ЗРАЗОК

<…>

Додаткова угода про розірвання договору

26.11.18 р.       м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юпітер» в особі Ситка Ігоря Сергійовича, який діє на підставі статуту (далі – Покупець), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Зірка» в особі директора Гавриленка Сергія Михайловича, який діє на підставі статуту (далі – Продавець), уклали цю угоду про таке:

1. Вважати розірваним із 1 грудня 2018 року договір поставки від 23.03.18 р. № 45, укладений між Покупцем і Продавцем.

Юридичні реквізити сторін

<...>