Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як правильно розірвати госпдоговір

05.12.2018 12475 0 0

Господарські договори: практичні поради та зразки документів


У консультації розглянемо порядок розірвання господарського договору.


Підстави та способи розірвання договору

Існує три способи розірвання договору, а саме (ст. 651 ЦК):

  • за взаємною згодою сторін;
  • згідно з рішенням суду;
  • одностороння відмова від договору в повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлене договором або законом.

Крім того, ст. 652 ЦК передбачає розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин.

Зупинимося докладніше на кожному зі способів.

За згодою сторін

У ч. 1 ст. 651 ЦК сформульовано загальне правило розірвання договору за згодою сторін: сторони мають право домовитися про розірвання договору в будь-який зручний для них час незалежно від того, були порушені умови договору чи ні. При наявності взаємної згоди на дострокове розірвання договору сторони укладають додаткову угоду (див. зразок 1). Ще один варіант: обмін відповідними листами.

ЗРАЗОК

<…>

Додаткова угода про розірвання договору

26.11.18 р.       м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юпітер» в особі Ситка Ігоря Сергійовича, який діє на підставі статуту (далі – Покупець), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Зірка» в особі директора Гавриленка Сергія Михайловича, який діє на підставі статуту (далі – Продавець), уклали цю угоду про таке:

1. Вважати розірваним із 1 грудня 2018 року договір поставки від 23.03.18 р. № 45, укладений між Покупцем і Продавцем.

Юридичні реквізити сторін

<...>

У якій формі відбувається розірвання договору за згодою сторін?

За загальним правилом розірвання договору відбувається в тій самій формі, що й договір (ст. 654 ЦК). Якщо договір був укладений у простій письмовій формі, то й додугода до нього укладається в письмовій формі. Договір, який був засвідчений нотаріально, розривається додугодою, яку треба засвідчити в нотаріуса.

Зазначимо, на що ще слід звернути увагу при оформленні додугоди до договору:

  • вона повинна бути підписана вповноваженими представниками сторін. Такі повноваження їм можуть бути надані установчими документами або довіреністю;
  • стандартної затвердженої форми додугоди немає, тому вона складається в довільній формі. Але в ній повинні бути всі необхідні реквізити договору, який розривається.

Розірвання договору через суд

Якщо сторонам не вдалося досягти взаємної згоди щодо розірвання договору, тоді одна зі сторін договору може звернутися до суду. У ч. 2 ст. 651 ЦК зазначено підстави для звернення до суду при розірванні договору:

  • мало місце істотне порушення договору другою стороною;
  • інші випадки, установлені договором або законом.

На замітку: істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона в значній мірі позбавляється того, на що вона розраховувала при укладанні договору.

Наприклад, при істотному порушенні вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути або усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які з'являлися неодноразово або з'явилися знову після їх усунення) покупець має право відмовитися від договору та вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми (ч. 2 ст. 678 ЦК).

Одностороння відмова від договору

Згідно із ч. 3 ст. 651 одностороння відмова від виконання договору можлива лише у випадках, прямо передбачених законом або договором.

Наприклад, якщо підрядник своєчасно не почав роботу або виконує роботу настільки повільно, що її закінчення в строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду й вимагати відшкодування збитків (ч. 2 ст. 849 ЦК). Для документального оформлення відмови від договору в такій ситуації необхідно надіслати контрагенту лист про розірвання договору (див. зразок 2).

ЗРАЗОК

 <...>

Директору ТОВ «Зірка» Ситку І. С. 45367, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 45/7

26.11.18 р. вих. № 123

Про розірвання договору підряду в односторонньому порядку

Цим листом повідомляємо Вас, що з 01.12.18 г. договір підряду розірвано в односторонньому порядку на підставі ч. 2 ст. 849 ЦК. Згідно з цією статтею ЦК замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим.

Вами так і не були розпочаті ремонтні роботи відповідно до договору підряду від 18.08.18 р. № 76, який ми уклали.

Директор ТОВ «Марс»             (підпис)            О. О. Даниленко

<...>

Істотна зміна обставин

Істотними є такі зміни обставин, передбачаючи які, сторони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Як діяти в такому випадку? Сторони можуть розірвати договір за взаємною згодою (ч. 1 ст. 651 ЦК). Якщо вони не зможуть дійти згоди із цього питання, тоді слід звертатися до суду.

Правові наслідки розірвання договору

У випадку розірвання договору зобов'язання сторін, що випливають із договору, припиняються повністю (ч. 2 ст. 653 ЦК). Таким моментом визнається момент досягнення сторонами домовленості про розірвання договору, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договір розривається в судовому порядку, зобов'язання припиняється з моменту набуття законної сили рішення суду про розірвання договору (ч. 3 ст. 653 ЦК).

Висновки

Основним способом розірвання договору є його розірвання за взаємною згодою сторін.

Розірвати договір, якщо згода сторін не досягнута, можна через суд.

Одностороння відмова від договору можлива лише у випадках, прямо передбачених законом або договором.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали