Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Закупівля сільгосппродукції у громадян: як оформити і відобразити в обліку

Документальне оформлення сільгоспзакупівлі

Для підприємства закупівля сільгосппродукції у фізичної особи – це купівля-продаж. На практиці найчастіше така продукція купується через підзвітних осіб підприємства за готівку. Тому нагадаємо основні правила готівкового обігу:

- готівка видається з каси підприємства на підставі видаткового касового ордера (п. 3.4 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637, далі – Положення № 637);

- готівка на закупівлю сільгосппродукції видається на строк не більше 10 робочих днів із дня видачі, уключаючи день її отримання під звіт (п. 2.11 Положення № 637). А якщо підзвітній особі видано гроші на відрядження і на закупівлю сільгосппродукції, тоді встановлений строк може бути продовжено до завершення відрядження;

- при закупівлі сільгосппродукції розрахунки готівкою протягом одного дня дозволено в межах 150 000 грн. із однією фізособою за одним або декількома платіжними документами (постанова Правління НБУ від 06.06.13 р. № 210).

Після завершення закупівлі працівник зобов'я­заний скласти Звіт про використання підзвітних коштів за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 24.12.13 р. № 845. Звіт потрібно подати до бухгалтерії підприємства (пп. 170.9.2, пп. «а» пп. 170.9.3 Податкового кодексу, далі – ПК):

а) до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем:

завершення відрядження;

виконання сільгоспзакупівель;

б) до закінчення 3-го банківського дня після:

- закінчення відрядження, якщо підзвітною особою у відрядженні використовувалася готівка, знята з корпоративної платіжної картки;

- виконання доручення із закупівлі сільгосппродукції, якщо закупівля оплачувалася готівкою, знятою з корпоративної платіжної картки.

До Звіту необхідно додати первинні документи, які підтвердять витрачання підзвітних грошей. На практиці із цією метою оформляються двосторонні закупівельні акти або закупівельні відомості.

Закупівельний акт застосовується у випадках, коли сільгосппродукція отримується в однієї особи. При цьому найчастіше використовується форма, затверджена наказом Мінекономіки від 17.06.03 р. № 157 (додаток 5). Проте можна скласти такий акт і в довільній формі. Адже затверджена форма всього лише рекомендована для застосування, тобто не є обов'язковою. При заповненні закупівельного акта необхідно відобразити такі відомості:

- місце здійснення купівлі-продажу;

- П. І. Б. продавця;

- реєстраційний (ідентифікаційний) номер продавця, а за його відсутності – дані паспорту (серія, номер, ким і коли виданий);

- дані з Державного акта про земельну ділянку (знаходиться у господаря у власності чи в користуванні);

- найменування продукції, ціна одиниці продукції та обсяг проданої продукції;

- сума виплачених коштів.

На акті повинні стояти два підписи: підпис продавця підтверджує факт отримання коштів, а підпис покупця – факт передачі сільгосппродукції та суму виплати.

Відомість закупівлі сільгосппродукції застосовується у випадках, коли сільгосппродукція купується у великої кількості фізичних осіб. Завважимо, що форма такої відомості законодавчо не встановлена. Проте такий документ згадується в Положенні про касові операції (Положення № 637). У п. 1.2 цього Положення відомість закупівлі названа касовим документом, а в п. 3.4 сказано, що така відомість повинна містити обов'язкові реквізити: прізвища й адреси здавальників продукції, обсяги зданої продукції та суму виплати. Також на відомості повинні стояти підписи сільгоспвиробників. Закупівельна відомість, так само як і закупівельний акт, є документом, рекомендованим до застосування, тому її також можна скласти в довільній формі, передбачивши необхідні реквізити. Не забудьте відвести графу для зазначення реєстраційного (ідентифікаційного) номера продавця, оскільки він знадобиться вам при заповненні форми № 1ДФ.

Чи треба укладати договір купівлі-продажу при закупівлі сільгосппродукції у фізосіб?

Оформляти договір купівлі-продажу немає необхідності. Функції такого договору виконують вищеназвані документи – закупівельні акти або закупівельні відомості.

Оподаткування

ЄСВ. Дохід, отриманий від продажу сільгосппродукції, не є об'єктом обкладення ЄСВ. Тому покупець, виплачуючи фізособі такий дохід, не повинен ні нараховувати, ні утримувати ЄСВ.

Пояснимо чому. Відносини, які виникають між покупцем і продавцем сільгосппродукції, є цивільно-правовими. Функцію цивільно-правового договору (далі – ЦПД) виконує закупівельний акт або відомість. Винагорода, яка виплачується фізособам за ЦПД, є об'єктом для нарахування й утримання ЄСВ (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI) тільки в тому випадку, якщо ЦПД передбачає виконання робіт (ст. 837 ЦК) або надання послуг (ст. 901 ЦК). А за договором купівлі-продажу (ст. 655 Цивільного кодексу) роботи не виконуються, послуги не надаються.

ПДФО і військовий збір. Купуючи у громадян сільгосппродукцію, суб'єкти господарювання є податковими агентами щодо доходів, які вони виплачують за цю продукцію. Тобто вони зобов'язані нарахувати, утримати і сплатити (перерахувати) до бюджету ПДФО та військовий збір. А також подати до органів ДФС податковий розрахунок за формою № 1ДФ.

Підзвітна особа, яка купує у громадян сільгосппродукцію, виступає від імені суб'єкта господарювання. Цей представник податкового агента зобов'язаний утримати ПДФО із суми доходу, що підлягає оподаткуванню, а також військовий збір. Тобто він повинен видати на руки продавцеві суму, яка йому належить, за вирахуванням ПДФО, нарахованого за ставкою 15 % (20 %), і військового збору (ставка – 1,5 %). Що стосується перерахування ПДФО і військового збору до бюджету, а також відображення виплати у формі № 1ДФ, то це вже робитиме бухгалтер підприємства. Нагадаємо, що ПДФО повинен бути перерахований до бюджету наступного дня після затвердження Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (пп. 168.1.4 ПК).

Звільнення від оподаткування

Звільняється від оподаткування дохід, отриманий від продажу сільгосппродукції (крім продукції тваринництва, оскільки для неї передбачено свої умови оподаткування), за виконання певних умов (пп. 165.1.24 ПК). А саме:

а) сільгосппродукція (вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена, перероблена) повинна продаватися безпосередньо її власником;

б) така продукція повинна бути вирощена на земельних ділянках, наданих такому власникові:

- для ведення особистого селянського господарства, при цьому розміри таких земельних ділянок не були збільшені в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). Завважимо, що громадяни України мають право на безплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею не більше 2,0 га (ст. 121 Земельного кодексу);

- для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок). При цьому розміри такої ділянки повинні бути: у селах – не більше 0,25 га, у селищах – не більше 0,15 га, у містах – не більше 0,10 га;

- для ведення садівництва – загальною площею не більше 0,12 га;

- для ведення індивідуального дачного будівництва – загальною площею не більше 0,10 га. .

Який документ є підставою для звільнення від оподаткування доходу, отриманого сільгоспвиробником?

Таким документом є Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою № 3ДФ (форма затверджена наказом Міндоходів від 17.01.14 р. № 32). Власники сільгосппродукції можуть отримати таку довідку в сільській, селищній, міській раді за місцем проживання. Довідка видається протягом 5 робочих днів після надходження письмової заяви про її видачу (або заяви про зміну інформації, зазначеної в раніше отриманій довідці). Довідка видається строком на 5 років.

Сільгоспвиробник має право подати податковому агенту (покупцеві) копію такої довідки. Оригінал довідки він повинен зберігати у себе й після закінчення строку дії довідки – протягом строку позовної давності.

Що робити, якщо продавець не подав таку довідку покупцеві або якщо в довідці не заповнено окремі обов'язкові реквізити? Тоді із суми доходу, який виплачується продавцеві, треба утримати ПДФО і військовий збір.

Чи можна приймати довідки за старою формою № 3ДФ?

Раніше видавалася Довідка за формою № 3ДФ, затвердженою наказом ДПАУ від 21.12.10 р. № 975 (утратив чинність з 21.02.14 р.). Але якщо строк дії такої довідки не минув, а зазначена в ній інформація не змінилася, то отримувати нову довідку сільгоспвиробникові не потрібно. Це роз'яснення наведено в ЗІР, категорія 103.04.

Яким буде оподаткування при виплаті доходу за продукцію тваринництва?

Коли отримується продукція тваринництва (груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД), дохід від її продажу треба порівняти з величиною 100 МЗП (мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного року):

- сума доходу, яка сукупно за рік не перевищує 100 МЗП, – не обкладається ПДФО і військовим збором (пп. 165.1.24 ПК). У 2015 році це 121 800 грн. При цьому отримувати довідку за формою № 3ДФ сільгоспвиробникові не треба;

- сума перевищення – обкладається ПДФО і військовим збором. При цьому сільгоспвиробник зобов'язаний подати органу ДФС довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодівлю продукції тваринництва. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем проживання в довільній формі. Якщо така довідка не буде подана до органу ДФС, оподаткуванню підлягає вся сума отриманого доходу.

Отже, якщо протягом року одному виробникові продукції тваринництва виплачується дохід у сумі не більше 121 800 грн., покупець не зобов'язаний утримувати ПДФО і військовий збір. Проте в будь-якому випадку покупець як податковий агент зобов'язаний відобразити операцію купівлі-продажу у формі № 1ДФ.

Закупівля сільгосппродукції в підприємця

Якщо сільгосппродукція отримується в підприємця на загальній системі оподаткування. ПДФО з отриманого доходу не утримується, якщо такий продавець подав покупцеві копію документа, що підтверджує його держреєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності (п. 177.8 ПК). Якщо копія такого документа не буде подана, тоді покупець – податковий агент зобов'язаний утримати із суми виплати ПДФО і військовий збір.

Якщо сільгосппродукція отримується в під­приємця-єдинника. Підприємці-єдинники не є платниками ПДФО (пп. 2 п. 297.1 ПК) і, відповідно, військового збору.

Але як покупець може дізнатися, що продавець сільгосппродукції – підприємець-єдинник? Нормами ПК не передбачено, щоб єдинники підтверджували документально свій статус у випадках, коли вони отримують доходи від податкових агентів. Проте на практиці органи ДФС рекомендують податковим агентам усе ж таки отримувати від таких осіб копію документа, що підтверджує їх держреєстрацію (витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізосіб-підприємців, у яких зазначено основні види діяльності єдинника) (ЗІР, категорія 104.13). При цьому є й інші роз'яснення (ЗІР, категорія 107.12), де сказано, що для уникнення подвійного оподаткування податковим агентам достатньо на дату виплати доходу мати відомості з Реєстру платників єдиного податку, який оприлюднено на офіційному сайті ДФС.

Таким чином, при виплаті доходу підприємцеві-єдиннику за куплену в нього сільгосппродукцію ПДФО не утримується, якщо буде подано один із названих документів (витяг або виписка чи роздруківка із сайту).

Зверніть увагу на цікавий момент. Якщо єдинникам виплачують дохід за діяльність, не зазначену в їх виписці з ЄДР, цей дохід повинен обкладатися єдиним податком за підвищеною ставкою 15 % (пп. 2 п. 293.4 ПК). Причому податок вони зобов'язані нарахувати самостійно. Тобто підприємці самі відповідають за порушення правил перебування на спрощеній системі.

Заповнення форми № 1ДФ

Суму виплаченого доходу слід відобразити у формі № 1ДФ незалежно від того, обкладається чи ні отриманий дохід ПДФО і військовим збором. Причому якщо такий дохід виплачується:

- фізичній особі і не підлягає обкладенню ПДФО, то в формі № 1ДФ він відображається під кодом ознаки доходу «148». Якщо ж дохід підлягає обкладенню ПДФО, тоді в формі № 1ДФ він відображається під кодом ознаки доходу «102», оскільки договір купівлі-продажу є цивільно-правовим договором;

- підприємцеві (незалежно від вибраної ним системи оподаткування) – тоді в формі № 1ДФ такий дохід відображається під кодом «157».

Бухгалтерський облік

Видачу коштів під звіт, а також їх витрачання відображають на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Придбана сільгосппродукція обліковується на субрахунку 201 «Сировина і матеріали» або ж на субрахунку 281 «Товари на складі». Підставою для відображення цієї операції є:

- затверджений Звіт про використання підзвітних коштів;

- закупівельні документи, додані до Звіту.

Розглянемо на умовному числовому прикладі, як відобразити в бухгалтерському обліку закупівлю сільгосппродукції в населення.

Приклад

Підзвітній особі – працівникові кафе видано з каси 150 грн. на закупівлю капусти ранньої. Фактично придбано в продавця-фізособи продукцію на суму 120 грн. Решту грошей повернено в касу підприємства в установлений строк. При закупівлі продавець копію Довідки за формою № 3ДФ не надав. Тому підзвітною особою з його доходу були утримані ПДФО і військовий збір.

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Видано під звіт готівку на закупівлю сільгосппродукції

Видатковий касовий ордер типової форми № КО-2*

372

301

150,00

2

Оприбутковано капусту ранню

Акт закупівлі

281

685

120,00

3

Утримано з доходу від продажу сільгосппродукції:

– ПДФО (120 х 15 %)

Бухгалтерська довідка - розрахунок

685

641/ПДФО

18,00

– військовий збір (120 х 1,5 %)

685

641/ВЗ

1,80

4

Перераховано до бюджету ПДФО і військовий збір

Платіжне доручення

641

311

19,80

5

Повернено в касу підприємства невикористану суму підзвітних коштів (30,00 + 18,00 + 1,80)

Прибутковий касовий ордер типової форми № КО-1**

301

372

49,80

6

Відображено облік заборгованостей

Не оформляються

685

372

100,20

* Додаток 3 до Положення № 637.

** Додаток 2 до Положення № 637.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали