№ п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума

 

 

Дт

Кт

 

1

2

3

4

5

1

Перераховано постачальнику кошти за подарунки дітям працівників

371

311

7 500,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

1 250,00

3

Оприбутковано подарунки від постачальника

28

631

7 500,00

4

Закрито розрахунки за податковим кредитом

644

631

1 250,00

5

Відображено зарахування заборгованостей із постачальником

631

371

7 500,00

6

Видано подарунки працівникам на дітей, списано на витрати їх вартість

977

28

6 250,00

7

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

977

641/ПДВ

1 250,00

8

Персоніфіковано дохід працівника, який отримав подарунок на дитину
(750 – 689)

61,00

9

Донараховано дохід* до суми перевищення з урахуванням натурального коефіцієнта
(61 х 1,2195 – 61)

977

661

13,39

10

Утримано ПДФО
[(61,00 + 13,39) х 18 %]

661

641/ПДФО

13,39

11

Утримано військовий збір
(61 х 1,5 %)

661

642/ВЗ

0,92

12

Перераховано ПДФО**

641/ПДФО

311

13,39

13

Перераховано військовий збір**

642/ВЗ

311

0,92

* Операції 8-13 наведено в розрахунку на один подарунок.
** ПДФО і військовий збір перераховано із заробітної плати одного з батьків дитини.