Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Повернення комісійних товарів : облік

Ситуація

Покупець повернув товар комісіонерові

За договором комісії на продаж комісіонерові був переданий товар на суму 120 000 грн.
(у т. ч. ПДВ – 20 000 грн.). Собівартість товару –
70 000 грн., сума винагороди комісіонера становить 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн.), собівартість посередницьких послуг становить
7 000 грн. Комісіонер відвантажив товар покупцеві на умовах 100%-вої передоплати. Проте покупцеві не підійшов асортимент товару,
і він вирішив його повернути.

Як у цьому випадку комітентові та комісіонерові відобразити цю операцію в податковому і бухгалтерському обліку, якщо розрахунки комісіонера з комітентом на дату повернення товару покупцем проведені, але товар комітентові не повертався (комісіонер шукатиме нового покупця)?

Облік у комітента

Бухоблік та об'єкт обкладення податком на прибуток. Оскільки товар був повернений покупцем комісіонерові, проводиться коригування доходу, відображеного при реалізації товару на підставі звіту комісіонера. Таке коригування здійснюється з використанням субрахунка 704 «Вирахування з доходу». Коригування собівартості реалізованого товару також проводиться методом «сторно».

Крім того, методом «сторно» проводиться і коригування витрат у сумі поверненої комісіонером винагороди.

ПДВ. Сума податкових зобов'язань комітента, нарахованих при передачі товару на комісію, не коригується, оскільки товар комісіонером комітенту не повертається.

Проте в комісіонера операція з покупцем не відбулася і він повинен повернути комітенту суму винагороди. Тому сума податкового кредиту
у складі комісійної винагороди підлягає кори-
гуванню на підставі РК, який оформляється комісіонером і реєструється в ЄРПН комітентом.

Облік у комісіонера

Бухоблік та об'єкт обкладення податком на прибуток. При отриманні передоплати за товар від покупця і при відвантаженні товару покупцеві дохід у комісіонера не виникає ні в податковому, ні в бухгалтерському обліку (п. 6.2 П(С)БО 15). Відповідно, при поверненні товару покупцем коригувати нічого. Коригуванню підлягає сума доходу від комісійної винагороди. Таке коригування здійснюється з використанням субрахунка 704 «Вирахування з доходу».

ПДВ. У нашому випадку комісіонер – платник ПДВ повинен був виписати покупцеві податкову накладну на дату отримання передоплати. Тому на дату повернення товару комісіонерові потрібно виписати РК і відправити його покупцеві для реєстрації в ЄРПН. Також комісіонер повинен повернути покупцеві суму передоплати.

Завважимо: згідно з роз'ясненням фахівців , у разі коли повернення товару і грошей відбувається в різні місяці, продавець коригує податкові зобов'язання,
а покупець – податковий кредит на дату повернення товару.

Крім того, комісіонер повинен виписати РК на суму ПДВ у складі комісійної винагороди і відправити його комітентові для реєстрації в ЄРПН. Такий РК треба виписати на дату затвердження звіту комісіонера (коригування за актом наданих послуг).

Облік операції з повернення товару наведемо
в таблиці.

(грн.)


п/п

Зміст операцій

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у комітента

1

Відкориговано вартість реалізації товару

Звіт
комісіонера

704

361

120 000

2

Відкориговано суму податкових зобов'язань методом «сторно»

704

643

20 000

3

Відкориговано собівартість товару методом «сторно»

902

281

70 000

4

Відображено коригування витрат з комісійної винагороди методом «сторно»

Бухгалтерська
довідка

93

685

10 000

5

Відкориговано суму податкового кредиту методом «сторно»

РК

641

685

2 000

6

Повернено суму оплати за реалізований товар

Виписка банку

361

311

108 000

7

Закрито розрахунки за сумою комісійної винагороди

Звіт комісіонера
(коригування за актом наданих послуг)

361

685

12 000

Облік у комісіонера

1

Повернення товару від покупця

Звіт
комісіонера

704

361
(681)

120 000

2

Відкориговано суму податкових зобов'язань методом «сторно»

РК

704

641

20 000

3

Повернено покупцеві суму оплати за товар

Виписка банку

361
(681)

311

120 000

4

Відкориговано суму заборгованості перед комітентом методом «сторно»

Звіт
комісіонера

704

685

100 000

644

685

20 000

5

Відображено коригування доходу за комісійною винагородою

704

361

12 000

6

Відкориговано суму податкових зобов'язань методом «сторно»

РК

704

361

2 000

7

Відкориговано собівартість посередницьких послуг методом «сторно»

Бухгалтерська
довідка

903

23

7 000

8

Закрито розрахунки за сумою комісійної винагороди

Звіт комісіонера
(коригування за актом наданих послуг)

361

685

12 000

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали