Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Дебіторська заборгованість: облік погашення та списання

Нормативна база:

  1. Податковий кодекс (далі – ПК);
  2. Цивільний кодекс (далі – ЦК).
  3. наказ Мінфіну від 23.09.14 р. № 966 (далі – Наказ № 966);
  4. Інструкція про застосування Плану рахунків, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291);
  5. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну від 08.10.99 р. № 237.

У бухгалтерському обліку заборгованість можна визнати безнадійною, якщо ви впевнені в її неповерненні боржником або якщо за нею минув строк позовної давності. Для цілей податку на прибуток дебіторська заборгованість (далі - ДЗ) стає безнадійною, коли відповідає одній з ознак, перелічених у пп. 14.1.11 ПК. Найчастіше – якщо за нею минув строк позовної давності.

У загальних випадках строк позовної давності становить 3 роки з того моменту, коли ви дізналися або могли дізнатися про порушення своїх прав (ст. 257, 261 ЦК). Проте слід зважити також і на умови договору з контрагентом-боржником: зазначено там строк виконання зобов'язань чи ні. Так, перебіг строку позовної давності починається:

  • з наступного дня після настання строку виконання зобов'язань за договором (ст. 253, 261 ЦК). Наприклад, у договорі присутнє таке формулювання: «Товар буде поставлений протягом 3 календарних днів після оплати». Покупець оплатив товар, минуло три дні – постачальник не відвантажив товар. У цьому випадку відлік строку позовної давності починається з четвертого дня, що настає за днем оплати товару;
  • з моменту, коли у кредитора з'являється право пред'явити боржникові вимогу про виконання зобов'язань за договором – якщо конкретний строк виконання зобов'язань у договорі не зазначено (ч. 5 ст. 261 ЦК).

Бухгалтерський облік

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали