ЗРАЗОК

 <...>

Директору ТОВ «Зірка» Ситку І. С. 45367, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 45/7

26.11.18 р. вих. № 123

Про розірвання договору підряду в односторонньому порядку

Цим листом повідомляємо Вас, що з 01.12.18 г. договір підряду розірвано в односторонньому порядку на підставі ч. 2 ст. 849 ЦК. Згідно з цією статтею ЦК замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим.

Вами так і не були розпочаті ремонтні роботи відповідно до договору підряду від 18.08.18 р. № 76, який ми уклали.

Директор ТОВ «Марс»             (підпис)            О. О. Даниленко

<...>