Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заміна учасника: облікові наслідки для підприємства

Із цієї статті ви дізнаєтеся: чому зміна учасника не впливає на доходи та витрати підприємства.

Що можна зробити на практиці: якщо змінився склад учасників – треба відобразити зміни тільки в аналітичному обліку.

Ситуація

У складі учасників ТОВ відбулися зміни. Один учасник продав свою частку у статутному капіталі (далі – СК) товариства іншій особі. Бухгалтер ТОВ ставить запитання: чи треба відображати в бухгалтерському та податковому обліку підприємства такий продаж частки?

Розберемося в цьому питанні детальніше.

СК, КП та облік

СК підприємства є мінімальною вартістю його активів та «у разі чого» гарантує захист інтересів кредиторів підприємства.

СК формується за рахунок внесків учасників (власників) підприємства. Такі внески можуть бути зроблені грошима, майном, об'єктами інтелектуальної власності, а також майновими правами. Але в будь-якому разі під час передачі внеску до СК підприємства одночасно відбуваються дві операції:

  • підприємство набуває право власності на переданий учасником внесок (п. 1 ч. 1 ст. 115 Цивільного кодексу, далі – ЦК; ст. 12 Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII);
  • учасник в обмін на свій внесок отримує у володіння частку підприємства, тобто набуває корпоративні права (далі – КП).

КП є сукупністю майнових і немайнових прав власника підприємства, розмір яких залежить від розміру його частки у СК. Володіти КП означає мати право (п. 8 ст. 2 Закону від 17.09.08 р. № 514-VI):

  • на участь в управлінні підприємством;
  • на отримання дивідендів;
  • на отримання активів підприємства у разі його ліквідації.

СК формується на етапі створення підприємства. І тоді ж на підставі установчих документів на субрахунку 401 «Статутний капітал» в аналітичному обліку за кожним конкретним учасником фіксується розмір належних йому КП.

Після формування СК та передачі КП учасникам підприємство вже не володіє корпоративними правами та не контролює їх. Тому якщо учасники надалі продають свої частки не підприємству, а іншим особам, то підприємству від цього ні холодно ні жарко. Ні доходів, ні витрат у підприємства не буде. А ось в аналітиці треба зафіксувати зміни: змінився власник частки!

Підкріпимо сказане законодавчими нормами (див. таблицю).

Правила визнання доходів і витрат у податковому та бухгалтерському обліку

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дохід

Дохід визнається при одночасному дотриманні трьох умов (п. 5 П(С)БО 15):

– збільшуються активи або зменшуються зобов'язання підприємства;

– відбувається зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників);

– суму доходу можна достовірно оцінити

Доходом є загальна сума доходів від усіх видів діяльності, отриманих (нарахованих) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі (пп. 14.1.56 Податкового кодексу, далі – ПК). Зазначимо, що види доходів перелічено в пп. 14.1.54 і 14.1.55 ПК і там не значаться доходи «від зміни власників»

Витрати

Витрати визнаються у разі одночасного дотримання трьох умов (п. 6 П(С)БО 16):

– зменшуються активи чи збільшуються зобов'язання підприємства;

– відбувається зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу в результаті його вилучення або поділу власниками);

– суму витрат можна достовірно оцінити

Витратами є загальна сума будь-яких витрат платника податків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, понесених ним для ведення господарської діяльності (пп. 14.1.27 ПК). При цьому для визнання податкових витрат мають дотримуватися «бухгалтерські» умови, наведені в п. 6 П(С)БО 16

Як бачимо з таблиці, доходи та витрати визнаються підприємством лише у випадку, якщо в результаті операції змінюється величина власного капіталу підприємства (за деякими винятками).

Отже, якщо в результаті зміни власників розмір власного капіталу підприємства не змінюється, жодних облікових наслідків не виникає (ні доходів, ні витрат). Зміни відображаються тільки в аналітиці до субрахунку 401.

Приклад

Згідно з установчими документами розмір СК новоствореного ТОВ «Альфа» становить 300 000 грн. Зафіксовано частки учасників в СК: юрособа-1 – 60 % (180 000 грн.), фізособа-1 – 40 % (120 000 грн.). Щоб оплатити свою частку, учасники мають внести до СК такі внески:

  • юрособа-1 – основні засоби (обладнання) на суму 150 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 25 000 грн.) і грошові кошти – 30 000 грн.;
  • фізособа-1 – будівля складу вартістю 120 000 грн.

Через декілька років склад учасників ТОВ «Альфа» змінився в результаті двох операцій, а саме: юрособа-1 продала свою частку у СК фізособі-2, а фізособа-1 подарувала свою частку фізособі-3.

Подивимося, що буде в обліку.

Відображення в обліку ТОВ «Альфа» операцій з формування СК та зміни учасників

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Формування СК

1

Відображено розмір СК:

– частка юрособи-1

Зареєстрований
статут


46/Ю1


401/Ю1


180 000– частка фізособи-1

46/Ф1

401/Ф1

120 000

2

Отримано внески від юрособи-1:

– грошові кошти


Виписка банку


311


46/Ю1


30 000


–*


– обладнання**

Акт приймання
передачі, акт типової форми № ОЗ-1***

104

46/Ю1

125 000

–*

–**

Податкова накладна

641

46/Ю1

25 000

3

Отримано внесок від фізособи-1 (будівля складу)**

Акт приймання
передачі,
акт типової
форми № ОЗ-1

104

46/Ф1

120 000

–*

–**

Зміна учасників

4

Відображено зміну учасників:

– замість юрособи-1 – фізособа-2

Зареєстровані
зміни
до статуту


401/Ю1


401/Ф2


180 000– замість фізособи-1 – фізособа-3

401/Ф1

401/Ф3

120 000

* Не включаються до доходу суми грошових коштів або вартість майна, які надходять платникові податків у вигляді прямих інвестицій у КП, емітовані цим платником податків (пп. 136.1.3 ПК).

** Внесок до СК основними засобами прирівнюється до постачання (придбання) ОЗ, оскільки відбувається перехід права власності на ці об'єкти (пп. 14.1.191, 146.17.2 ПК). Тому у підприємства – емітента КП виникає право на податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної, виписаної учасником) і право на податкову амортизацію.

*** Форму затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

ВИСНОВКИ

Правочини учасників госптовариства з корпоративними правами не впливають на доходи та витрати підприємства, якщо воно не бере участі в цих правочинах (не набуває частки у СК товариства). Тобто облікові наслідки для підприємства не виникають.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали