• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Доходи і витрати за операціями з неприбутковими організаціями

Ольга Папінова

07.12.2017 1820 0 1

У консультації розглянемо особливості обліку операцій із неприбутковими організаціями.

П(С)БО не передбачено якихось особливих правил визначення доходів (витрат) для операцій, де як покупець (замовник) або продавець (постачальник) виступає неприбуткова організація. Тобто для них діють загальні норми бухгалтерського обліку, установлені П(С)БО 15 і П(С)БО 16, у тому числі в разі безплатних передач товарів (робіт, послуг) (див. докладніше «Витрати і доходи від безплатного надання та отримання товарів, робіт, послуг».

У ПК є спеціальні норми для підприємств, які працюють із неприбутковими організаціями. Правда, стосуються вони тільки платників податку на прибуток, чий дохід за останній річний звітний період перевищує 20 млн грн., і платників із меншим доходом, які не прийняли рішення щодо незастосування всіх різниць. Такі платники з метою визначення об'єкта оподаткування коригують бухгалтерський фінрезультат на всі різниці, передбачені ПК. На інших платників «неприбуткові» норми не поширюються.

Нагадаємо, для цілей податкового обліку неприбутковими вважаються неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткові організації), які не є платниками податку на прибуток згідно з п. 133.4 ПК (пп. 14.1.121 ПК).

При цьому неприбуткова організація повинна одночасно відповідати таким вимогам (пп. 133.4.1, 133.4.2 ПК):

  • організація створена та зареєстрована в порядку, який установлений законами, що регулюють діяльність відповідних неприбуткових організацій;
  • установчими документами організації (або установчими документами організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація) заборонено розподіл отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці та нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов'язаних із ними осіб;
  • установчими документами організації (або установчими документами організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація) передбачено, що в разі припинення юрособи (у результаті ліквідації, злиття, поділу або реорганізації) її активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям або зараховуються до доходів бюджету. Це положення не поширюється на об'єднання та асоціації ОСББ;
  • організацію внесено контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр). Порядок ведення Реєстру затверджено Постановою № 440;
  • доходи (прибутки) неприбуткової організації повинні використовуватися виключно для фінансування витрат на утримання даної організації, реалізації цілей, завдань і напрямів діяльності, визначених її статутними документами. Таке використання не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) серед її членів і засновників;
  • доходи неприбуткових релігійних організацій можуть також використовуватися для ведення неприбуткової благодійної діяльності, передбаченої профільним законом, у тому числі надання гуманітарної допомоги, провадження благодійної діяльності.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали