Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Операції з додатковим капіталом

Ольга Папінова

02.09.2014 5146 0 0

Додатковий капітал є частиною власного капіталу підприємства. Інформація про нього накопичується на спеціальних суб­рахунках і наводиться у відповідних рядках форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Як відображаються в обліку операції із додатковим капіталом, читайте в консуль-
тації.

Додатковий капітал – це інший капітал підприємства, який:

- отриманий від учасників без реєстрації змін статутного капіталу (далі – СК);

- виникає у процесі господарської діяльності внаслідок безкоштовного отримання необоротних активів, накопичення деяких курсових різниць, емісійного доходу, а також ряду інших операцій.

Приклад 1

У звітному періоді ТОВ отримало від заснов-
ників:

безповоротну фінансову допомогу;

об'єкт основних засобів (далі – ОЗ), переданий на безповоротній основі.

Крім того, нерезидент-засновник погасив частину заборгованості з оплати своєї частки на суму 10 000 євро.

В обліку ці операції відображаються таким чином:


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оприбутковано безповоротну фінансову допомогу

Виписка банку

311

422

300 000

300 0001

2

Оприбутковано безкоштовно отриманий об'єкт ОЗ

Акт типової
форми № ОЗ-12

104

424

35 000

35 0001

3

Оприбутковано інвалюту, отриману від засновника-нерезидента

(курс НБУ – 16,4457 грн. за €1)

Виписка банку

312

463

€€€10 000

164 457

4

Нараховано курсову різницю на погашену суму заборгованості

[(16,4457 – 15,4827) х €10 000]3

Бухгалтерська
довідка

46

423

9 630

4

1 Дохід відображається на підставі пп. 135.5.4 Податкового кодексу (далі –ПК).

2 Затверджено наказом Мінстату України від 25.12.95 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку».

3 Розмір СК в інвалюті визначається за курсом НБУ на початок дня дати реєстрації ТОВ (п. 5 П(С)БО 21). Домовимося, що офіційний курс НБУ на цю дату становив 15,4827 грн. за €1.

4 Курсові різниці від перерахунку монетарної заборгованості в податковому обліку не відображаються відповідно до Узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.12 р. № 574 (питання 7). Разом з тим пп. 153.1.3 ПК жодних особливостей обліку таких курсових різниць не містить.


Приклад 2

У результаті формування СК під час розміщення акцій отримано емісійний дохід. Внески було сплачено грошовими коштами.

Облік цих операцій буде таким:

(грн.)


п/п

Зміст
операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано грошові кошти

Виписка банку

311

404

1 500 000

–*

2

Зареєстровано
статут АТ

Статут, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб –
підприємців (далі – ЄДР)

46

401

1 000 000

3

Отримано емісійний дохід

Протокол засновників,
бухгалтерська довідка

46

421

500 000

4

Сформовано СК

404

46

1 500 000

* Доходи не виникають згідно з пп. 136.1.3 ПК. Ціннопаперові норми п. 153.8 ПК на емітента корпоративних прав
не поширюються (п. 153.9 ПК).

Приклад 3

Загальними зборами акціонерів було вирішено викупити акції за ринковою ціною для їх анулювання. Ціна викупу нижча за номінал акції.

Ці операції відображаються в обліку так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Відображено викуп акцій за ринковою вартістю

Протокол загальних зборів учасників, виписка з реєстру власників цінних паперів

45

672

1 000 000

–*

2

Оплачено викуплені акції

Виписка банку

672

311

1 000 000

3

Анульовано викуплені акції:

– сума в межах номіналу

Статут, виписка з ЄДР,
бухгалтерська
довідка


401


45


1 200 000– сума перевищення номіналу над ціною викупу

45

421

200 000

* Ціннопаперові норми п. 153.8 ПК на емітента корпоративних прав не поширюються (п. 153.9 ПК).


Приклад 4

Загальними зборами учасників ТОВ була ухвалено рішення про зменшення СК у зв'язку з виходом учасника. Виплата частки майна учасникові, який виходить, здійснюється за рахунок зменшення і СК, і додаткового капіталу.

Облік цих операцій ведеться таким чином:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нараховано заборгованість із повернення учасникові частки, яка йому належить, у розмірі:

– його частки у СК товариства

Статут,
виписка з ЕГР,
бухгалтерська довідка
401

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали