Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Конкурс 2016 питання 4. Хто повинен подавати декларацію з податку на прибуток за I квартал 2016 року?


Підприємство відобразило таку інформацію за 2015 рік: у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) – дохід у розмірі 25 000 тис. грн.; у рядку 04 декларації з податку на прибуток підприємства (форма затверджена наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897, далі – декларація) – збиток 1 000 грн. Чи потрібно такому підприємству подавати декларацію за підсумками I кварталу 2016 року?


Так, потрібно. Пояснимо чому.

З 1 січня 2016 року за загальним правилом для платників податку на прибуток установлено такі звітні періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали і рік (п. 137.4 Податкового кодексу України, далі – ПК). При цьому декларація заповнюється наростаючим підсумком.

Із цього правила передбачено цілий ряд винятків. Так, річний податковий звітний період установлено (пп. «а» п. 137.5 ПК):

  • для платників податку на прибуток, які зареєструвалися протягом звітного року (новостворені) (пп. «а» п. 137.5 ПК). Такі платники подають декларацію тільки за підсумками свого першого звітного року;
  • платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений згідно з показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній рік, не перевищує 20 млн грн. (пп. «в» п. 137.5 ПК);
  • виробників сільгосппродукції (пп. «б» п. 137.5 ПК). Такими виробниками вважаються підприємства, у яких дохід від продажу сільгосппродукції власного виробництва за минулий податковий звітний рік перевищує 50 % загальної суми доходу. При цьому виробники сільгосппродукції, зазначеної в ст. 209 ПК, можуть вибрати річний звітний період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року (пп. 137.4.1 ПК).

Як бачите, платників із доходом понад 20 млн грн. (наш випадок) не названо серед винятків. Тому для них діє загальне правило. 

Таким чином, платники податку на прибуток, у яких загальна сума показників доходу у Звіті про фінансові результати за 2015 рік перевищує 20 млн грн. – незалежно від податкового результату їх діяльності за цей період – повинні подати декларацію з податку на прибуток за I квартал 2016 року

Подати таку декларацію потрібно не пізніше 10 травня 2016 року (вівторок), а сплатити податок, розрахований у такій декларації, – не пізніше 20 травня 2016 року (п'ятниця). Далі, протягом 2016 року потрібно буде також звітувати щоквартально (за півріччя, три квартали і рік). Декларацію за 2016 рік слід подати протягом 40 календарних днів після закінчення року, тобто не пізніше 9 лютого 2017 року (четвер). 

Визначати об'єкт оподаткування у квартальній декларації потрібно з урахуванням коригувань на різниці, які передбачені ПК. Тому вже за підсумками I кварталу 2016 року такий об'єкт можна зменшити на суму задекларованого податкового збитку за 2015 рік. У нашому випадку – на 1 000 грн.

Платники податку на прибуток, які за підсумками минулого звітного року:

  • не належать до суб'єктів мікропідприємництва і малого підприємництва – разом із квартальною декларацією повинні подати податковому органу проміжну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання декларації (п. 46.2 ПК);
  • є суб'єктами мікропідприємництва – разом із квартальною декларацією квартальну фінзвітність не подають (оскільки вони її не складають). А рядок 02 декларації (форма затверджена наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897), у якому повинен відображатися фінансовий результат до оподаткування, зазначений у фінзвітності, заповнюють на підставі регістрів бух­обліку. 

Зверніть увагу: крім платників-«двадцятимільйонників» подавати декларацію за квартал 2016 року доведеться платникам податку на прибуток, незалежно від величини їх доходу за минулий звітний рік, які:

  • ліквідуються у цьому звітному кварталі (пп. 137.4.3 ПК);
  • вирішили з наступного кварталу 2016 року перейти на спрощену систему оподаткування (ЗІР, категорія 103.23.01).

Підприємство не впевнене, що правильно визначило суму свого річного доходу за 2015 рік. Як саме слід розрахувати такий дохід? 

Річний дохід визначається як сума показників рядків Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) за звітний рік: рядка 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); рядка 2120 (інші операційні доходи); рядка 2200 (дохід від участі в капіталі); рядка 2220 (інші фінансові доходи); рядка 2240 (інші доходи). У формах № 2-м та № 2-мс за звітний рік загальна сума річного доходу відображається в рядку 2280 (усього доходів).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали