• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Подарунки та путівки

21.12.2018 831 0 1

Акценти цієї статті:

 • документальне оформлення операцій Із придбання і видачі подарунків;
 • відображення в обліку подарунків працівникам підприємства та їх дітям;
 • особливості оподаткування дитячих подарунків, виданих через профспілку;
 • особливості оподаткування путівок, виданих працівникам підприємства.

Подарунки працівникам підприємства та їх дітям

Документальне оформлення та облік

Подарунки працівникам підприємства

Подарунки дітям працівників підприємства

1

2

3

Документальне оформлення

1. Наказ про придбання і видачу подарунків до свята.

У наказі слід навести перелік подарунків, що придбаваються, і зазначити, кому та які подарунки роздаватимуться. Якщо йдеться про подарунки дітям співробітників, потрібно зазначити, хто буде отримувачем подарунка (працівник чи його дитина), а також вік дітей.

2. Документи, що підтверджують придбання подарунків (наприклад, договір, накладна тощо).

3. Відомість видачі подарунків.

4. Копії свідоцтв про народження дітей (якщо подарунки роздаватимуться дітям).

Бухгалтерський облік

Придбані подарунки відображаються на субрахунку 209 «Інші матеріали» або за дебетом спеціально призначеного для цього окремого субрахунка до рахунка 28 «Товари». Подарунки прибуткують за первісною вартістю, яка формується згідно з п. 9 П(С)БО 9.

Видача подарунків працівникам (відноситься до фонду додаткової зарплати) відображається проведенням Дт 661 «Розрахунки із заробітної плати», а їх дітям (не відносяться до фонду оплати праці) – Дт 663 «Розрахунки за іншими виплатами у кореспонденції з Кт 209 (28). Витрати визнаються у звітному періоді, на який припадає видача подарунків, і відображаються на тих самих рахунках, що й зарплата працівників, які їх отримують: збутові (рахунок 93), адміністративні (рахунок 92), інші (рахунок 94).

Нарахування податкових зобов'язань на вартість подарунків відображається проведенням: Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» – Кт 641 «Розрахунки за податками»

Облік за податком на прибуток

Об'єкт оподаткування ведеться за даними бухгалтерського обліку. Коригування фінрезультату за операціями безплатної роздачі товарів фізособам пп. 140.5.10 Податкового кодексу (далі – ПК) не передбачене

ПДВ

При придбанні подарунків підприємство – платник ПДВ відображає податковий кредит на підставі податкової накладної (далі – ПН), зареєстрованої в ЄРПН постачальником.

Проте при передачі подарунка працівникові слід нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ згідно з п. 188.1 ПК, оскільки безплатна передача вважається постачанням (пп. 14.1.191, п. 185.1 ПК). Для цього слід виписати дві ПН:

Податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ПК у цьому випадку не нараховуються.

Разом з тим є інше роз'яснення ДФС (Індивідуальна податкова консультація від 01.03.18 р. № 825/6/99-95-42-03-15; ЗІР, категорія 101.06), де сказано, що коли вартість подарунків, придбаних з ПДВ (сума податку нарахована (сплачена) і потрапила до податкового кредиту), включається до загальної суми оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених підприємством товарів (послуг), то в цьому випадку товари, передані працівникові як подарунок, вважаються використаними в оподатковуваних операціях. Тому їх передача не розглядається як окрема операція з постачання, що підлягає обкладенню ПДВ. Тобто в такому разі податковий кредит залишається, а податкові зобов'язання не нараховуються

ПДФО і військовий збір (далі – ВЗ)

Для цілей ПДФО має значення вартість подарунка. Так, якщо вартість подарунка не перевищує 25 % розміру мінімальної зарплати (далі – МЗП) (з розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного року, тоді об'єкт обкладення ПДФО не виникає (пп. 165.1.39 ПК). У 2018 році вартість подарунка, що не обкладається ПДФО, становить 930,75 грн.

Якщо вартість подарунка перевищує 25 % МЗП, тоді, на думку ДФС, уся вартість подарунка обкладається ПДФО (Індивідуальна податкова консультація від 02.02.18 р. № 439/6/ 99-99-13-02-03-15; ЗІР, категорія 103.02). Проте з 01.01.19 р. у зв'язку зі змінами, унесеними до ПК, ситуація зміниться: згідно з пп. 165.1.39 ПК під обкладення ПДФО потраплятиме тільки частина вартості подарунка, яка перевищує встановлений цим підпунктом розмір.

Якщо вартість подарунка підлягає обкладенню ПДФО, тоді (оскільки подарунок є додатковим благом у негрошовій формі) до вартості подарунка застосовується «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПК). Для ставки 18 % коефіцієнт становить 1,219512.

Вартість подарунка, що обкладається ПДФО, підлягає обкладенню і ВЗ (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК) Але без застосування підвищувального коефіцієнта до бази оподаткування (ЗІР, категорія 132.05)

Відображення в розрахунку за формою № 1ДФ

У формі № 1ДФ видача подарунків відображається таким чином:

 • з кодом ознаки доходу «160» – якщо вартість подарунка не обкладається ПДФО на підставі пп. 165.1.39 ПК;
 • з кодом ознаки доходу «126» – якщо вартість подарунка підлягає обкладенню ПДФО із застосуванням «натурального» коефіцієнта

ЄСВ

Вартість подарунків для працівників підприємства є об'єктом для нарахування ЄСВ, оскільки дохід у вигляді подарунка не названий як звільнена від ЄСВ виплата в Переліку, затвердженому постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170 (далі – Перелік № 1170)

На вартість дитячих подарунків (у т. ч. і в разі, коли такі подарунки видаються батькам) ЄСВ не нараховується (п. 8 розд. II Переліку № 1170)

Спеціальні норми для дитячих новорічних подарунків

Законом від 30.11.2000 р. № 2117-III (далі – Закон № 2117) передбачено, що:

 • вартість святкових подарунків і квитків на новорічно-різдвяні заходи не включається до загального оподатковуваного доходу батьків, що отримали дитячі святкові подарунки;
 • продаж виробничими і торговельними підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на різдвяно-новорічні заходи для дітей звільняється від обкладення ПДВ.

Проте ці правила оподаткування діють тільки за виконання трьох умов (ст. 2, 4 Закону № 2117), а саме якщо:

 • такі подарунки і квитки продаються профспілковим комітетам підприємств та організацій або іншим неприбутковим організаціям;
 • подарунками є набори товарів, які складаються з фруктів, кондитерських виробів та іграшок вітчизняного виробництва (оскільки цитрусові в Україні не ростуть, не забудьте, що, наприклад, мандарини для «пільгового» подарунка придбавати не можна);
 • вартість подарунка не перевищує 8 % прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для працездатної особи, установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

На замітку! Норми Закону № 2117 діють щорічно у суворо визначений період, а саме з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року.

Так, на 1 січня 2018 року сума ПМ становить 1 762 грн. Тобто вартість пільгових подарунків на період з 15 листопада по 31 грудня 2018 року дорівнює 140,96 грн. (1 762 грн. х 8 %). На 01.01.19 р. ПМ установлено в розмірі 1 921 грн., тому вартість пільгового дитячого подарунка становитиме 153,68 грн.

Якщо підприємство укладе договір із неприбутковою організацією, як у бухгалтерському обліку та обліку за податком на прибуток такого підприємства відбиватимуться операції з придбання і передачі подарунків дітям?

У разі залучення профспілки (тобто якщо подарунки будуть куплені за рахунок коштів профспілки) усі витрати на дитячі подарунки покаже в себе в обліку профспілка. Але якщо підприємство допомагає профспілці (перераховує їй свої гроші на подарунки), тоді такі витрати в бухгалтерському обліку підприємства відносяться до складу інших операційних витрат (Дт 949).

Оскільки до Закону № 2117 зміни не вносилися, норми цього Закону наразі не відповідають нормам розд. III ПК. Тому підприємства, які коригують фінрезультат за податком на прибуток, повинні збільшити фінрезультат на суму, перераховану неприбутковим організаціям понад 4 % свого оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, тобто на суму перевищення (пп. 140.5.9 ПК).

Путівки працівникам підприємства

Роботодавці часто заохочують своїх працівників путівками для відпочинку, оздоровлення і лікування. Розглянемо, як підприємству відобразити таку операцію в бухгалтерському і податковому обліку.

Видача путівки працівникові може бути передбачена колдоговором (положенням про оплату праці), також роботодавець може видати путівку на підставі заяви працівника або ж заохотити його за своїм рішенням. Придбання і видача путівки оформляється наказом по підприємству.

Бухгалтерський облік

Облік путівок ведеться на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті». Витрати на придбання путівок відображаються в періоді їх видачі у складі витрат залежно від категорії працівників (тобто такі витрати відображаються на рахунках 91–94).

На замітку! Якщо вартість путівки обкладається ПДФО та ВЗ, то ці суми слід утримати із зарплати працівника.

Податковий облік

Податок на прибуток. Підприємства, які не коригують фінрезультат на податкові різниці, відображають операції з путівками за правилами бухобліку.

Ті платники, які повинні застосовувати коригування фінрезультату за правилами розд. III ПК, застосовують коригування, передбачене абзацом другим пп. 140.5.10 ПК. Згідно із зазначеною нормою фінрезультат до оподаткування слід збільшити на суму повної або часткової компенсації роботодавцем (один раз на календарний рік) вартості путівок на відпочинок, оздоровлення і лікування працівника та/або його дітей віком до 18 років. За умови, що компенсація вартості путівок роботодавцем не включається до загального доходу працівника.

Тобто, по суті, збільшення фінрезультату згідно з абзацом другим пп. 14.5.10 ПК є свого роду компенсацією за те, що путівки, видані працівникові підприємства (та/або його дітям), не обкладалися ПДФО.

ПДВ. Якщо підприємство придбаває путівки у платника ПДВ, можна відобразити податковий кредит із ПДВ за наявності ПН, зареєстрованої в ЄРПН.

Звільняється від обкладення ПДВ передача путівок дітям віком до 18 років, інвалідам і дітям-інвалідам (пп. 197.1.6 ПК).

Безплатна передача путівок особам, не наведеним у пп. 197.1.6 ПК, є об'єктом обкладення ПДВ (пп. 14.1.191, п. 185.1 ПК). Податкові зобов'язання нараховуються виходячи із ціни придбання путівки, для їх нарахування слід оформити ПН із типом причини 15.

ПДФО та ВЗ. Згідно з пп. 165.1.35 ПК до загального оподатковуваного доходу фізособи не включається вартість путівки, якщо одночасно дотримуються такі умови:

 • підприємство-роботодавець є платником податку на прибуток;
 • путівка призначається для відпочинку, оздоровлення і лікування (у т. ч. на реабілітацію інвалідів) на території України;
 • отримувачем путівки є працівник підприємства та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення. Нагадаємо, що члени сім'ї першого ступеня споріднення – це батьки, дружина (чоловік), діти (у тому числі усиновлені) (пп. 14.1.263 ПК);
 • вартість путівки (розмір знижки на її вартість) не перевищує 5 МЗП станом на 1 січня звітного року. Тобто неоподатковувана вартість путівки у 2018 році дорівнює 18 615 грн. (3 723 грн. х 5), а в 2019 році – 20 865 грн. (4 173 грн. х 5).

Завважимо, що пп. 165.1.35 ПК дає право роботодавцеві не обкладати ПДФО та ВЗ вартість путівки, якщо її вартість не перевищує встановлений мінімум як для працівника, так і для члена його сім'ї (тобто з розрахунку 5 МЗП на одну особу) (Індивідуальна податкова консультація ДФС від 12.03.18 р. № 931/6/99-99-13-01-15).

Якщо вартість путівки (розмір знижки) перевищує встановлений пп. 165.1.35 ПК граничний розмір доходу, тоді податковий агент при нарахуванні (виплаті) такого доходу зобов'язаний — за рахунок платника податків — утримати ПДФО і ВЗ із загальної вартості наданої путівки (Індивідуальна податкова консультація ДФС від 12.03.18 р. № 931/6/99-99-13-01-01-15/ІПК). У цілому виходячи з контексту пп. 165.1.35 ПК путівка буде об'єктом обкладення ПДФО та ВЗ, якщо порушена хоча б одна з вищеперелічених умов.

Оскільки путівка надається працівникові (членам його сім'ї) у негрошовій формі, для цілей ПДФО застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,219512 (п. 164.5 ПК). Що стосується ВЗ, то вартість путівки підлягає оподаткуванню без застосування підвищувального коефіцієнта (ЗІР, категорія 132.05).

У формі № 1ДФ вартість путівок, наданих працівникові та членам його сім'ї згідно з пп. 165.1.35 ПК, відображається з кодом ознаки «156», незалежно від того, обкладається їх вартість ПДФО чи ні (ЗІР, категорія 103.25).

ЄСВ. Вартість путівки (сума знижки від її вартості, сума компенсації її вартості) для працівників підприємства (членів їх сімей) відноситься до фонду оплати праці (пп. 2.3.4 Інструкції, затвердженої наказом Мінстату від 13.01.04 р. № 5), тому входить до бази для нарахування ЄСВ. Причому незалежно від того, є вартість путівки (сума знижки) об'єктом обкладення ПДФО чи ні.

Висновки

Подарунки, видані працівникам підприємства та/або їх дітям, не є об'єктом обкладення ПДФО і ВЗ, якщо їх вартість не перевищує суму, зазначену в пп. 165.1.39 ПК.

Вартість путівок, виданих працівникові підприємства та/або членам його сім'ї першого ступеня споріднення, не обкладатиметься ПДФО та ВЗ за дотримання умов, наведених у пп. 165.1.35 ПК.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали