Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Самостійне виготовлення основних засобів

Виготовити самостійно основні засоби (далі – ОЗ) підприємство може або власними силами (тобто господарським способом), або із залученням зі сторони підрядної організації (підрядним способом).

Самостійно виготовлені основні засоби повинні зараховуватися на баланс за первісною вартістю (п. 146.4 Податкового кодексу, далі – ПК; п. 7 П(С)БО 7).

Якщо ОЗ для власних потреб створюються:

госпспособом – до їх первісної вартості включаються всі витрати, передбачені п. 8 П(С)БО 7, а саме:

  • прямі матеріальні витрати (сировина і матеріали, запчастини, напівфабрикати тощо);
  • прямі витрати на оплату праці працівників з нарахованим ЄСВ;
  • загальногосподарські витрати;
  • витрати на оплату послуг сторонніх організацій з виготовлення, установки, монтажу і налагодження таких активів;
  • амортизація обладнання тощо;

підрядним способом – до їх первісної вартості включаються витрати на оплату робіт і послуг, виконаних підрядною організацією, та інші витрати, зазначені в п. 8 П(С)БО 7.

Таким чином, витрати на виготовлення ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку формують первісну вартість таких ОЗ. Надалі вони амортизуються (п. 146.5, 146.6 ПК; п. 8 П(С)БО 7) і не включаються до витрат поточного періоду (пп. 139.1.5 ПК).

Витрати на виготовлення ОЗ є капітальними інвестиціями, накопичуються за дебетом рахунка 15 з кредиту рахунків обліку витрат (20, 23, 25, 65, 66, 91 тощо), а при введенні об'єкта в експлуатацію списуються бухгалтерськими записами: Дт 10, 11 – Кт 15.

З метою формування первісної вартості розрізняють ситуації, коли:

  • спочатку підприємством було прийнято рішення, що для власних потреб будуть виготовлятися (створюватися) об'єкти ОЗ, а потім ці ОЗ були виготовлені;
  • спочатку об'єкти були виготовлені як готова продукція підприємства або куплені як товар (тобто для продажу), а потім було прийнято рішення, що частина такої готової продукції або товару буде використовуватися як ОЗ самим підприємством. Тобто об'єкти переводяться до складу ОЗ зі складу оборотних активів.

У другій ситуації – коли об'єкти переводяться зі складу оборотних активів (готової продукції, товарів тощо) до складу ОЗ, їх первісна вартість дорівнює собівартості такої готової продукції або товару, яка визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати» (п. 11 П(С)БО 7).

Крім того, якщо при цьому здійснені ще й витрати на транспортування, установку і монтаж об'єкта в місці його експлуатації, то ці витрати також збільшують первісну вартість об'єкта.

Приклад

Виготовлення ОЗ і переведення зі складу оборотних активів

Підприємством прийнято рішення:

  • виготовити для власних виробничих потреб стіл;
  • перевести до складу ОЗ зі складу готової продукції шафу, зі складу товарів – шкіряне крісло для кабінету керівника.

Відобразимо ці операції в обліку.

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Виготовлення основних засобів

1

Оприбутковано сировину та матеріали, отримані від постачальника

Прибуткова накладна

201

631

2 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641*

631

400

3

Оплачено матеріали

Платіжне доручення

631

311

2 400

4

Списано матеріали на виготовлення столу

Видаткові документи (накладні, відомості, наряди)

152

201

2 000

5

Відображено витрати:

– на зарплату робочим із нарахуванням на неї ЄСВ, які зайняті виготовленням столу

152

65, 66

550

– на оплату доставки столу з цеху до офісу транспортом підприємства

23

50

6

Уведено стіл в експлуатацію

Акт типової форми № ОЗ-1**

106

152

2 600

–***

Переведення активів зі складу готової продукції до складу ОЗ

7

Оприбутковано на склад із цеху готову продукцію (шафу) за собівартістю

Накладна-вимога типової форми № М-11****

26

23

3 750

8

Переведено шафу зі складу готової продукції до складу ОЗ (методом «сторно»)

Наказ керівника, бухгалтерська довідка

26

23

3 750

23

13, 20, 65, 66, 91

3 750

9

Віднесено витрати на вартість ОЗ

152

13, 20, 65, 66, 91

3 750

10

Уведено шафу як об'єкт ОЗ в експлуатацію

Акт типової форми № ОЗ-1

106

152

3 750

–***

Переведення активів зі складу товарів до складу ОЗ

11

Придбано товари для реалізації

ТТН, прибуткова накладна

28

631

5 500

12

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641*

631

1 100

13

Сплачено постачальникові за товар

Платіжне доручення

631

311

6 600

14

Переведено об'єкт ОЗ (крісло) зі складу товарів до складу ОЗ

Наказ керівника

152

28

5 500

15

Уведено об'єкт ОЗ (крісло) в експлуатацію

Акт типової форми № ОЗ-1

106

152

5 500

–***

* У разі використання об'єктів в оподатковуваних операціях у рамках госпдіяльності підприємство має право на податковий кредит із ПДВ на загальних підставах.

** Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

*** У податковому обліку витрати на придбання матеріалів та оборотних активів не включаються до витрат періоду, а формують первісну вартість об'єктів ОЗ.

**** Затверджено наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

Тут показано прості операції зі створення на підприємстві ОЗ. Більш складні госпоперації, пов'язані з будівництвом і спорудженням об'єктів, правилами і вимогами, що пред'являються до їх виготовлення, поки що не розглядаємо. На все свій час: ідемо від простого до складного. І тоді складне стане простим.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали