• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Визначення переліку та складу статей калькулювання виробничої собівартості

11.01.2019 1046 0 2

Як розробити облікову політику підприємства за П(С)БО та МСФЗ

Підприємство повинне самостійно визначити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і зафіксувати їх у своїй обліковій політиці (п. 2.16 Методрекомендацій № 635).

Калькуляція являє собою розрахунок собівартості одиниці продукції за статтями витрат. Для визначення та обґрунтування ціни одиниці продукції підприємства на основі норм, нормативів і розрахунків складають планові калькуляції. Їх затверджують наказом керівника підприємства й використовують як установлену ціну при реалізації даного виду продукції.

Фактичні калькуляції собівартості одиниці продукції (засновані на даних бухгалтерського обліку) складаються, у тому числі, і для того, щоб проконтролювати відхилення за статтями витрат від планової калькуляції. Аналіз таких відхилень дозволить або відкоригувати витрати, або змінити ціну продукції.

Фактична калькуляція складається на підставі первинних документів за тими самими статтями, що й планова. Однак до фактичної калькуляції включаються витрати і втрати, які не були передбачені плановою. Це витрати, пов'язані з відхиленнями від установленого технологічного процесу, надпланові втрати від браку і т. п.

Процес калькулювання можна поділити на два етапи:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали