• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ліквідація об'єкта основних засобів

Об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) виключається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття в результаті безплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом (п. 33 П(С)БО 7).

Визначити, що об'єкт непридатний до використання або що покращувати його (ремонтувати, модернізувати тощо) немає сенсу, повинна спеціально створена на підприємстві постійно діюча комісія.

Бухгалтерський облік

Якщо об'єкт ОЗ повністю замортизований, його первісна вартість списується з балансу проведенням Дт 131 «Знос основних засобів» – Кт 10 «Основні засоби».

Якщо об'єкт замортизований неповністю, тобто є залишкова вартість – ця вартість включається до складу інших витрат звичайної діяльності та обліковується за дебетом субрахунка 976 «Списання необоротних активів». Якщо ж при введенні об'єкта ОЗ в експлуатацію була встановлена його ліквідаційна вартість, тоді при ліквідації об'єкта її сума також обліковується за дебетом субрахунка 976 (п. 34 П(С)БО 7). На цьому ж субрахунку обліковуються і витрати, пов'язані з ліквідацією ОЗ (розбирання, демонтаж тощо).

Якщо у процесі демонтажу (розбирання) об'єкта ОЗ отримані матеріальні цінності (деталі, матеріали тощо, далі – ТМЦ), які підприємство планує використовувати у своїй господарській діяльності, вони прибуткуються на баланс (п. 2.12 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2):

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали