• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ліквідація основних засобів

Зі статті ви дізнаєтеся, як правильно відобразити в обліку операцию по ліквідації основних засобів (далі – ОЗ).

Ліквідація ОЗ


Приклад

Демонтаж об'єкта ОЗ

У зв'язку зі зміною виду діяльності підприємство вирішило демонтувати старе обладнання і встановити нове. У липні старе обладнання виводиться з експлуатації. Його первісна вартість – 95 600 грн., нарахований знос –
46 600 грн., залишкова вартість об'єкта на момент списання – 49 000 грн., витрати на демонтаж – 2 800 грн., вартість оприбуткованих складових частин устаткування –
4 400 грн. У податковому обліку обладнання відноситься до ОЗ групи 4. Первісна вартість нового обладнання – 135 000 грн.

В обліку виконані операції відображаються так:

(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

№ п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нараховано амортизацію
на обладнання за липень

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових
підприємств)
(типова форма
№ ОЗ-14)*

23

131

350

–**

2

Списано демонтоване
обладнання на суму:

– його залишкової вартості***

Акт списання
основних засобів
(типова
форма № ОЗ-3)*97610449 000

49 000

– нарахованого зносу

131

104

46 600

3

Відображено витрати
на ліквідацію обладнання

Наряд на виконані роботи

976

65, 66

2 800

2 800

* Затверджена Наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

** Відноситься на витрати у складі собівартості в періоді реалізації готової продукції. У серпні обладнання вже не амортизується.

*** Податкові зобов’язання на умовний продаж у підприємства не виникають, оскільки документи про демонтаж обладнання і неможливість його подальшої експлуатації за первинним призначенням подано до податкових
органів.

4

Оприбутковано окремі складові частини демонтованого обладнання, придатні до використання, за ціною можливої реалізації

Типова
форма № ОЗ-3

209

746

4 400

4 400*

5

Реалізовано складові частини демонтованого обладнання

Накладна

361

702

5 280

4 400*

6

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова
накладна

702

641

880

7

Списано собівартість проданих складових частин обладнання

Бухгалтерська
довідка

902

209

4 400

4 400*

8

Надійшли грошові кошти
від покупця

Виписка банку

311

361

5 280

9

Уведено в експлуатацію
нове обладнання

Типова
форма № ОЗ-1

104

152

135 000

10

Віднесено на фінансовий
результат:

– дохід від ліквідації
об'єкта ОЗ

Не оформляються7467934 400

– дохід від реалізації складових частин демонтованого обладнання

702

791

4 400

– витрати, пов'язані з ліквідацією демонтованого обладнання

793

976

51 800

– собівартість проданих частин обладнання

791

902

4 400

* На думку податкових органів, при оприбуткуванні ТМЦ підприємство має відобразити доходи згідно
з пп. 135.5.15 ПК, а потім у разі їх реалізації воно зможе відобразити витрати на суму їхньої собівартості відповідно до пп. 138.8.1 ПК (відповідь у ЗІР, категорія 110.09.01).

У разі ліквідації ОЗ, які морально застаріли та не виконують поставлених завдань, стали непридатними, викрадені тощо, фінансовий результат операції
в бухгалтерському обліку визначається як різниця між доходом від вибуття ОЗ
і їх залишковою вартістю, непрямими податками і витратами, пов'язаними з вибуттям ОЗ. У податковому обліку в періоді ліквідації до податкових витрат включається вартість, що амортизується, за вирахуванням нарахованої амортизації.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали

Ліквідація основних засобів