Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

5 завдань з обліку надходження МШП

Юлія Гужел

12.01.2016 6960 0 1

Нормативна база:

  • П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246;
  • Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141 (далі – Інструкція № 141);
  • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2.

Придбання МШП з подальшою оплатою

Завдання 1

Підприємство – платник ПДВ у грудні 2015 року придбало малоцінні швидкозношувані предмети (далі – МШП) на суму 2 400 грн. (у т. ч. ПДВ – 400 грн.).

У цьому ж місяці оплата була перерахована продавцеві.

Що потрібно зробити

Відобразити операцію в обліку у покупця.

Рішення

МШП обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» за первісною вартістю (див. таблицю).


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Придбано МШП

Прибуткова накладна

22

631

2 000

2

Відображено податковий кредит
з ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631

400

3

Оплачено вартість МШП

Виписка банку

631

311

2 400

Завдання 2

Підприємство – неплатник ПДВ у грудні 2015 року придбало МШП на суму 2 400 грн. (у т. ч. ПДВ – 400 грн.) .Вартість МШП у цьому ж місяці була сплачена продавцеві.

Що потрібно зробити

Відобразити операцію з придбання МШП в обліку покупця.

Рішення

Згідно з п. 9 П(С)БО 9 суми податків, сплачені при придбанні запасів і не відшкодовані підприємству, включаються до первісної вартості запасів. Тому сума ПДВ, сплачена продавцеві у складі вартості МШП, формуватиме первісну вартість МШП, придбаних покупцем – неплатником ПДВ (див. таблицю).


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Придбано МШП

Прибуткова накладна

22

631

2 400

2

Сплачено вартість МШП

Виписка банку

631

311

2 400

Придбання МШП на умовах передоплати

Завдання 3

Підприємство в листопаді 2015 року перерахувало постачальникові передоплату за МШП у сумі 2 400 грн. (у т. ч. ПДВ – 400 грн.). У грудні 2015 року МШП були отримані та оприбутковані.

Що потрібно зробити

Відобразити операцію з придбання МШП на умовах передоплати в обліку покупця.

Рішення

Оскільки першою подією була передоплата, то в обліку покупця заборгованість продавця відображатиметься на субрахунку 371 до моменту отримання МШП (див. таблицю).


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Перераховано суму передоплати за МШП (листопад)

Виписка банку

371

311

2 400

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

400

3

Отримано МШП (грудень)

Прибуткова накладна

22

631

2 000

4

Закрито розрахунки з ПДВ

Регістри бухобліку

644

631

400

5

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

2 400

Завдання 4

Підприємство в листопаді 2015 року перерахувало постачальникові перед-
оплату за МШП у сумі 2 400 грн.(у т. ч. ПДВ – 400 грн.). У грудні МШП були отримані й оприбутковані. Придбані МШП планується використовувати при ремонті бази відпочинку, яка призначена для відпочинку працівників підприємства і доходу не отримує (тобто в негосподарській діяльності).

Що потрібно зробити

Відобразити операцію з придбання МШП, що не використовуються в госпдіяльності, в обліку
покупця.

Рішення

Особливістю обліку цієї операції є відображення суми ПДВ за придбаннями, не призначеними для використання в госпдіяльності. Облік ПДВ регламентовано оновленою Інструкцією № 141. Згідно із цією Інструкцією на вартість товару, придбаного для використання в невиробничій діяльності, нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ. Нарахування податкових зобов'язань можна відобразити проведенням Дт 6432 «Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню» – Кт 641/ПДВ (див. таблицю).


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Перераховано суму передоплати за МШП (листопад)

Виписка банку

371

311

2 400

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

400

3

Нараховано податкові зобов'язання на вартість МШП, не призначених для використання в госпдіяльності

6432

641/ПДВ

400

4

Отримано МШП (грудень)

Прибуткова накладна

22

631

2 000

5

Закрито розрахунки із ПДВ

Регістри бухобліку

644

631

400

6

Включено до первинної вартості МШП суму нарахованих податкових зобов'язань

22

6432

400

7

Проведено залік заборгованостей

631

371

2 400

Придбання МШП через підзвітних осіб

Завдання 5

Підприємство в грудні 2015 року через підзвітну особу придбало МШП у сумі 1 800 грн. (у т. ч. ПДВ – 300 грн.). З каси було видано 1 800 грн., авансовий звіт про використання цієї суми підзвітною особою подано своєчасно.

Що потрібно зробити

Відобразити операцію з придбання МШП підзвітною особою в обліку покупця.

Рішення

Видача коштів підзвітній особі та придбання товарів відображаються в бухгалтерському обліку на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами (див. таблицю).


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Видано з каси кошти для придбання МШП

Видатковий касовий ордер

372

301

1 800

2

Придбано підзвітною особою МШП

Чек, прибуткова накладна

22

372

1 500

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

372

300

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали