Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як відобразити в обліку юрпослуги, отримані для придбання ліцензії?

Юлія Гужел

12.10.2017 683 0 1

Обліковою політикою підприємства передбачено вартісний критерій для визнання необоротного активу — 200 грн. Затрати до 200 грн. включаються до витрат підприємства. Підприємство придбало ліцензію, плата за її видачу становить 168,40 грн. При цьому для отримання ліцензії підприємство скористалося послугами юридичної компанії, вартість яких становить 3 000 грн. (без ПДВ), а також оплатило вартість експертного висновку (1 500 грн.). Як відобразити в обліку ліцензію і вартість юрпослуг та експертного висновку? Чи формує вартість таких послуг первісну вартість ліцензії при визнанні її нематеріальним активом?

Витрати, пов'язані із придбанням нематеріального активу (далі – НА) (юрпослуги, експертний висновок), підприємство включає до первісної вартості такого НА.

Пояснимо, на якій підставі. Придбані НА зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного НА формується із ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням і доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням (п. 11 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Чи можна вважати, що вартість послуг юридичної фірми, якими скористалося підприємство для отримання ліцензії, а також вартість експертного висновку – це витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням ліцензії?

Так, можна. І підказкою тут може послужити роз'яснення із ЗІР (категорія 502.07.20). На даний момент це роз'яснення – недіюче, оскільки з 01.01.15 р. у Податковому кодексі правила визнання витрат при розрахунку податку на прибуток суттєво змінилися. Однак у цьому роз'ясненні ДФС посилається на вищезгаданий п. 11 П(С)БО 8 і пояснює, що витрати на отримання експертного висновку для придбання ліцензії включаються до первісної вартості НА 6-ї групи.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали