Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заміна зламаного обладнання новим: відображаємо в обліку

Ситуація

У січні 2015 року підприємство придбало обладнання вартістю 25 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 4 166,67 грн.), яке в цьому ж періоді було введено в експлуатацію. Строк експлуатації, установлений підприємством, становить 5 років (60 міс.), щомісячна сума амортизації – 347,22 грн. У липні 2015 року обладнання зламалося. Замість зламаного обладнання його виробник поставив нове.

У підприємства виникли запитання:

  • Як відобразити заміну обладнання в обліку?
  • Чи треба списувати зламане обладнання?
  • Що робити із сумами раніше нарахованої амортизації?
  • З якого моменту розраховувати амортизацію нового обладнання?

Аналіз ситуації

Об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) визнається активом, якщо існує вірогідність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання, а його вартість може бути достовірно визначена (п. 6 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Якщо буде виявлено (наприклад, виробником), що обладнання, яке стало непридатним (зламане), не підлягає ремонту, то ніякої економічної вигоди від його використання покупець не отримає. Єдине, що йому залишається зробити, так це списати непридатне обладнання з балансу.

Як списати обладнання, що стало непридатним, але підлягає заміні за гарантією, розглянемо нижче.

Варіант 1. Списання залишкової вартості ОЗ із балансу

До складу витрат на збут включаються витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування (п. 19 П(С)БО 16 «Витрати»). Чиї це витрати? Виробника чи продавця, що видав вам гарантію. Адже покупець не здійснює витрат, пов'язаних із поломкою обладнання, що знаходиться на гарантії. Тому в цій ситуації субрахунок 976 «Списання необоротних активів» у продавця не застосовується. Списання зламаного обладнання можна відобразити проведенням Дт 631 – Кт 104 – на суму залишкової вартості.

Якщо покупець виставляє претензію підприємству-гаранту (виробникові або продавцеві обладнання), то у цьому випадку операція зі списання ОЗ буде відображена записом Дт 374 – Кт 104.

А що ж робити із сумою раніше нарахованого зносу?

Раз ми списуємо залишкову вартість об'єкта ОЗ, що став непридатним, то списанню підлягає і сума нарахованого зносу.

Списання зносу відображається проведенням Дт 131 – Кт 104.

При цьому, на нашу думку, одночасно необхідно відобразити списану суму нарахованого зносу у складі доходів – у кореспонденції з рахунком обліку розрахунків з підприємством-гарантом: Дт 631 (374) – Кт 719.

Вибір цього варіанта дозволить уникнути задвоєння витрат, пов'язаних з амортизацією однієї і тієї ж вартості двох об'єктів ОЗ.

Списали об'єкт ОЗ із балансу й отримали натомість новий? Тепер необхідно правильно відобразити отримання нового об'єкта в обліку і визначити його вартість.

Як ви знаєте, придбані (створені) ОЗ зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю (п. 7 П(С)БО 7). Як того вимагають норми п. 7 ст. 8 Закону від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів», при заміні неякісного товару товаром аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості не проводиться.

Іншими словами, первісна вартість поставленого нового обладнання дорівнюватиме первісній вартості обладнання, що стало непридатним.

Нарахування амортизації починається з місяця, що настає за місяцем, у якому об'єкт ОЗ став придатним для використання (п. 29 П(С)БО 7).

Як розрахувати строк корисного використання нового об'єкта ОЗ? Законодавчі норми не передбачають будь-яких особливих правил розрахунку цього строку. Тому слід керуватися загальними правилами і вимогами, викладеними в п. 24 П(С)БО 7, а саме взяти до уваги:

  • очікуване використання об'єкта з огляду на його потужність або продуктивність;
  • планований фізичний і моральний знос об'єкта;
  • правові та інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші чинники.

При розрахунку податку на прибуток коригування фінрезультату, отриманого при гарантійній заміні об'єктів ОЗ, нормами Податкового кодексу не передбачені. Проте різниці можуть виникати (наприклад, у сумі амортизації, якщо вартість амортизовуваного об'єкта різна в податковому і бухгалтерському обліку).

Ми розглянули основні моменти, пов'язані із заміною основних засобів (обладнання), що знаходиться на гарантії. Покажемо в таблиці, як у нашій ситуації відобразити ці операції в обліку (усі суми умовні).

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано обладнання від постачальника

Накладна, акт приймання-передачі

152

631

20 833,33

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

Податкова накладна

641

631

4 166,67

3

Перераховано оплату постачальникові

Банківська виписка

631

311

25 000,00

4

Уведено в експлуатацію обладнання

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № ОЗ-1*

104

152

20 833,33

5

Нараховано амортизацію за 6 місяців 2015 року (20 833,33 : 60 х 6)

Розрахунок амортизації основних засобів типової форми № ОЗ-14*

23

131

2 083,33

6

Повернено постачальникові зламане обладнання для гарантійної заміни

Акт на списання основних засобів типової форми № ОЗ-3*, акт приймання-передачі

374

104

18 750,00

374

644

4 166,67

7

Списано суму раніше нарахованого зносу

131

104

2 083,33

374

719

2 083,33

8

Зменшено податковий кредит із ПДВ

(методом «сторно»)

Розрахунок коригування до податкової накладної

641

644

- 4 166,67

9

Отримано за гарантією нове обладнання від постачальника

Накладна, акт приймання-передачі

152

374

20 833,33

10

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

374

4 166,67

11

Уведено в експлуатацію обладнання

Типова форма № ОЗ-1

104

152

20 833,33

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Варіант 2. Заміна за бартером

Операцію з гарантійної заміни зламаного обладнання новим можна розглядати як бартер. Це буде обмін подібними активами – адже натомість підприємство отримає таке саме обладнання, тільки нове.

Первісною вартістю отриманого за бартером об'єкта є залишкова вартість переданого. При цьому залишкова вартість переданого об'єкта порівнюється з його справедливою вартістю. Справедлива вартість – це вартість, за якою можна продати актив або оплатити ним зобов'язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7).

У цьому випадку підприємство-гарант (продавець або виробник), скажімо так, забирає собі старий об'єкт за його залишковою вартістю, що числиться у покупця. Тому можна сказати, що справедлива вартість отриманого за гарантією обладнання дорівнює залишковій вартості переданого.

Покажемо в таблиці, як відобразити ці операції в обліку. Припустимо, що залишкова вартість обладнання в бухгалтерському і податковому обліку однакова.

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано обладнання від постачальника

Накладна, акт приймання-передачі

152

631

20 833,33

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

Податкова накладна

641

631

4 166,67

3

Перераховано оплату постачальникові

Банківська виписка

631

311

25 000,00

4

Уведено в експлуатацію обладнання

Типова форма № ОЗ-1

104

152

20 833,33

5

Нараховано амортизацію за 6 місяців 2015 року

(20 833,33 : 60 х 6)

Типова форма № ОЗ-14

23

131

2 083,33

6

Переведено обладнання до складу необоротних активів, що утримуються для продажу

Регістри бухобліку, відомість нарахованої амортизації

286

104

18 750,00

7

Списано суму раніше нарахованого зносу

131

104

2 083,33

8

Передано зламане обладнання підприємству-гарантові

Типова форма № ОЗ-1

377

286

18 750,00

9

Нараховано податкові зобов'язання

Податкова накладна

377

641

3 750,00

10

Надійшло за гарантією нове обладнання від постачальника

Накладна, акт приймання-передачі

104

685

18 750,00

11

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

685

3 750,00

12

Відображено взаємозалік заборгованостей

Регістри бухобліку

685

377

22 500,00

13

Уведено в експлуатацію обладнання

Типова форма № ОЗ-1

104

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали