Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Амортизація основних засобів: строк корисного використання, ліквідаційну вартість, методи

28.12.2018 2729 0 1

5 методів амортизації об'єктів основних засобів

Перш ніж увести об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) та інші необоротні матеріальні активи (далі – ІНМА) в експлуатацію, необхідно визначитися з тим, як підприємство його амортизуватиме. Для цього потрібно встановити строк корисного використання і ліквідаційну вартість, а також вибрати метод амортизації. Як це зробити – розповімо далі.

Увага! Загальні правила амортизації для ОЗ та ІНМА – ідентичні. Тому в тексті консультації про ІНМА згадуватимемо тільки в тих випадках, коли для них є особливості, що відрізняються від амортизації ОЗ.

Амортизація – це систематичний розподіл вартості необоротних активів (у т. ч. й ОЗ) протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п. 4 П(С)БО 7).

Знос основних засобів – це сума амортизації об'єкта ОЗ, накопичена з початку його корисного використання (п. 4 П(С)БО 7).

Залишкова вартість об'єкта ОЗ – це різниця між первісною (переоціненою) вартістю об'єкта ОЗ і сумою його накопиченої амортизації (зносу) (п. 4 П(С)БО 7).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали