До відома! До типової номенклатури статей калькуляції підприємства можуть вносити зміни – виходячи з особливостей техніки, технології та організації виробництва відповідної галузі і питомої ваги окремих видів витрат у собівартості продукції, а також можуть об’єднувати кілька типових статей калькуляції в одну або виділяти з однієї типової статті кілька статей калькуляції.