Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік у юрособи-комітента

Акценти цієї статті:

  • облік у комітента-юрособи при передачі товару на комісію і при виплаті комісійної винагороди;
  • коригування податкових зобов'язань із ПДВ у разі, коли фактична ціна продажу товару відрізняється від договірної.

Передача товарів на комісію

Бухоблік і податок на прибуток

У комітента переданий комісіонерові для реалізації товар відображається на субрахунку 283 «Товари на комісії». Аналітичний облік ведеться за видами товарів і за посередниками. Доходи і витрати на дату передачі товарів на комісію у комітента не виникають.

Облік із податку на прибуток ведеться за правилами бухгалтерського обліку. 

ПДВ

На дату передачі комісіонерові товарів у комітента – платника ПДВ виникають податкові зобов'язання (п. 187.1, 189.4 Податкового кодексу, далі – ПК). На цю дату комітент повинен виписати податкову накладну і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Якщо комісіонер є неплатником ПДВ, тоді в лівому верхньому кутку податкової накладної слід зазначити тип причини 02, у рядку «Найменування покупця» – «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» – умовний ІПН «100000000000».

Базу оподаткування комітент визначає згідно з п. 188.1 ПК. Тобто якщо на комісію передається:

  • раніше придбаний товар – база оподаткування визначається не нижче за ціну придбання такого товару;
  • виготовлена комітентом продукція – база оподаткування визначається не нижче за її виробничу собівартість.

Як комітентові відкоригувати податкові зобов'язання з ПДВ, якщо фактична ціна продажу товару відрізняється від договірної?

Статтею 1017 Цивільного кодексу (далі – ЦК) передбачено, що комісіонер в інтересах комітента має право відступати від його вказівок (така можливість, як правило, передбачається сторонами і в договорі). Тобто комісіонер може продати товар дорожче або дешевше за ціну, обумовлену з комітентом.

Якщо комісіонер продає товар дорожче, додатково отримана вигода належить комітентові (ч. 2 ст. 1014 ЦК). Це означає, що раніше нараховані податкові зобов'язання комітента слід збільшити. Тобто на дату отримання звіту комісіонера комітент повинен виписати розрахунок коригування до раніше складеної податкової накладної і зареєструвати його в ЄРПН.

Якщо ж комісіонер продає товар дешевше, але при цьому його продажна вартість усе ж таки вища за базу оподаткування, установлену п. 188.1 ПК, тоді нараховані раніше податкові зобов'язання підлягають коригуванню в бік зменшення. У цьому випадку на дату отримання звіту від комісіонера комітент оформляє розрахунок коригування і відправляє його комісіонерові для реєстрації в ЄРПН. Якщо ж комісіонер не є платником ПДВ, тоді розрахунок коригування реєструє сам комітент.

Якщо фактична ціна товару, проданого комісіонером, буде нижча за базу оподаткування, тоді податкові зобов'язання комітент може відкоригувати тільки в межах бази оподаткування.

Виплата винагороди комісіонерові

У бухгалтерському обліку комітента сума винагороди, виплачена комісіонерові, відображається у складі витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16). Витрати визнаються на дату підписання акта про надання послуг (звіту комісіонера).

Облік із податку на прибуток ведеться за правилами бухгалтерського обліку. 

При виплаті винагороди комісіонерові – платникові ПДВ у комітента виникає право на податковий кредит.

Розглянемо порядок відображення в обліку комітента операції з передачі товару на комісію.

(грн.)

№п/п

 

Зміст операцій

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Передано товар на комісію

 

Акт приймання-передачі товару

 

283

 

281

 

30 000

 

2

 

Нараховано податкові зобов'язання виходячи з продажної вартості товару

 

Податкова накладна

 

377

 

641

 

7 000

 

3

 

Відображено реалізацію товару комісіонером

 

Звіт комісіонера

 

685

 

702

 

42 000

 

4

 

Закрито розрахунки з ПДВ

 

702

 

643

 

7 000

 

5

 

Списано собівартість переданого на комісію товару

 

Бухгалтерська довідка

 

902

 

283

 

30 000

 

6

 

Нараховано комісійну винагороду

 

Звіт комісіонера

 

93

 

685

 

3 000

 

7

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

641

 

685

 

600

 

8

 

Отримано від комісіонера виручку від реалізації за вирахуванням комісійної винагороди

 

Виписка банку

 

311

 

377

 

38 400

 

9

 

Проведено взаємозалік заборгованностей

 

 

685

 

377

 

3 600

 

 

*****

За податком на прибуток у комітента немає ніяких розбіжностей з бухобліком, тому фінрезультат до оподаткування не коригується. Податкові зобов'язання з ПДВ виникають на дату передачі товару комісіонерові. При цьому якщо фактична ціна продажу товару відрізняється від договірної, сума податкових зобов'язань комітента підлягає коригуванню.

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали