Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Майнові внески до статутного капіталу ТОВ: облік

06.07.2016 475 0 1

Нормативна база:

  • Податковий кодекс (далі – ПК);
  • П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92;
  • П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну від 18.10.99 р. № 242;
  • П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246;
  • П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну від 07.07.99 р. № 163.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Бухгалтерський облік

Будь-яке майно, що отримується підприємством до статутного капіталу (далі – СК), є активом підприємства і відображається за дебетом відповідних рахунків обліку. Розглянемо, як формується облікова вартість внесків залежно від виду внеску.

Основні засоби (далі – ОЗ). Згідно з п. 10 П(С)БО 7 первісною вартістю ОЗ, унесених до СК підприємства, є їх справедлива вартість, узгоджена засновниками (учасниками). Тобто це вартість об'єктів ОЗ, зафіксована рішенням засновників в акті оцінки внесків (або в іншому документі) або зазначена в акті незалежного оцінювача (залежно від того, який порядок оцінки внесків вибрали засновники). Якщо засновники оцінюють внески самостійно, рекомендуємо використовувати критерії справедливої вартості, наведені в додатку до П(С)БО 19.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали