• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Договір безплатного користування майном: облік операцій

15.03.2019 597 0 1

Господарські договори: поради, зразки, практика

Безплатно користуватися майном можна на підставі договору позички. Розглянемо в консультації особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій із користування майном у позичкодавця та користувача (позичкоотримувача).

Згідно з НП(С)БО 1 у балансі відображаються активи підприємства (п. 7 розд. ІІ). Тут же визначено, що активами вважаються ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Що стосується контролю, то повний контроль над активом має його власник (позичкодавець). Значить, він і повинен відображати актив на балансі та нараховувати на нього амортизацію.

Об'єкт позички обліковується на балансі позичкодавця як об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) і відображається на субрахунку рахунка 10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Облік таких ОЗ ведеться згідно з П(С)БО 7, тобто за первісною (переоціненою) вартістю з урахуванням нарахованої амортизації, а також втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення.

Якщо об'єктом позички є нерухомість, то вона може обліковуватися і як об'єкт ОЗ, і як інвестиційна нерухомість (далі – ІН). В останньому випадку ІН відображається на однойменному субрахункуДо неї застосовуються правила П(С)БО 32. ІН обліковується або за справедливою, або за первісною вартістю, зменшеною на суму амортизації, з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали