Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переоцінка товарів у роздрібній торгівлі

Товари, які перебувають у роздрібному товарообороті, можуть мати певні недоліки – як із вини підприємства-продавця, так і з вини інших осіб або через об’єктивні обставини. Наприклад, пошкоджено упаковку товарів, добігає кінця строк їх придатності; товари залежалися, тому що не задовольняють потреби споживачів або мають пошкодження, через які їх неможливо продати за первісно встановленою ціною.

У таких ситуаціях у підприємства-продавця завжди є можливість знизити ціну, щоб зробити такий товар максимально привабливим для покупця. Але зверніть увагу: йдеться не про надання знижок, а про переоцінку, точніше про зниження ціни шляхом уцінки товару.

Переоцінка товарів у роздрібній торгівлі має свою специфіку, тому розглянемо її детальніше.

Уцінка товарів

Уцінка товарів у роздрібній торгівлі відображається в обліку на основі тих самих документів, що й переоцінка запасів.

Зверніть увагу: порядок відображення уцінки товарів в обліку підприємства роздрібної торгівлі залежить від того, на яку суму проводиться уцінка. А саме: чи буде така уцінка здійснюватися виключно за рахунок зменшення торговельної надбавки чи доведеться уцінювати й купівельну (первісну) вартість товарів.

Порада. У наказі про облікову політику підприємства варто чітко зазначити окремі групи товарів, торгівлю якими здійснює підприємство роздрібної торгівлі, із зазначенням частоти проведення інвентаризації кожної групи, щоб уникнути зіпсування товарів через закінчення строку придатності.

У випадку уцінки товарів у межах торговельної надбавки сума уцінки відображається записом Дт 285 «Торгова націнка» – Кт 282 «Товари в торгівлі».

У випадку уцінки товарів на суму, що перевищує нараховану торговельну надбавку, робляться два проведення:

  • Дт 285 – Кт 282 – на суму уцінки в межах торговельної надбавки (див. приклад 1);
  • Дт 946 «Втрати від знецінення запасів» – Кт 282 – на суму уцінки, що перевищує раніше нараховану торговельну надбавку (див. приклад 2).

Після уцінки перемарковані у встановленому порядку товари передаються для реалізації за накладною, у якій вказуються роздрібні ціни до і після уцінки (п. 18 Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, із групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затвердженого наказом Мінекономіки та Мінфіну від 10.09.96 р. № 120/190, далі – Положення № 120/190).

Якщо документально зафіксовано псування товарів, тоді суми нестач і втрат від псування відображаються так:

  • Дт 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» – Кт 282 – списана сума зіпсованих товарів за первісною вартістю;
  • Дт 285 – Кт 282 – на суму торговельної надбавки на зіпсовані товари;
  • Дт 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» – на загальну суму зіпсованих товарів. На цьому рахунку зіпсовані товари обліковуються до моменту вирішення питання про винуватців.

Варто пам’ятати: підприємствам – платникам ПДВ у момент реалізації уцінених товарів понад суми торговельної надбавки слід нараховувати податкове забов’язання виходячи із їх купівель-ної вартості (п. 188.1 Податкового кодексу).

Приклад 1

Уцінка в межах торговельної надбавки

За результатами інвентаризації, проведеної 30.06.15 р., на підприємстві роздрібної торгівлі (платник ПДВ) виявлено 100 упаковок крупи гречаної, строк придатності якої добігає кінця через 20 днів. Ціна реалізації – 48 грн. за упаковку (у т. ч. ПДВ – 8 грн.). Купівельна вартість – 30 грн. за упаковку, крім того ПДВ. Керівником прийнято рішення про уцінку даного товару до рівня 50 % суми нарахованої торговельної надбавки. 15.07.15 р. переоцінений товар реалізовано за ціною 39 грн. за 1 упаковку на суму 3 900 грн. (у т. ч. ПДВ – 650 грн.).

Бухгалтерський облік операцій приведено у таблиці.

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

30.06.15 р. Проведено уцінку [(48 – 30) х 50 % х 100]

Акт уцінки

285

282

900

2

15.07.15 р. Реалізовано уцінений товар

Z-звіт

301

702

3 900

3

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

702

641/ПДВ

650

4

Списано купівельну вартість реалізованої крупи гречаної

Бухгалтерська довідка

902

282

3 000

5

Списано суму торговельної надбавки, що припадає на реалізований товар

285

282

900

6

31.07.15 р. Розраховано фінансовий результат діяльності торговельного підприємства

Регістри бухобліку

702

791

3 250

791

902

3 000

Приклад 2

Сума уцінки товару перевищує суму нарахованої торговельної надбавки

15.05.15 р. підприємством роздрібної торгівлі (платник ПДВ) придбано у виробника 500 пачок морозива (ціна 5 грн., крім того ПДВ), які цього ж дня було передано до торговельної зали. Облік товарів відповідно до наказу про облікову політику ведеться за цінами продажу. Відсоток торговельної надбавки встановлено на рівні 50 % з урахуванням ПДВ. Ціна реалізації морозива – 7,50 грн. за 1 пачку, у т. ч. ПДВ.

01.08.15 р. проведено інвентаризацію, у результаті виявлено 20 пачок морозива, строк придатності яких закінчується через 30 днів (решта вже була на той час реалізована). На підставі опису-акта уцінки керівником підприємства прийнято рішення про уцінку на суму 60 грн. (40 % від ціни реалізації) для можливості реалізації морозива в межах строку придатності. Ціна продажу – 4,50 грн. за 1 пачку, у т. ч. ПДВ.

02.08.15 р. весь уцінений товар реалізовано.

Облікове відображення операцій представлено в таблиці.

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

15.05.15 р. Оприбутковано морозиво на склад

Типова форма № М-11*

281

631

2 500

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631

500

3

Передано морозиво зі складу до торговельної зали

Типова форма № М-11

282

281

2 500

4

Нараховано торговельну надбавку

(2 500 х 50 %)

Приказ, бухгалтерська довідка

282

285

1 250

5

16.05.15 р. – 31.07.15 р. Реалізовано 480 упаковок морозива за ціною 7,50 грн/пач., у т. ч. ПДВ

Z-звіт

301

702

3 600

Податкова накладна

702

641/ПДВ

600

Бухгалтерська довідка

902

282

2 400

285

282

1 200

6

01.08.15 р. Проведено уцінку морозива:

– у межах раніше нарахованої торговельної надбавки (1 250 – 1 200)

Акт уцінки

285

282

50

– у сумі, що перевищує раніше нараховану торговельну надбавку (60 – 50)

946

282

10

7

02.07.15 р. Реалізовано уцінений товар

Чек РРО

301

702

90

8

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ на суму виручки від реалізації

Податкова накладна

702

641/ПДВ

15

9

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ на суму перевищення первісної вартості над ціною реалізації [(5,00 х 20 % – 4,50 : 6) х 20 пач.]

Податкова накладна

949

641/ПДВ

5

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

Дооцінка товарів

Якщо виявиться, що чиста вартість реалізації уцінених товарів збільшується, наприклад, ціна нової отриманої партії аналогічного товару збільшується, такі товари слід дооцінити.

Зверніть увагу! Збільшення вартості раніше уцінених товарів може відбуватися виключно в межах суми попередньої уцінки. Це пов’язано з вихідним положенням П(С)БО 9 щодо необхідності ведення обліку і відображення запасів у звітності за найменшою із двох вартостей.

Облік дооцінки раніше переоцінених товарів залежить від того, як було відображено в обліку їх уцінку.

Якщо попередня уцінка здійснювалася лише в межах суми торговельної надбавки, то дооцінку слід відображати шляхом нарахування раніше списаної торговельної надбавки: Дт 282 – Кт 285 – на суму дооцінки (однак вона не може перевищувати суму попередньої уцінки).

У випадку коли попередньо товари уцінювалися на суму, що перевищує торговельну надбавку, дооцінка буде відображатися двома записами:

  • Дт 285 – Кт 282 – на суму дооцінки, однак вона не може перевищувати суму попередньої уцінки торговельної надбавки;
  • Дт 282 – Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» – на суму дооцінки первісної вартості товарів, що не може перевищувати суму їх попередньої уцінки, відображену записом Дт 946 – Кт 282.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали