№п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано обладнання від постачальника

Накладна, акт приймання-передачі

152

631

20 833,33

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

Податкова накладна

641

631

4 166,67

3

Перераховано оплату постачальникові

Банківська виписка

631

311

25 000,00

4

Уведено в експлуатацію обладнання

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № ОЗ-1*

104

152

20 833,33

5

Нараховано амортизацію за 6 місяців 2015 року (20 833,33 : 60 х 6)

Розрахунок амортизації основних засобів типової форми № ОЗ-14*

23

131

2 083,33

6

Повернено постачальникові зламане обладнання для гарантійної заміни

Акт на списання основних засобів типової форми № ОЗ-3*, акт приймання-передачі

374

104

18 750,00

374

644

4 166,67

7

Списано суму раніше нарахованого зносу

131

104

2 083,33

374

719

2 083,33

8

Зменшено податковий кредит із ПДВ

(методом «сторно»)

Розрахунок коригування до податкової накладної

641

644

- 4 166,67

9

Отримано за гарантією нове обладнання від постачальника

Накладна, акт приймання-передачі

152

374

20 833,33

10

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

374

4 166,67

11

Уведено в експлуатацію обладнання

Типова форма № ОЗ-1

104

152

20 833,33

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.