Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Практикум з обліку товарів на зберіганні

Нормативна база:

Цивільний кодекс (далі – ЦК);

Податковий кодекс (далі – ПК);

Закон від 23.12.04 р. № 2286-IV «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» (далі – Закон № 2286).

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Відносини в рамках договору зберігання регулюються гл. 66 ЦК. Відповідно до ст. 944 ЦК одна сторона договору – зберігач не має права користуватися товаром без згоди другої сторони – поклажодавця. Після закінчення строку зберігання поклажодавець зобов'язаний забрати товари у зберігача, а зберігач – повернути їх.

Причини зберігання товару можуть бути різними. Товар може зберігатися:

  • у продавця, якщо право власності на товар уже перейшло до покупця, а сам товар ще не вивезений (наприклад, товар уже оплачений покупцем, але його дозволено залишити на складі продавця на зберігання);
  • у покупця (наприклад, товар, що надійшов від постачальника, не відповідає асортименту, технічним умовам, якості і т. д., товар надійшов у більшій кількості, ніж зазначено у видаткових документах постачальника);
  • у третіх осіб (наприклад, у товарного складу, для якого послуги зберігання – основний вид підприємницької діяльності), якщо в покупця або продавця немає або не вистачає складських територій.

Надходження товару на склад зберігача відображається за дебетом позабалансового субрахунка 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні», а повернення – за Кт 023. Плата за зберігання товару відображається в складі доходів від реалізації послуг на однойменному субрахунку 703.

У поклажодавця, як правило,  товар, що передано на зберігання обліковується на окремому субрахунку 281 «Товари на складі» (наприклад, 281/1 «Товари на відповідальному зберіганні»). Витрати на послуги зберігання товару, придбаного для подальшого продажу, відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут».

Документальне оформлення

Договір зберігання між юридичними особами укладається в письмовій формі (ст. 208, 937 ЦК). Приймання товару на зберігання оформляється розпискою, квитанцією тощо (ч. 1 ст. 937 ЦК).

Товарний склад на підтвердження прийняття товару видає один із таких документів (п. 1 ст. 961 ЦК):

  • квитанції зі складу;
  • просте складське свідоцтво (видається на пред'явника, вимоги до його заповнення зазначені в ст. 965 ЦК);
  • подвійне складське свідоцтво (є іменним і складається із двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва, які можуть бути відокремлені одне від одного; обов'язкові до заповнення реквізити зазначені в ст. 962 ЦК).

Зверніть увагу: при прийманні товару на зберігання товарний склад зобов'язаний за свій рахунок оглянути прийнятий на зберігання товар для визначення його кількості та зовнішнього стану (ст. 13 Закону № 2286).

При поверненні товару обидві сторони мають право вимагати його огляду та перевірки якості. При цьому витрати, пов'язані з оглядом товару, несе сторона, яка зажадала огляду та перевірки.

Якщо товар не був спільно оглянутий або перевірений на відповідність якості та кількості, то поклажодавець повинен заявити про нестачу або пошкодження товару в письмовій формі одночасно з одержанням товару, а відносно нестачі та пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, – протягом трьох днів після одержання товару (ст. 18 Закону № 2286).

Зауважимо, що дія Закону № 2286 поширюється тільки на сетрифіковані товарні склади. Для всіх інших зберігачів процедуру приймання товару на зберігання та його повернення слід прописати в договорі.

На практиці передача на зберігання часто оформляється актом приймання-передачі товару (у двох примірниках) комісією, до складу якої повинен входити представник поклажодавця. Після оформлення надходження товару один примірник передається в бухгалтерію зберіга-чу, а другий – вручається представнику поклажодавця.

Податковий облік. Договір зберігання не передбачає переходу права власності на товар до зберігача. Операції з передачі товарів на зберігання не є продажем. Для цілей обкладення податком на прибуток ніяких коригувань не передбачено. При передачі товару на зберігання в поклажодавця не збільшуються податкові зобов'язання з ПДВ, а в зберігача не виникає права на податковий кредит. Відповідно, і повернення товару не відображається в податковому обліку сторін (пп. 196.1.2 ПК).

Плата за послуги зберігання товару обкладається податком на прибуток і ПДВ у порядку, установленому для оподаткування послуг.

Облік зберігання товару на складі постачальника

Завдання 1

ТОВ «Торг» придбало в ТОВ «Будматеріали» 50 мішків цементу загальною вартістю 6 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн.). Умови поставки – самовивіз зі складу продавця. ТОВ «Торг» не має свого вантажного транспорту, тому домовилося із продавцем, що буде забирати мішки не відразу, а в міру необхідності – протягом трьох тижнів по 1-2 мішки на день. Продавець згоден надати свої складські території за плату, вартість послуг зберігання – 120 грн. із ПДВ після закінчення всієї процедури відвантаження. Поклажодавець і зберігач – платники ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити операцію руху товару в бухобліку продавця (зберігача) і покупця (поклажодавця).

рішення

Продавець оформляє продаж усього цементу на дату першого відвантаження 2 мішків цементу і підписує з покупцем договір зберігання на партію, що залишилася. Облік операцій показано в табл. 1.

Таблиця 1       (грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у продавця

1

Відвантажено товар покупцю

Видаткова накладна

361

702

6 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

702

641/ПДВ

1 000

3

Списано собівартість реалізованого товару

Бухгалтерська довідка

902

281

4 000*

4

Отримано товар на відповідальне зберігання на склад продавця (48 мішків)

Акт приймання-передачі

023

5 760

5

Списано товар постачальнику в міру відванта-ження

Акт приймання-передачі

023

5 760

6

Отримано дохід від надання послуг зберігання

Акт наданих послуг

361

703

120

7

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641/ПДВ

20

8

Отримано оплату від покупця за товар і послуги зберігання

Виписка банку

311

361

6 120

* Сума умовна.

Облік у покупця

1

Отримано товар від постачальника

Прибуткова накладна

281

631

5 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631

1 000

3

Передано товар на відповідальне зберігання на склад продавця (48 мішків)

Акт приймання-передачі

281/1

281

4 800

4

Надійшов товар зі складу постачальника (надходить поступово)

Акт приймання-передачі

281

281/1

4 800

5

Відображено витрати на зберігання

Акт наданих послуг

93

685

100

6

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

685

20

7

Перераховано оплату за товар і послуги зберігання

Виписка банку

631

311

6 000

685

120

Товар витрачено зберігачем із відома поклажодавця

Завдання 2

Поклажодавець – ТОВ «Будівництво» займається оптовим продажем будматеріалів. Між ТОВ «Будівництво» і ПАТ «Девелопер» (зберігач) укладено договір зберігання. 30.11.15 р. поклажодавець розмістив на складі 500 листів ондуліну на загальну вартість 40 500 грн. із ПДВ. 01.12.15 р. Сторони склали додаткову угоду щодо поставки 10 листів ондуліну і зберігач використав їх для ремонту даху будівлі загальновиробничого призначення. Поклажодавець оформив поставку товару зберігачу. Собівартість 1 листа ондуліну – 60 грн. без ПДВ. Поклажодавець і зберігач – платники ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити операцію руху товару в бухобліку зберігача та поклажодавця.

РІШЕННЯ

Якщо зберігач товару використовував товар, що знаходиться в нього на зберіганні, то поклажедавцю слід показати в обліку відвантаження зберігачу даного товару (див. табл. 2).

Таблиця 2       (грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у поклажодавця

1

30.11.15 р. Передано товар на склад зберігачу (500 лист. х 60)

Акт приймання-передачі

281/1

281

30 000

2

01.12.15 р. Оформлено повернення витраченого товару від зберігача

Акт приймання-передачі

281

281/1

600

3

Відображено реалізацію товару (10 лист. х 81)

Видаткова накладна

361

702

810

4

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

702

641/ПДВ

135

5

Списано собівартість реалізованого товару

Бухгалтерська довідка

902

281

600

Облік у зберігача

1

30.11.15 р. Отримано товар від поклажодавця на зберігання

Акт приймання-передачі

023

40 500

2

01.12.15 р. Списано витрачений товар зі складу

Акт приймання-передачі

023

810

3

Отримано товар від поклажодавця у власність

Прибуткова накладна

205

631

675

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631

135

5

Передано ондулін для ремонту даху

Типова форма № ОЗ-2*

91

205

675

* Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Недостача товару на зберіганні

Завдання 3

Змінимо умови завдання 2: тепер зберігач ПАТ «Девелопер» не укладав додаткової угоди і не має права користуватися товаром. 10.12.15 р. сторони виявили недостачу 10 листів ондуліну.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити операцію руху товару в бухгалтерському обліку поклажодавця та зберігача.

РІШЕННЯ

Якщо в момент придбання товарів поклажодавець відобразив податковий кредит із ПДВ, то при виявленні недостачі він повинен нарахувати податкові зобов'язання на купівельну вартість товару – через неможливість використовувати товари, яких не вистачає, у господарській діяльності (п. 198.5 ПК). Облік операцій показано в табл. 3.

Таблиця 3       (грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у поклажодавця

1

Див. п. 1 із табл. 2

2

10.12.15 р. Списано на витрати виявлену недостачу

Інвентаризаційна порівнювальна відомість (форма № инв-19)*

947

281/1

600,00

3

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на суму недостачі

Податкова накладна

947

641/ПДВ

120,00

4

Визнано заборгованість зберігача за товар, якого не вистачає

Претензія

374

716

720,00

5

Отримано відшкодування від зберігача

Виписка банку

311

374

720,00

Облік у зберігача

1

Див. п. 1 із табл. 2

2

3

10.12.15 р. Списано вартість недостачі товару

Форма № инв-19, претензія

023

810,00

4

Визнано претензію

948

685

720,00

5

Погашено недостачу з поточного рахунка

Виписка банку

685

311

720,00

* Затверджена постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. № 241.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали