Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як відображати в обліку ліцензії

Акценти цієї статті:

  • облік ліцензій залежить від строку їх дії та вартості;
  • рахунки обліку вибираються залежно від того, з якою метою отримано ліцензію;
  • у бухгалтерському обліку ліцензія є нематеріальним активом.

Бухгалтерський облік

У бухобліку ліцензії на право здійснення окремих видів діяльності визнаються нематеріальним активом. Причому незалежно від строку їх використання (більше чи менше року) та вартості. Такий висновок випливає з п. 4, 5 П(С)БО 8; п. 1.2, пп. 1.3.6 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 16.11.09 р. № 1327. Відображаються ліцензії у складі інших нематеріальних активів (п. 5 П(С)БО 8) на однойменному субрахунку 127.

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання нематеріального активу. Якщо в ліцензії зазначено строк її дії, то, як правило, він і є строком її корисного використання. Якщо ж ліцензія безстрокова – вона не амортизується (п. 25 П(С)БО 8).

Зазвичай нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом (це дозволяє і п. 27 П(С)БО 8). Проте підприємство може вибрати й інший метод, виходячи з економічної доцільності.

Нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем введення активу в господарський оборот (за винятком виробничого методу – у разі його застосування амортизація нараховується з наступного дня після введення активу в господарський оборот).

Суми нарахованої амортизації збільшують відповідну статтю витрат підприємства. Тобто, наприклад, витрати у вигляді амортизаційних відрахувань на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями розглядаються як витрати на збут та обліковуються на рахунку 93.

Зазначимо, що деякі види ліцензій (наприклад, на право імпорту та експорту чи оптової торгівлі алкогольними напоям і тютюновими виробами) видаються строком на 5 років, проте вартість такої ліцензії оплачується частинами. Платежі вносять щорічно – у розмірі, установленому ст. 15 Закону від 19.12.95 р. № 481/95-ВР (далі – Закон № 481).

Такий вид нематеріального активу логічно оприбутковувати в розмірі вартості річного внеску та встановлювати строк корисного використання – рік, а після внесення наступного платежу вартість ліцензії збільшувати на цю суму. Таке рішення пояснюється тим, що у разі несплати підприємством суми чергового платежу дію ліцензії буде припинено (ст. 15 Закону № 481). Тобто річний платіж гарантує право на провадження діяльності лише протягом одного року.

Податковий облік

Для цілей оподаткування всі ліцензії слід поділяти на короткострокові та довгострокові.

Короткострокові ліцензії (зі строком дії до року). Оскільки строк дії такої ліцензії – менший за рік, витрати на її придбання (навіть якщо вони перевищують позначку в 2 500 грн.) включаються до складу інших витрат від звичайної діяльності (пп. «ж» пп. 138.10.6 Податкового кодексу, далі – ПК) (ЗІР, категорія 102.07.08).

Довгострокові ліцензії (тобто зі строком дії понад рік). Якщо вартість довгострокової ліцензії:

  • більше 2 500 грн. – ліцензія обліковується так само, як об'єкт основних засобів. І витрати на її придбання, згідно з пп. «ж» пп. 138.10.6 ПК, підлягають амортизації (ЗІР, категорія 102.07.08);
  • менше 2 500 грн. – тоді витрати на придбання ліцензії включаються до складу інших витрат (п. 138.5, «ж» пп. 138.10.6 ПК).

Зазначимо, що хоча ліцензія й не відповідає визначенню нематеріального активу з пп. 14.1.120 ПК, для цілей податкового обліку вона належить до нематеріальних активів групи 6 (пп. 145.1.1 ПК).

Операція з придбання ліцензій не є об'єктом обкладення ПДВ, оскільки не вважається постачанням товарів (послуг) (пп. 14.1.185, 14.1.191, п. 185.1 ПК).

Для наочності розглянемо умовний числовий приклад.

Приклад

Підприємством придбано дві ліцензії:

  • на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями (на один касовий апарат) вартістю 8 000 грн. Строк дії ліцензії – 1 рік, платежі вносяться частинами, раз на квартал по 2 000 грн.;
  • на право здійснення імпорту алкогольних напоїв загальною вартістю 3 900 грн. Строк дії ліцензії – 5 років, оплата вноситься щорічно в розмірі 780 грн.

Бухгалтерський і податковий облік операцій із придбання ліцензій

(грн.)


з/п

Зміст операцій

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Облік ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

1

Перераховано щоквартальну плату за ліцензію

Виписка банку

685

311

2 000,00

2

Отримано ліцензію

Ліцензія, акт типової форми № НА-1*

154

685

8 000,00

2 000,00**

127

154

8 000,00

3

Нараховано амортизацію в бухгалтерському обліку (за місяць)

Відомість нарахування амортизації

93

133

666,67***

Облік ліцензії на право здійснення імпорту алкогольних напоїв

1

Перераховано щорічну плату за ліцензію

Виписка банку

685

311

780,00

2

Отримано ліцензію

Ліцензія

154

685

780,00****

780,00****

127

154

780,00****

3

Нараховано амортизацію в бухгалтерському обліку (за місяць)

Відомість нарахування амортизації

92

133

65,00*****

* Затверджено наказом Мінфіну від 22.11.04 р. № 732.

** У податковому обліку вартість ліцензії належить до інших витрат і визнається в періоді здійснення витрат (п. 138.5 ПК).

*** Сума розраховується так: 2 000 грн. : 12 міс.

**** Виходитимемо з того, що актив оприбутковується за вартістю річного платежу і строк використання становить рік. Тоді в податковому обліку витрати на сплату щорічного платежу визнаються іншими витратами в періоді їх здійснення.

***** Сума розраховується так: 780 грн. : 12 міс.

ВИСНОВКИ

У бухгалтерському обліку ліцензія відображається як нематеріальний актив незалежно від строку її використання.

У податковому обліку витрати на придбання ліцензії:

  • зі строком використання до одного року – включаються до інших податкових витрат і визнаються в періоді їх здійснення;
  • зі строком використання понад рік і вартістю більше 2 500 грн. – включаються до складу нематеріальних активів групи 6 та підлягають амортизації.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали