Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як відобразити в обліку проведені орендарем поліпшення у разі дострокового повернення об'єкта оренди?

Орендар з дозволу орендодавця виконав реконструкцію орендованого приміщення, яке він використовував для ведення госпдіяльності. За погодженням сторін вартість поліпшень орендареві не компенсується. Проте через обставини, що склалися, орендар повертає цю будівлю орендодавцеві достроково. Як сторонам відобразити в обліку повернення покращеного об'єкта оренди?

Навіщо орендар провів реконструкцію приміщення? Очевидно, для того, щоб отримати більше економічних вигід від його використання. Отже, витрати на реконструкцію повинні були бути капіталізовані та замортизовані протягом строку оренди приміщення.

Реконструкція – це серйозно. Навряд чи тепер можна відокремити поліпшення так, щоб не пошкодити об'єкт. Тобто із собою їх орендар не забере. Тому при достроковому поверненні орендованого приміщення орендар відобразить у бухгалтерському обліку вибуття об'єкта «Витрати на поліпшення» (як при безплатній передачі) шляхом його ліквідації.

А ось для орендодавця поліпшення зберігають свою корисність. Тому в бухгалтерському обліку орендодавця вартість реконструкції збільшить первісну вартість будівлі на вартість незамортизованої частини витрат орендаря. Якщо орендодавець визнає, що вартість «покращеної» будівлі відрізняється від її справедливої вартості, тоді він може на дату балансу провести переоцінку, скориставшись послугами професійного оцінювача.

У податковому обліку при розрахунку податку на прибуток з 1 січня 2015 року доходи і витрати орендаря та орендодавця будуть відображені за правилами бухгалтерського обліку з урахуванням коригувань, передбачених ст. 138 Податкового кодексу (далі – ПК).

При поверненні об'єкта його використання у виробничій діяльності орендаря припиняється і на балансову вартість об'єкта на початок звітного періоду, у якому відбулося повернення, повинні бути нараховані податкові зобов'язання з ПДВ (п. 189.1, пп. «г» п. 198.5 ПК).

Розглянемо на прикладі.

Приклад

Між підприємствами укладено договір операційної оренди будівлі строком на 5 років. Через рік після отримання будівлі в оренду орендар виконав її реконструкцію, витративши 90 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 15 000 грн.). Витрати капіталізовано, об'єкт «Витрати на поліпшення» уведено в експлуатацію. Строк амортизації витрат у бухгалтерському обліку – 4 роки (до закінчення строку оренди), у податковому обліку – 20 років (пп. 138.3.3 ПК).

Через чотири роки після початку оренди і через три роки після капіталізації витрат на реконструкцію будівлі договір оренди достроково розірвано, будівлю повернено орендодавцеві. В орендодавця решта строку експлуатації будівлі після повернення з оренди – 20 років.

Бухгалтерський і податковий облік операцій наведено в таблиці.

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Коригування фінрезультату

Дт

Кт

Сума

«+»

«–»

1

2

3

4

5

6

7

8

Облік в орендаря

1

Виконано реконструкцію орендованої будівлі

Акт виконаних робіт

153

631

75 000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631

15 000,00

3

Оплачено роботи підрядникові

Банківська виписка

631

311

90 000,00

4

Об'єкт «Ремонт орендованого основного засобу» уведено в експлуатацію

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № ОЗ-1*

117

153

75 000,00

5

Нараховано амортизацію об'єкта за три роки**

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) типової форми № ОЗ-14*

92

132

56 250,00

56 250,00

11 250,00

6

Будівлю повернено з оренди (вартість будівлі умовна)

Акт приймання-передачі об'єкта

01

500 000,00

7

Відображено ліквідацію основного засобу (при поверненні об'єкта оренди орендодавцеві)***

Акт типової форми № ОЗ-1*

132

117

56 250,00

8

976

117

18 750,00

18 750,00

63 750,00

9

Нараховано податкові зобов'я­зання з ПДВ****

Податкова накладна

976

641/ПДВ

3 750,00

Облік в орендодавця

1

Відображено вартість поліпшень при достроковому поверненні об'єкта оренди

Акт приймання-передачі об'єкта

151

424

18 750,00

2

Збільшено первісну вартість об'єк­та на вартість реконструкції

Типова форма № ОЗ-1*

103

151

18 750,00

3

Нараховано знос поліпшень (за рік) (18 750 : 20)

Типова форма № ОЗ-14*

92

131

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали