Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Інвестиційна нерухомість за П(С)БО: бухгалтерський облік та оподаткування

28.11.2019 1247 0 2

Бухоблік за П(С)БО та МСФЗ

Інвестиційна нерухомість (далі – ІН) – це особливий тип необоротних активів підприємства. ІН не належить до основних засобів (далі – ОЗ), і дія П(С)БО 7 «Основні засоби» на неї не поширюється (див. пп. 3.4 цього стандарту). Особливості обліку ІН визначаються спеціальним П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». Причому цей стандарт повинні застосовувати всі підприємства без винятку, у тому числі малі та мікропідприємства. Розглянемо, у яких випадках нерухомість вважається інвестиційною і як її потрібно обліковувати.

ІН – це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі та споруди, розташовані на землі, які утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва і постачання товарів, надання послуг, адміністративної цілі або продажу у процесі звичайної діяльності (п. 4 П(С)БО 32).

Тобто, щоб об'єкт необоротних активів уважався ІН, мають одночасно виконуватися такі умови:

  • об'єкт є або земельною ділянкою, або будівлею, або спорудою (далі всі ці об'єкти називатимемо нерухомістю);
  • об'єкт знаходиться у власності підприємства або отриманий на умовах фінансової оренди;
  • об'єкт фактично переданий в операційну оренду та/або утримується виключно для передачі в майбутньому в операційну оренду або для отримання прибутку (збільшення вартості капіталу) від зростання вартості об'єкта та/або його подальшого продажу. При цьому продаж нерухомості не повинен здійснюватися у процесі звичайної діяльності підприємства – ІН можуть уважатися тільки ті об'єкти, які разово отримувалися підприємством для отримання прибутку від їх перепродажу;
  • об'єкт не використовується для виробництва і постачання товарів, надання послуг, адміністративних цілей або продажу в ході звичайної діяльності.

Таким чином, якщо ви здаєте землю, будівлю або споруду в операційну оренду, їх треба обліковувати саме як ІН, а не як ОЗ (якщо вони були ОЗ, то їх слід перевести до складу ІН). Інакше ситуація чревата:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали