Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік надходження нематеріальних активів

10.09.2014 812 0 1

У консультації ми розглянемо порядок обліку операцій з придбання та створення нематеріальними активами (далі – НА).

Визначення НА


НА є невід'ємною частиною господарської діяльності практично кожного підприємства. Згідно з пп. 14.1.120 ПК під НА мається на увазі: право власності на результати інтелектуальної діяльності (у т. ч. промислової власності), а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності); право користування майном і майновими правами, у тому числі набуті права користування природними ресурсами, майном і майновими правами.

У бухгалтерському обліку нематеріальним вважається немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований (п. 4 П(С)БО 8).

Придбання НА


Приклад 1

Підприємство придбало такі об'єкти НА: комп'ютер із ліцензійною ОС Windows вер-
сії 8.0 загальною вартістю 18 000 грн.
(у т. ч. ПДВ – 3 000 грн.); програму для обліку продукції на складі «Склад 1» вартістю
1 000 грн. При цьому виключні майнові права переходять до підприємства.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Здійснено передоплату постачальникам:

– за комп'ютер із ПЗ

Виписка банку


371


311


18 000– програму «Склад 1»

1 000

2

Відображено
податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

644

3 000

3

Отримано та введено в експлуатацію:

– комп'ютер із ПЗ


Акт типової
форми № ОЗ-1*


152


631


15 000104

152

15 000

– програма «Склад 1»

Договір про
передачу
виключних майнових прав,
акт типової
форми № НА-1**

154

631

1 000

125

154

1 000

4

Проведено зарахування заборгованості

Бухгалтерська
довідка

631

371

19 000

5

Закрито розрахунки з ПДВ

644

631

3 000

* Затверджено Наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

** Затверджено Наказом Мінфіну від 22.11.99 р. № 732.

Програмне забезпечення, придбане разом

із комп'ютером, у податковому обліку не є об'єктом НА, оскільки підприємство не отримує виключні майнові права на програму та не є суб'єктом авторського права (пп. 14.1.120 ПК). Крім того, у первинному документі на придбання комп'ютера вартість ПЗ окремо, як правило, не зазначається.

Уважаємо, що в цьому випадку вартість комп'ютера (як у податковому, так і в бухгалтерському обліку) разом із програмою має включатися до складу об'єктів основних засобів (далі – ОЗ) групи 4 (п. 145.1 ПК). Амортизація нараховується з місяця, наступного за місяцем введення комп'ютера в експлуатацію.

Створення НА


Об'єкти НА можуть створюватися:

1. Працівниками підприємства, які згідно з Інструкцією № 5 можуть працювати на підставі:

трудового договору, у якому зазначено, що створення НА належить до їхніх трудових обов'язків. У цьому випадку авторська винагорода вважається різновидом зарплати
(пп. 2.1.3);

цивільно-правового договору. Тоді працівникові виплачується авторська винагорода, яка не є частиною зарплати (п. 3.14).

Якщо НА створюється працівником підприємства, то слід урахувати, що особисте немайнове право (авторство) на створений об'єкт належить тільки його автору та не може передаватися іншим особам (ч. 1 ст. 423 ЦК). Що стосується майнових прав на програму, створену в рамках трудового договору, то:

відповідно до ч. 2 ст. 429 ЦК майнові права на об'єкт інтелектуальної власності належать як працівникові – творцеві такого об'єкта, так і роботодавцеві, якщо інше не встановлено договором;

згідно з ч. 2 ст. 16 Закону № 3792 виключне майнове право на створений об'єкт авторського права належить роботодавцеві, якщо інше не передбачено договором.

Виходячи з викладених норм, рекомендуємо
в договорі з працівником чітко зазначати, кому саме належать майнові права на створений таким працівником НА.

2. Сторонніми організаціями за замовленням підприємства. У цьому випадку для цілей бухгалтерського та податкового обліку об'єкти НА вважаються придбаними.

Приклад 2

Підприємством для здійснення своєї господарської діяльності було створено такі об'єкти НА:

торгова марка (далі – ТМ). Загальні витрати на її створення становили 23 772 грн.;

комп'ютерна програма «Альфа», створення якої було замовлено сторонньому підприємству (платник податку на прибуток
і ПДВ). За умовами договору майнові права на програму переходять до замовника. Вартість програми – 31 500 грн. Нагадаємо, згідно з п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПК постачання програмної продукції звільнено від обкладення ПДВ;

модель (малюнок) для серветок. Створена штатним дизайнером підприємства
в рамках трудового договору, майнові права належать підприємству. Зарплата працівника – 8 000 грн. Модель була створена протягом календарного місяця;

комп'ютерна програма «Облік 1». Створена працівником підприємства на підставі укладеного з ним цивільно-правового договору. Виключні права належать підприємству. Сума винагороди – 11 000 грн.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Створення ТМ власними силами

1

Понесено витрати на розробку дизайну ТМ

Акт приймання-передачі виконаних робіт

93

631

16 500,00

2

Відображено податковий кредит
із ПДВ

Податкова накладна

641

631

3 300,00

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Перераховано плату за розробку дизайну

Платіжне
доручення

631

311

19 800,00

4

Перераховано передоплату за послуги патентного повіреного

371

311

4 100,00

5

Сплачено збір за видачу свідоцтва та інші збори, пов'язані
з реєстрацією ТМ (сума умовна)

Рахунок,
платіжне доручення

685

311

3 100,00

93

685

3 100,00

6

Сплачено держмито за видачу свідоцтва

641

311

72,00

93

641

72,00

7

Отримано послуги патентного повіреного

Акт наданих послуг

93

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали