків і т. д.).

Відділом кадрів складається окремий список на дітей згідно з копіями свідоцтв про народження дітей (або копіями паспортів). Підприємства зазвичай обдаровують дітей віком до 18 років (вік настання повноліття згідно зі ст. 6 Сімейного кодексу).

Також для закупівлі подарунків складається кошторис (на підставі переліку подарунків, їх кількості та вартості). До речі, у 2016 році подарунок, що не обкладається ПДФО і військовим збором, у розрахунку на місяць коштує 689 грн.

Первинним документом, що підтверджує закупівлю подарунків за безготівковим розрахунком, буде банківська виписка з рахунка. Якщо мав місце готівковий розрахунок, довірена на купівлю подарунків особа надає авансовий звіт, до якого додає накладні, касові чеки, квитанції.

Роздача подарунків здійснюється за відомістю згідно із затвердженим списком під підпис працівників. Після роздачі оформляється акт на списання подарунків.

Оподаткування подарунків

Податок на прибуток. Нагадаємо, що база обкладення податком на прибуток визначається виходячи з бухгалтерського фінансового результату до оподаткування, скоригованого на різниці, передбачені Податковим кодексом (далі – ПК). Рішення про некоригування фінрезультату до оподаткування може прийняти тільки платник податків, у якого за останній звітний податковий період річний дохід не перевищив 20 млн грн. (пп. 134.1.1 ПК).

У ПК є тільки одна податкова різниця, пов'язана з подарунками (пп. 140.5.9): при безплатній передачі товарів, основних засобів, коштів неприбутковим установам та організаціям така податкова різниця збільшує бухгалтерський фінрезультат до оподаткування поточного року на суму, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Як можна помітити, така різниця не враховується при передачі подарунків працівникам підприємства та їх дітям безпосередньо від підприємства.

Крім того, на сьогодні ПК не містить норми, згідно з якою не можна враховувати витрати, не пов'язані з господарською діяльністю або пов'язані з фінансуванням особистих потреб працівника. Тому витрати на придбання подарунків як самим працівникам, так і їх дітям, включаються до податкових витрат підприємства. Єдина умова – обов'язкова наявність первинних документів, що підтверджують купівлю подарунків (чеки, платіжні доручення, накладні і т. д.).

ПДВ. При придбанні подарунків підприємство включає всю суму ПДВ до податкового кредиту згідно з п. 198.3 ПК

При цьому зверніть увагу, що позиція податківців у питанні безоплатної передачі товарів щодо оподаткування ПДВ змінилась. Так, у листі МГУ ДФС від 11.11.15 р. №  25227/10/28-10-06-11 пропонує наступний алгоритм дій при такій операції:

1) згідно з п. 185.1 ПК – у день передачі подарунків працівникам та їх дітям (виходячи з вартості придбання товару, абзац другий п. 188.1 ПК);

2) виходячи з п. 198.5 ПК – у періоді видачі подарунків, оскільки товари, при придбанні яких був відображений податковий кредит, були використані не в господарській діяльності. База оподаткування визначається виходячи з вартості придбання подарунка (п. 189.1 ПК). Така операція відсторнує раніше відображений податковий кредит.

Однак у листі від 05.09.2016 р. № 19171/6 / 99-99-15-03-02-15 ДФС зазначила: операції платника податку з безоплатної передачі товарів/послуг є об'єктом оподаткування ПДВ незалежно від того чи при придбанні таких товарів/послуг суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту чи ні, а тому податкові зобов'язання з ПДВ під час здійснення таких операцій відповідно до п. 198.5 ПК не нараховуються.

При цьому база оподаткування ПДВ за операціями з безоплатної передачі товарів/послуг визначається відповідно до п. 188.1 ПК, а нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за такими операціями здійснюється у загальновстановленому порядку.

Тобто, ДФС у своєму більш свіжішому роз’ясненні пропонує не нараховувати «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ за п. 198.5 ПК.

Отже, у цьому питанні краще користуватись більш новим роз’ясненням ДФС або заручитись індивідуальною консультацією.

ПДФО. Вартість подарунків, що не перевищує 50 % однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, не включається до оподатковуваного доходу працівника. Така норма передбачена пп. 165.1.39 ПК. У 2016 році ця сума становить 689 грн. (1 378 грн. х 50 %). На 2017 рік сума подарунка, що не обкладається податком на доходи, стане відома після прийняття Закону про Держбюджет на 2017 рік.

Тому, якщо вартість подарунка для працівника або його дитини в 2016 році не перевищує 689 грн., податком на доходи такий подарунок не обкладається. 

Сума перевищення обкладається 18 % ПДФО з урахуванням натурального коефіцієнта як додаткове благо (пп. «е» пп. 164.2.17, п. 164.5 ПК). Аналогічне роз'яснення надала ДФС у листі від 29.12.15 р. № 28032/6/99-99-17-03-03-15 (далі – Лист № 28032).

Зверніть увагу! Якщо роботодавець видає декілька подарунків на дітей одному працівнику загальною вартістю, що перевищує на місяць 689 грн., суму перевищення доведеться обкласти як ПДФО, так і військовим збором.

У формі № 1ДФ неоподатковувана частина подарунка (у межах 689 грн. у 2016 році) відображається з ознакою доходу «160», оподатковувана з урахуванням коефіцієнта – з ознакою доходу «126».

Військовий збір. Вартість подарунка, що обкладається податком на доходи, є об'єктом обкладення і військовим збором (1,5 %). При цьому нормами п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК застосування натурального коефіцієнта не передбачене. Підтвердження знаходимо в Листі № 28032. 

ЄСВ. Згідно з п. 3.23 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5 (далі – Інструкція № 5), вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи дітям працівників включається до інших виплат, що не відносяться до фонду оплати праці. Крім того, виходячи з п. 8 розд. II Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170, на вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи дітям працівників ЄСВ не нараховується.

Подарунки працівникам, що видаються за рахунок підприємства, прирівнюються до одноразових заохочень, не пов'язаних із конкретними результатами праці (пп. 2.3.2 Інструкції № 5), які включаються до інших заохочувальних та компенсаційних виплат фонду оплати праці. Тому вартість таких подарунків обкладається ЄСВ на загальних підставах (абзац перший п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).

Приклад
Підприємство в грудні 2016 року придбало подарунки дітям працівників на суму 7 500 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 250 грн.). Вартість подарунка на одну дитину – 750 грн. (у т. ч. ПДВ – 125 грн).

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума

 

 

Дт

Кт

 

1

2

3

4

5

1

Перераховано постачальнику кошти за подарунки дітям працівників

371

311

7 500,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

1 250,00

3

Оприбутковано подарунки від постачальника

28

631

7 500,00

4

Закрито розрахунки за податковим кредитом

644

631

1 250,00

5

Відображено зарахування заборгованостей із постачальником

631

371

7 500,00

6

Видано подарунки працівникам на дітей, списано на витрати їх вартість

977

28

6 250,00

7

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

977

641/ПДВ

1 250,00

8

Персоніфіковано дохід працівника, який отримав подарунок на дитину
(750 – 689)

61,00

9

Донараховано дохід* до суми перевищення з урахуванням натурального коефіцієнта
(61 х 1,2195 – 61)

977

661

13,39

10

Утримано ПДФО
[(61,00 + 13,39) х 18 %]

661

641/ПДФО

13,39

11

Утримано військовий збір
(61 х 1,5 %)

661

642/ВЗ

0,92

12

Перераховано ПДФО**

641/ПДФО

311

13,39

13

Перераховано військовий збір**

642/ВЗ

311

0,92

* Операції 8-13 наведено в розрахунку на один подарунок.
** ПДФО і військовий збір перераховано із заробітної плати одного з батьків дитини.

Висновки та рекомендації

Для полегшення обліку рекомендуємо не перевищувати поріг вартості подарунка, що не обкладається ПДФО і військовим збором у 2016 році, на одного працівника в 689 грн. у розрахунку на місяць. Однак отримати «податкову пільгу» з ПДВ на придбання подарунків і в цьому випадку не вдасться. Єдиний варіант – перерахувати кошти профспілці, створеній на підприємстві (або будь-якій іншій неприбутковій організації) на придбання подарунків дітям працівників. Але про це поговоримо вже в іншій статті «Новорічні подарунки дітям від профспілки: використовуємо норми спецзакону».

Також читайте:

«Оподаткування придбання дитячих святкових подарунків»

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали