Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Річна інвентаризація: уже час!

22.10.2021 1158 0 3


Акценти статті:

  • з якою метою проводиться інвентаризація активів і зобов’язань підприємства;
  • яким має бути склад інвентаризаційної комісії, кого не можна включати до цієї комісії;
  • у який строк слід провести річну інвентаризацію на підприємстві.

Загальні вимоги

Спершу коротко нагадаємо підприємствам загальні правила інвентаризації активів і зобов’язань.

Нормативна база:

Мета інвентаризації: перевірити і документально підтвердити наявність, стан та оцінку активів і зобов’язань підприємства, щоб забезпечити достовірність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності (ст. 10 Закону № 996).

Обов’язковість проведення: перелік основ­них випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим, наведено у п. 7 розд. I Положення № 879. Серед них – проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності.

Відповідальним за проведення інвентаризації на підприємстві є його власник або уповноважений ним орган (посадова особа), що здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів (п. 4 розд. I Положення № 879). Проводить інвентаризацію на підприємстві інвентаризаційна комісія.

Об’єкти й періодичність: власник підприємства (його керівник) самостійно встановлює периодичність і вид інвентаризації (вибіркова, суцільна), за винятком установлених законодавством випадків обов’язкової інвентаризації.

Увага! Річна інвентаризація має бути суцільною!

Суцільною інвентаризацією охоплюють (п. 6 розд. I Положення № 879):

  • усі види зобов’язань і всі активи підприємства незалежно від їх місця розташування, зокрема предмети, які передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від їх технічного стану;
  • активи й зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, які не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, у переробці, на комісії, у монтажі), умовні активи й зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи.

Створення інвентаризаційних комісій

Для створення інвентаризаційної комісії керівник підприємства видає наказ або розпорядження.

Увага! У наказі слід навести весь склад комісії, а також призначити її голову.

У комісію включають (п. 1 розд. II Положення № 879):

  • уповноважених представників апарату управління підприємства;
  • бухгалтерів (залежно від форми організації бухобліку на підприємстві до комісії також можна включити фахівців аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, а в разі ведення бухобліку на підприємстві фізособою-підприємцем на договірних засадах – така фізособа);
  • досвідчених працівників підприємства, які знають специфіку об’єкта інвентаризації, ціни і первинний облік (наприклад, це можуть бути механіки, технологи, товарознавці, економісти тощо).

Очолює інвентаризаційну комісію голова. На цю роль може бути призначений керівник підприємства або його заступник чи керівник структурного підрозділу підприємства.

Якщо обсяг інвентаризації великий, то можна створити робочі інвентаризаційні комісії для безпосереднього проведення інвентаризації в місцях зберігання та виробництва (наприклад, робоча інвентаризаційна комісія на складі, у цеху).

Для створення робочих комісій видається наказ або розпорядження по підприємству. До складу таких робочих комісій включають працівників апарату управління, бухгалтерської служби і досвідчених фахівців, які знають об’єкт інвентаризації. До їх складу можуть входити і члени інвентаризаційної комісії.

Хочемо попередити! До складу робочої інвентаризаційної комісії не можна включати матеріально відповідальних осіб, якщо у них на відповідальному зберіганні числяться активи, які інвентаризуватимуться. Також забороняється призначати одного і того самого працівника головою комісії два роки поспіль для перевірки активів одних і тих самих матеріально відповідальних осіб (пп. 2.3 розд. II Положення № 879).

Об’єкти і строки річної інвентаризації

Річну інвентаризацію підприємства зобов’язані провести до дати балансу (див. нижче таблицю-підказку).

Таблиця-підказка: строки і періодичність проведення річної інвентаризації (п. 10 розд. I Положення № 879)


п/п

Найменування активу або зобов’язання,
що підлягає інвентаризації

Строки проведення
інвентаризації

1

2

3

1

Необоротні активи, крім зазначених у рядках 7 та 16 цієї таблиці

Протягом трьох місяців
до дати річного балансу
(тобто з 1 жовтня по 31 грудня)

2

Запаси, крім зазначених у рядках 8, 9 та 17 цієї таблиці

3

Поточні біологічні активи

4

Дебіторська і кредиторська заборгованість, крім зазначених у рядках 14 та 15 цієї таблиці

5

Доходи і витрати майбутніх періодів, крім зазначених у ряд. 13 цієї таблиці

6

Інші зобов’язання

7

Незавершені капітальні інвестиції

Протягом двох місяців
до дати річного балансу
(тобто з 1 листопада
по 31 грудня)

8

Незавершене виробництво

9

Напівфабрикати

10

Фінансові інвестиції

11

Кошти

12

Кошти цільового фінансування

13

Зобов’язання в частині невикористаних забезпечень

14

Розрахунки з бюджетом

15

Відрахування з ЄСВ

16

Автомобілі та судна, які відбувають у тривалі рейси

До їх тимчасового вибуття

17

Інші матеріальні цінності, що знаходяться поза підприємством на дату проведення інвентаризації

18

Дорогоцінні метали в обладнанні, приладах

Одночасно з інвентаризацією
таких активів

Увага, виняток! Щорічно в зазначені у таблиці строки інвентаризують усі активи та зобов’язання. Виняток можуть становити три випадки, а саме:

  • земельні ділянки, будівлі, споруди та іншу нерухомість можна інвентаризувати один раз на три роки (крім нерухомого майна держпідприємств, їх об’єднань, установ та організацій, у тому числі переданого в оренду, концесію, і державного майна, яке не ввійшло до статутного капіталу господарських організацій, створених у процесі приватизації та корпоратизації);
  • інвентаризацію інструментів, приладів, інвентарю (меблів) можна проводити «поступово» (за рішенням керівника підприємства), а саме щорічно в обсязі не менше 30 % усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням інвентаризацією всіх інструментів, приладів, інвентарю (меблів) протягом трьох років;
  • інвентаризацію бібліотечних фондів можна проводити протягом року згідно з установленим графіком (за рішенням керівника).
Таблиця-підказка.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали